Nya föreskrifter 2016

Register 2016

Register över HVMFS beslutade under år 2016

35

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:35) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 139.3 kB.

34

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:34) om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-24 under återstoden av år 2016 Pdf, 117.5 kB.

33

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:33) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 184.5 kB.

32

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:32) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 137.5 kB.

31

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2016:31) om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Pdf, 337.6 kB.

30

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:30) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 16.5 kB.

29

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:29) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 24.9 kB.

28

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:28) om förbud mot visst svenskt fiske i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under återstoden av år 2016 Pdf, 12.1 kB.

27

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:27) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 29.2 kB.

26

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:26) om förbud mot visst svenskt fiske i Skagerrak och Kattegatt Pdf, 12.5 kB.

25

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:25) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 34.5 kB.

24

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:24) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 129.8 kB.

23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:23) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 30 under återstoden av år 2016 Pdf, 15.5 kB.

22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:22) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2016 Pdf, 16 kB.

21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:21) om förbud mot visst svenskt fiske i Mörrumsåns fredningsområde under återstoden av år 2016 Pdf, 12.2 kB.

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:20) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29 under återstoden av år 2016 Pdf, 15.6 kB.

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS och ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 13.7 kB.

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:18) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 103.7 kB.

17

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten Pdf, 273.3 kB.

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:16) om ändring av Havs- och  vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten Pdf, 114.4 kB.

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:15) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2016:8) om förbud mot visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29 Pdf, 10.1 kB.

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:14) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2016:6) om förbud mot viss svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 30 Pdf, 10.1 kB.

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:13) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske Pdf, 24 kB.

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 30.7 kB.

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 13.3 kB.

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:10) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske Pdf, 94.8 kB.

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän Pdf, 18.4 kB.

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:8) om förbud mot visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29 Pdf, 12.8 kB.

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:7) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:6) om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 30 Pdf, 79.3 kB.

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:6) om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 30 Pdf, 80.2 kB.

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:5) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske Pdf, 50.5 kB.

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet Pdf, 14.8 kB.

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 12.1 kB.

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:2) om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten Pdf, 83.7 kB.

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:1) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 104 kB.

 

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2016-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion