Nya föreskrifter 2018

Register 2018

Register över HVMFS beslutade under år 2018

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:19) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 20.5 kB.


18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:18) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön Pdf, 1.1 MB.


17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:17) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Pdf, 2.5 MB.


16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:16) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar Pdf, 15.8 kB.


15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:15) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 12.4 kB.


14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:14) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena Pdf, 21.1 kB.


13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:13) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 176.3 kB.


12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 139.6 kB.


11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 469.6 kB.


10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:10) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 133.2 kB.


9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:9) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar Pdf, 21.7 kB.


8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:8) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2018. Pdf, 14.8 kB.


7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 13.7 kB.


6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:6) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 26.4 kB.


5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:5) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 15.2 kB.


4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:4) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 13.8 kB.


3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 9.8 kB.


2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:2) om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet Pdf, 13.9 kB.


1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnanden Pdf, 218.2 kB.Publicerad: 2019-01-02
Uppdaterad: 2018-08-06
Sidansvarig: Webbredaktion