Nya och ändrade föreskrifter 2014

Register
Register över HVMFS beslutade under år 2014

31

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:31) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 47.8 kB.

30

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:30) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 92.9 kB.

29

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:29) om förbud mot svenskt fiske av torsk i Kattegatt under återstoden av år 2014 Pdf, 11.8 kB.

28

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:28) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:13) om förbud mot visst svenskt fiske av torsk i Skagerrak under återstoden av år 2014 Pdf, 12.3 kB.

27

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter(HVMFS 2014:27) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 16.6 kB.

26

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:26) om förbud mot svenskt fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön under återstoden av år 2014 Pdf, 12.3 kB.

25

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:25) om förbud mot svenskt fiske av gråsej i Skagerrak och Kattegatt samt EU:s fiskevatten i Nordsjön och Östersjön under återstoden av år 2014 Pdf, 15.1 kB.

24

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:24) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 29.4 kB.

23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:23) om förbud mot svenskt fiske av gråsej och torsk i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under återstoden av år 2014 Pdf, 11.6 kB.

22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:22) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena. Pdf, 183.7 kB.

21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:21) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 249.2 kB.

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:20) om ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 97.6 kB.

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet Pdf, 175.7 kB.

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:18) om realtidsstängning av fiske i visst område i Skagerrak Pdf, 138 kB.

17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:17) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2014 Pdf, 17.3 kB.

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:16) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2014 Pdf, 13.2 kB.

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:15) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29 under återstoden av år 2014 Pdf, 12.8 kB.

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:14) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön Pdf, 129 kB.

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:13) om förbud mot visst svenskt fiske av torsk i Skagerrak under återstoden av år 2014 Pdf, 11.7 kB.

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 95.5 kB.

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 16.2 kB.

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:10) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 151.2 kB.

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 25.6 kB.

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:8) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 131.4 kB.

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 12.3 kB.

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:6) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 102.7 kB.

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:5) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 78 kB.

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:4) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 17.6 kB.

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena Pdf, 13.3 kB.

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:2) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 22.2 kB.

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:1) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 80.8 kB.

 

 

 

Register 2013

 

Register 2013 (tryckt version) Pdf, 196.8 kB.

Publicerad: 2014-12-30
Uppdaterad: 2015-01-12
Sidansvarig: Webbredaktion