Nya föreskrifter 2018

Register 2018

Register över HVMFS beslutade under år 2018

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:19) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF


18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:18) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och ÖstersjönPDF


17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:17) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvattenPDF


16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:16) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnarPDF


15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:15) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF


14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:14) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdenaPDF


13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:13) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF


12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF


11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havetPDF


10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:10) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havetPDF


9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:9) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnarPDF


8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:8) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2018.PDF


7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF


6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:6) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF


5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:5) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF


4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:4) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF


3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF


2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:2) om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhetPDF


1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnandenPDFPublicerad: 2019-01-02
Uppdaterad: 2018-08-06
Sidansvarig: Webbredaktion