Nya föreskrifter 2016

Register 2016

Register över HVMFS beslutade under år 2016

35

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:35) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

34

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:34) om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-24 under återstoden av år 2016PDF

33

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:33) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havetPDF

32

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:32) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

31

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2016:31) om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvattenPDF

30

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:30) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

29

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:29) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

28

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:28) om förbud mot visst svenskt fiske i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under återstoden av år 2016PDF

27

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:27) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

26

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:26) om förbud mot visst svenskt fiske i Skagerrak och KattegattPDF

25

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:25) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

24

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:24) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:23) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 30 under återstoden av år 2016PDF

22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:22) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2016PDF

21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:21) om förbud mot visst svenskt fiske i Mörrumsåns fredningsområde under återstoden av år 2016PDF

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:20) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29 under återstoden av år 2016PDF

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS och ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havetPDF

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:18) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

17

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar för hushållsspillvattenPDF

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:16) om ändring av Havs- och  vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvattenPDF

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:15) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2016:8) om förbud mot visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29PDF

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:14) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2016:6) om förbud mot viss svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 30PDF

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:13) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiskePDF

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område PDF

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område PDF

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:10) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiskePDF

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmänPDF

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:8) om förbud mot visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29 PDF

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:7) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:6) om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 30PDF

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:6) om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 30 PDF

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:5) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiskePDF

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhetPDF

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område PDF

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:2) om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten PDF

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:1) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

 

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2016-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion