Nya och ändrade föreskrifter 2015

Register
Register över HVMFS beslutade under år 2015

34

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten Pdf, 51.7 kB.

33

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:33) om ändring i Havs- och vattenmyndighetes föreskrifter (FIFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 18.4 kB.

32

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:32) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 130.2 kB.

31

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:31) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 93.7 kB.

30

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:30) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 11.9 kB.

29

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:29) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2015:23) om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-24 under återstoden av år 2015 Pdf, 10.1 kB.

28

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:28) om förbud mot visst svenskt fiske av torsk i Skagerrak under återstoden av 2015 Pdf, 14.2 kB.

27

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:27) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 30 kB.

26

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Pdf, 128.4 kB.

25

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:25) om förbud mot svenskt fiske av gråsej och torsk i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under återstoden av år 2015 Pdf, 13.6 kB.

24

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:24) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 35 kB.

23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:23) om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-24 under återstoden av år 2015 Pdf, 80.3 kB.

22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:22) om förbud mot svenskt fiske av räka i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under återstoden av år 2015 Pdf, 12.3 kB.

21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:21) om förbud mot svenskt fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön under återstoden av år 2015 Pdf, 13.9 kB.

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:20) om förbud mot svenskt fiske av torsk i Kattegatt under återstoden av år 2015 Pdf, 14.2 kB.

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:19) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 31.5 kB.

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:18) om stödvillkor och återbetalningsskyldighet i fråga om stöd för kontrollutrustning till enskilda aktörer Pdf, 24.4 kB.

17

Havs- pch vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:17) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29 under återstoden av år 2015 Pdf, 15.5 kB.

16

Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:16) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 30 under återstoden av år 2015 Pdf, 15.1 kB.

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:15) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2015 Pdf, 16.9 kB.

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:14) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2015 Pdf, 16.3 kB.

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:13) om förbud mot visst fiske i Skagerrak och Kattegatt Pdf, 12.2 kB.

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 101.6 kB.

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 153 kB.

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:10) om förbud mot svenskt fiske av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön under återstoden av 2015 Pdf, 14.3 kB.

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 33.3 kB.

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:8) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 107.5 kB.

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 205.5 kB.

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:6) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 39.5 kB.

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:5) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 12.7 kB.

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:4) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Pdf, 518.1 kB.

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 21.5 kB.

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:2) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 20.6 kB.

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:1) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet Pdf, 13.7 kB.

Publicerad: 2016-01-04
Uppdaterad: 2016-01-04
Sidansvarig: Webbredaktion