Nya och ändrade föreskrifter 2015

Register
Register över HVMFS beslutade under år 2015

34

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten PDF

33

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:33) om ändring i Havs- och vattenmyndighetes föreskrifter (FIFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet PDF

32

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:32) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område PDF

31

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:31) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

30

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:30) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område PDF

29

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:29) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2015:23) om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-24 under återstoden av år 2015 PDF

28

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:28) om förbud mot visst svenskt fiske av torsk i Skagerrak under återstoden av 2015 PDF

27

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:27) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område PDF

26

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF

25

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:25) om förbud mot svenskt fiske av gråsej och torsk i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under återstoden av år 2015 PDF

24

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:24) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:23) om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-24 under återstoden av år 2015 PDF

22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:22) om förbud mot svenskt fiske av räka i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under återstoden av år 2015 PDF

21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:21) om förbud mot svenskt fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön under återstoden av år 2015 PDF

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:20) om förbud mot svenskt fiske av torsk i Kattegatt under återstoden av år 2015 PDF

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:19) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:18) om stödvillkor och återbetalningsskyldighet i fråga om stöd för kontrollutrustning till enskilda aktörerPDF

17

Havs- pch vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:17) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29 under återstoden av år 2015PDF

16

Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:16) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 30 under återstoden av år 2015PDF

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:15) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2015PDF

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:14) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2015PDF

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:13) om förbud mot visst fiske i Skagerrak och KattegattPDF

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:10) om förbud mot svenskt fiske av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön under återstoden av 2015PDF

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:8) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havetPDF

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:6) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havetPDF

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:5) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område PDF

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:4) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvattenPDF

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område PDF

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:2) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område PDF

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:1) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhetPDF

Publicerad: 2016-01-04
Uppdaterad: 2016-01-04
Sidansvarig: Webbredaktion