Nya föreskrifter 2019

Register 2019

Register över HVMFS beslutade under år 2019

27

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:27) om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF


26

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:26) om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF


25

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvattenPDF


24

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:24) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF


23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:23) om ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar.PDF


22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:22) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdenaPDF


21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräftaPDF


20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:20) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havetPDF


19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:19) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF


18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:18) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnandenPDF


17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:17) om förbud mot svenskt trålfiske av siklöja under återstoden av 2019PDF


16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:16) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF


15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:15) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdenaPDF


14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:14) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF


13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:13) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havetPDF


12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter(HVMFS 2019:12) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:10) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2019PDF


11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF


10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:10) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2019PDF


9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:9) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2019:8) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom Ices-delområde 31 under återstoden av år 2019PDF


8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:8) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES delområde 31 under återstoden av år 2019PDF


7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF


6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:6) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdenaPDF


5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:5) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havetPDF


4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:4) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF


3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF


2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:2) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF


1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:1) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havetPDFPublicerad: 2019-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion