Nya föreskrifter 2017

Register

Register över HVMFS beslutade under år 2017

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:19) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:18) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havetPDF

17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:17) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:16) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:15) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2017:13) om förbud mot visst svenskt fiske i Skagerrak och Kattegatt under återstoden av år 2017PDF

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:14) om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukterPDF

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:13) om förbud mot visst svenskt fiske i Skagerrak och Kattegatt under återstoden av år 2017PDF

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:11) om förbud mot visst svenskt fiske av fettfeneklippt lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av 2017PDF

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:10) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av 2017PDF

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnarPDF

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:6) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2017:5) om förbud mot visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområdena 22-29PDF

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:5) om förbud mot visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområdena 22-29PDF

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:4) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:2) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2017:1 om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhetPDF

 

Publicerad: 2018-01-01
Sidansvarig: Webbredaktion