Nya och ändrade föreskrifter 2012

Register
Register över HVMFS-utgåvor beslutade under år 2012

42

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:42) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

41

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:41) om förbud mot visst svenskt fiske av sill och skarpsill i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområdena 22-24 under återstoden av år 2012PDF

40

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:40) om upphävande av föreskrifterna (2012:33) om förbud mot visst svenskt fiske av sill och skarpsill i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområdena 22-24 under återstoden av år 2012PDF

39

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:39) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

38

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om förbud mot visst svenskt fiske av räka i Skagerrak och Kattegatt under återstoden av år 2012PDF

37

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:37) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

36

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om förbud mot svenskt fiske av gråsej i Skagerrak och Kattegatt samt EU:s fiskevatten i Nordsjön och Östersjön under återstoden av år 2012PDF

35

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:35) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF


Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:35) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område - Rättad versionPDF

34

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:34) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

33

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:33) om förbud mot visst svenskt fiske av sill och skarpsill i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområdena 22-24 under återstoden av år 2012PDF

32

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HMVFS 2012:32) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

31

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:31) om ändring i föreskrifterna (HVMFS 2012:12) om förbud mot visst svenskt fiske av sill i delar av EU:s fiskevatten i Östersjön under återstoden av år 2012PDF

30

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:30) om förbud mot svenskt fiske av torsk och gråsej i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under återstoden av år 2012PDF

29

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:29) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön PDF

28

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:28) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

27

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:27) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

26

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:26) om ändring i föreskrifterna (HVMFS 2012:19) om förbud mot visst svenskt fiske av torsk i Skagerrak under återstoden av 2012PDF

25

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:25) om förbud mot svenskt fiske av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön under återstoden av år 2012PDF

24

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:24) om ändring i föreskrifterna (HVMFS 2012:19) om förbud mot visst svenskt fiske av torsk i Skagerrak under återstoden av 2012PDF

23

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:23) om förbud mot visst svenskt fiske av makrill i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön under återstoden av år 2012PDF

22

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:22) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

21

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:21) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:20) om förbud mot svenskt fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön under återstoden av år 2012PDF

19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:19) om förbud mot visst svenskt fiske av torsk i Skagerrak under återstoden av 2012PDF

18

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och ÖstersjönPDF

17

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:17) om förbud mot svenskt fiske av lax i Östersjön under återstoden av 2012PDF

16

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:16) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i delar av Östersjön under återstoden av år 2012PDF

15

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:15) om ändring i föreskrifterna (HVMFS 2012:12) om förbud mot visst svenskt fiske av sill i delar av EU:s fiskevatten i Östersjön under återstoden av år 2012PDF

14

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvattenPDF

13

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:13) om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:8) om badvattenPDF

12

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:12) om förbud mot visst svenskt fiske av sill i delar av EU:s fiskevatten i Östersjön under återstoden av år 2012PDF

11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HMVFS 2012:11) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

10

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:10) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

9

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:9) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingarPDF

8

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:8) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

7

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:7) om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2012:5) om förbud mot svenskt fiske av räka i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under återstoden av år 2012PDF

6

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:6) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF

5

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:5) om förbud mot svenskt fiske av räka i Norges ekonomiska zon i Nordsjön under återstoden av år 2012PDF

4

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:4) om förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön under återstoden av år 2012PDF

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:3) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattenområdenaPDF

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:2) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och ÖstersjönPDF

1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:1) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets områdePDF
Register 2011PDF

Publicerad: 2013-12-08
Uppdaterad: 2014-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion