Nya och ändrade föreskrifter 2013

Register
Register över HVMFS beslutade under år 2013

36

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:36) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 53.4 kB.

35

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:35) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet Pdf, 13.8 kB.

34

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:34) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 12.3 kB.

33

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:33) om förbud mot svenskt fiske av gråsej i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under återstoden av år 2013 Pdf, 12 kB.

32

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:32) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 21.5 kB.

31

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:31) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 28.6 kB.

30

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:30) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:24 om förbud mot visst svenskt fiske av torsk i Skagerrak under återstoden av år 2013 Pdf, 11.5 kB.

29

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2013: 29) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 24.2 kB.

28

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2013: 28) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 115.4 kB.

27

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2013:27) om kalkning av sjöar och vattendrag Pdf, 40 kB.

26

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:26) om förbud mot svenskt fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön under återstoden av år 2013 Pdf, 12.4 kB.

25

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:25) om förbud mot visst svenskt fiske av makrill i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön under återstoden av år 2013 Pdf, 13.4 kB.

24

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:24) om förbud mot visst svenskt fiske av torsk i Skagerrak under återstoden av år 2013 Pdf, 12.2 kB.

23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:23) om förbud mot svenskt fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-30 under återstoden av år 2013 Pdf, 12.5 kB.

22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:22) om förbud mot visst fiske av lax i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 31 under återstoden av år 2013 Pdf, 13.1 kB.

21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:21) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2013:16) om förbud mot visst svenskt fiske av sill och skarpsill i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområdena 25-29 under återstoden av år 2013 Pdf, 10.4 kB.

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:20) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 24.8 kB.

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Pdf, 2.4 MB.

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:18) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 16 kB.

17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:17) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 28.8 kB.

 

Rättelseblad sid 1 och 2 i HVMFS 2013:17 Pdf, 29.4 kB.

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2013:16) om förbud mot visst svenskt fiske av sill och skarpsill i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområdena 25-29 under återstoden av år 2013 Pdf, 12.9 kB.

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:15) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (2004:37) om fiske i sötvattenområdena Pdf, 14.9 kB.

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:14) om förbud mot svenskt fiske av torsk i Kattegatt under återstoden av år 2013 Pdf, 15.4 kB.

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:13) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 100.5 kB.

 

Rättelseblad sid 1 i HVMFS 2013:13 Pdf, 12.9 kB.

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:12) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 18.6 kB.

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 12.7 kB.

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:10) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 29.3 kB.

 

Rättelseblad sid 1 HVMFS 2013:10 Pdf, 29.7 kB.

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattenområdena Pdf, 11.9 kB.

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:8) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattenområdena Pdf, 22.4 kB.

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:7) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 29.7 kB.

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:6) om realtidsstängning av fiske i visst område i Skagerrak Pdf, 138.2 kB.

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:5) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 27.7 kB.

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:4) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 179.5 kB.

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:3) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet Pdf, 15.1 kB.

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:2) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Pdf, 39.5 kB.

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:1) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön Pdf, 86.1 kB.

 

 

 

Register 2012

 

Register 2012 (tryckt version) Pdf, 213.4 kB.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2014-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion