Nationellt samrådsmöte om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

Den 10 februari bjuds myndigheter och länsstyrelser in till nationellt samrådsmöte om Vattenmyndigheternas förslag på förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer och Havs- och vattenmyndighetens förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.

Datum

10 februari

Plats

Digitalt samråd