Nya föreskrifter 2017

Register

Register över HVMFS beslutade under år 2017

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Pdf, 1.2 MB.

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:19) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 13.7 kB.

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:18) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 144.3 kB.

17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:17) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 13.8 kB.

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:16) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 13.7 kB.

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:15) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2017:13) om förbud mot visst svenskt fiske i Skagerrak och Kattegatt under återstoden av år 2017 Pdf, 10.6 kB.

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:14) om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter Pdf, 205.2 kB.

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:13) om förbud mot visst svenskt fiske i Skagerrak och Kattegatt under återstoden av år 2017 Pdf, 119.8 kB.

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 135.8 kB.

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:11) om förbud mot visst svenskt fiske av fettfeneklippt lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av 2017 Pdf, 15.7 kB.

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:10) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av 2017 Pdf, 16.1 kB.

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 11.9 kB.

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar Pdf, 29.5 kB.

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 13.6 kB.

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:6) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2017:5) om förbud mot visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområdena 22-29 Pdf, 203.7 kB.

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:5) om förbud mot visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområdena 22-29 Pdf, 209.9 kB.

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:4) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 9.7 kB.

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 133.5 kB.

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:2) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 12.3 kB.

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2017:1 om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet Pdf, 13.9 kB.

 

Publicerad: 2018-01-01
Sidansvarig: Webbredaktion