Sök medarbetare

Hitta på sidan

Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.

 

Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis namn, avdelning och arbetsuppgifter. Klicka på plustecknet till vänster om medarbetarens namn om du vill visa mer information om medarbetaren.

Medarbetare
Visa merNamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Karin Linderholmkarin.linderholm@havochvatten.sekalindUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986232Internationella förhandlingar, tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar6232Fiskeregleringsenheten+46106986232
Visa eller dölj information Arne Freidlitzarne.freidlitz@havochvatten.searnfreInfrastrukturteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986222Sektionen för Teknisk Infrastruktur, TI, IT6222Enheten för drift och infrastruktur+46106986222
Visa eller dölj information Henrik Lundbäckhenrik.lundback@havochvatten.sehelundFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986231Fältkontroll väst6231Fältkontrollenheten+46106986231
Visa eller dölj information Kent Landvallkent.landvall@havochvatten.sekenlanAssistent FMCAvdelningen för fiskerikontroll010-6986277Fiskeriövervakningsenheten, FMC6277Fiskeriövervakningsenheten+46106986277
Visa eller dölj information Lena Pensonlena.penson@havochvatten.selenpenFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986031Fältkontroll väst6031Fältkontrollenheten+46106986031
Visa eller dölj information Anette Olssonanette.olsson@havochvatten.seaneolsInfrastrukturteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986224Nätverkstekniker, infrastrukturtekniker6224Enheten för drift och infrastruktur+46106986224
Visa eller dölj information Arne Anderssonarne.andersson@havochvatten.searnandAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986152A-kasseärenden, e-loggbok, granskning, korskontroll-svenska fartyg, loggbok samfisken, registrering6152Fiskeriövervakningsenheten+46106986152
Visa eller dölj information Peter Johanssonpeter.johansson@havochvatten.sepetjohIT-arkitektAvdelningen för digitalisering010-6986171Java-arkitekt6171Enheten för IT-styrning och analys+46106986171
Visa eller dölj information Jonas Ericsonjonas.ericson@havochvatten.sejoneriHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986072Dagar kvar, korskontroll, kvot, statistik, uppföljning pelagiskt fiske6072Fiskeriuppföljningsenheten+46106986072
Visa eller dölj information Frida Engbergfrida.engberg@havochvatten.sefriwegVerksamhetsutvecklareAvdelningen för havsförvaltning010-6986334Verksamhetsutvecklare6334Avdelningen för havsförvaltning+46106986334
Visa eller dölj information Lena Petterssonlena.pettersson@havochvatten.selenpetAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986276Loggböcker, avräkningsnotor, registrering6276Fiskeriövervakningsenheten+46106986276
Visa eller dölj information Gunilla Tegelskär Greiggunilla.tegelskargreig@havochvatten.segungreUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986209Fiskförvaltning6209Fiskeregleringsenheten+46106986209
Visa eller dölj information Åke Thurgrenake.thurgren@havochvatten.seakethuInformationssäkerhetsansvarigAvdelningen för digitalisering010-6986220Informations­­säkerhet, Säkerhet, Signalskyddschef6220Enheten för IT-styrning och analys+46106986220
Visa eller dölj information Annika Johanssonannika.johansson@havochvatten.seannijoUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986145Vattenförvaltning6145Vattenmiljöenheten+46106986145
Visa eller dölj information David Dalliahdavid.dalliah@havochvatten.sedavdalUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986034Systemförvaltning av IT-system rörande: fartygsövervakning och inspektioner6034Fiskeriuppföljningsenheten+46106986034
Visa eller dölj information Gunnel Erikssongunnel.eriksson@havochvatten.seguneriEkonomAvdelningen för administration010-6986096Systemansvarig Dombas, systemförvaltning Milestone/Agresso, redovisning, fiskeavgiftsmedel, vattenavgiftsmedel, vattendomar, villkorsmedel6096Ekonomienheten+46106986096
Visa eller dölj information Jenny Nordjenny.nord@havochvatten.sejennorUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986230Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning6230Fiskeriuppföljningsenheten+46106986230
Visa eller dölj information Catharina Josephsoncatharina.josephson@havochvatten.secatjosHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986174Fångstintyg, IUU6174Fiskeriuppföljningsenheten+46106986174
Visa eller dölj information Inger Dahlgreninger.dahlgren@havochvatten.seingdahEnhetschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986020Enhetschef070-62403156020Fiskeregleringsenheten+46106986020 Inger Dahlgren. Enhetschef.
Visa eller dölj information Clas Kempeclas.kempe@havochvatten.seclakemFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986050Fältkontroll syd6050Fältkontrollenheten+46106986050
Visa eller dölj information Anders Erikssonanders.eriksson@havochvatten.seanderiSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986169Systemutveckling databas, fartygsregister, fartyg 26169Enheten för systemutveckling+46106986169
Visa eller dölj information Jan Erikssonjan.eriksson@havochvatten.sejaneriAssistentAvdelningen för administration010-6986163EFH, manuella och elektroniska fakturor, kontaktperson resor, försäkringar och fordon6163Ekonomienheten+46106986163
Visa eller dölj information Ingela Bauneringela.bauner@havochvatten.seingbauRedovisningsekonomAvdelningen för administration010-6986141Ansvarig för kundreskontra, inkomster, konferensekonomi, utgående moms, rekvisition av rådsresor, redovisning6141Ekonomienheten+46106986141
Visa eller dölj information Fredrik Ljunghagerfredrik.ljunghager@havochvatten.sefreljuUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986045Miljöövervakning - kust och hav, nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, datainsamling av fisk: Data Collection Framework (DCF)6045Miljöövervakningsenheten+46106986045
Visa eller dölj information Anna Nygrenanna.nygren@havochvatten.seannnygHandläggareAvdelningen för administration010-6986197Kvalificerat administrativt stöd, 1:2-anslaget, mallar, ärendehantering6197Arkiv- och serviceenheten+46106986197
Visa eller dölj information Joacim Johannessonjoacim.johannesson@havochvatten.sejoajohUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986151Havsplanering, fysisk planering, samhällsekonomiska bedömningar, internationellt samarbete inom havsplanering6151Havsplaneringsenheten+46106986151
Visa eller dölj information Jonas Burströmjonas.burstrom@havochvatten.sejonburHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986059Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP6059Fiskeriövervakningsenheten+46106986059
Visa eller dölj information Per-Olof V Anderssonper-olof.v.andersson@havochvatten.seperandUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986057Fiskeregler, fisketillsyn, fritidsfiske, sportfiske6057Fiskeregleringsenheten+46106986057
Visa eller dölj information Torbjörn Attnästorbjorn.attnas@havochvatten.setorattEnhetschefAvdelningen för digitalisering010-6986010IT-strategisk planering, strategisk arkitektur, informationssäkerhet och processtöd070-28303106010Enheten för IT-styrning och analys+46106986010 Torbjörn Attnäs. Enhetschef.
Visa eller dölj information Daniel Johanssondaniel.johansson@havochvatten.sedanjohFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986040Fältkontroll syd6040Fältkontrollenheten+46106986040
Visa eller dölj information Fredrik Nordwallfredrik.nordwall@havochvatten.sefrenorUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986017Grip on Life, temaledning, fysisk restaurering6017Vattenmiljöenheten+46106986017
Visa eller dölj information Andrea Anderssonandrea.andersson@havochvatten.seandandHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986179Handelskontroll6179Fiskeriuppföljningsenheten+46106986179
Visa eller dölj information Emma Sernlandemma.sernland@havochvatten.seemmserUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986270Ekologi, miljöforskningssekretariat, kontakter med SCB6270Miljöuppföljningsenheten+46106986270
Visa eller dölj information Fredrik Arrheniusfredrik.arrhenius@havochvatten.sefrearrTjänstledig utredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986122Internationell fiskförvaltning, regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, ICCAT, tonfiskfrågor, fiskepartnerskapsavtal, fiskefrågor inom FN-organ, Helcom Fish6122Fiskeregleringsenheten+46106986122
Visa eller dölj information Jarl Engquistjarl.engquist@havochvatten.sejarengHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986205Kvotuppföljning, kvoter och statistik6205Fiskeriuppföljningsenheten+46106986205
Visa eller dölj information Ann-Charlotte Berntssonann-charlotte.berntsson@havochvatten.seannberKommunikatörLedningsstaben010-6986165Webb6165Kommunikationsenheten+46106986165
Visa eller dölj information Christer Mägichrister.magi@havochvatten.sechrmagIT-arkitektAvdelningen för digitalisering010-6986225IT-arkitekt. IT-säkerhetsansvarig6225Enheten för IT-styrning och analys+46106986225
Visa eller dölj information Charlotta Stadigcharlotta.stadig@havochvatten.sechastaUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986251Marint skräp, förlorade fiskeredskap6251Havsmiljöenheten+46106986251
Visa eller dölj information Björn Stührenbergbjorn.stuhrenberg@havochvatten.sebjostuKontrollkoordinator ÖstAvdelningen för fiskerikontroll010-6986047Fältkontroll öst6047Fältkontrollenheten+46106986047 Björn Stührenberg. Kontrollkoordinator Öst.
Visa eller dölj information Anna Söderblomanna.soderblom@havochvatten.seannjanUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986159Fältkontroll väst, vägningsregler 2013, vägning av fisk västra073-08953676159Fiskeriuppföljningsenheten+46106986159
Visa eller dölj information Lena Linderoslena.linderos@havochvatten.selelindRegistratorAvdelningen för administration010-6986168DiaBas, diariet, registrering6168Arkiv- och serviceenheten+46106986168
Visa eller dölj information Håkan Carlstrandhakan.carlstrand@havochvatten.sehakcarUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986240Laxfiske, sportfiske, tillstånd turistfiske, fritidsfiske, laxplanen, gränsälvsöverenskommelsen Torne Älv, leppefisk dispens6240Fiskeregleringsenheten+46106986240
Visa eller dölj information Emil Rydståleemil.rydstale@havochvatten.seemirydHR partnerLedningsstaben010-6986206Lönebildning, Personal- och löneadministration, Frågor inom arbetstid och tjänsteresor, Arbetsrätt, Fackliga relationer, Kollektivavtal6206HR-enheten+46106986206
Visa eller dölj information Elisabet Thompsonelisabet.thompson@havochvatten.seelithoVerksamhetsutvecklareAvdelningen för miljöanalys010-6986258EU-rapport, VIS6258Avdelningen för miljöanalys+46106986258
Visa eller dölj information David Bennstendavid.bennsten@havochvatten.sedavbenHandläggareAvdelningen för havsförvaltning010-6986294Fiskelicenser, särskilt tillstånd efter pelagiska arter, särskilt tillstånd efter makrill/sill/industriarter i norsk zon/lodda i Grönländsk zon/makrill i Färöisk zon6294Fisketillståndsenheten+46106986294
Visa eller dölj information Antonia Karlsson Fonsecaantonia.fonseca@havochvatten.seantfonHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986175VMS, objektansvarig för den elektroniska loggboken6175Fiskeriövervakningsenheten+46106986175
Visa eller dölj information Johanna Erikssonjohanna.eriksson@havochvatten.sejoheriUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986269Marint skräp, spökgarn, mikroplaster, havsmiljödirektivet, OSPAR ICG Marine Litter (Hav:s representant), Helcom EN Litter (Hav:s representant), EU TG Litter, regionala aktionsplaner för marint skräp6269Havsmiljöenheten+46106986269
Visa eller dölj information Cecilia Patrikssoncecilia.patriksson@havochvatten.sececpatEkonomAvdelningen för administration010-6986213Redovisningsfrågor, finansiell del ÅR,HERMES statsredovisning, systemansvarig Milestone/Agresso6213Ekonomienheten+46106986213
Visa eller dölj information Johan Nilssonjohan.nilsson@havochvatten.sejohnilWebbutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986132Webbutveckling, SiteVision, Systemförvaltning, Förvaltningsledare, Webb6132Enheten för IT-styrning och analys+46106986132
Visa eller dölj information Ingemar Anderssoningemar.andersson@havochvatten.seingandUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986246Restaurering, återställning, biologisk mångfald, grön infrastruktur, fysisk påverkan, naturvärdesbedömning, Mosaic, Lektidsportalen6246Enheten för biologisk mångfald+46106986246
Visa eller dölj information Johanna Andreassonjohanna.andreasson@havochvatten.sejohandUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986180Miljöekonomi, samhällsekonomisk konsekvensanalys, vattenförvaltning6180Vattenmiljöenheten+46106986180
Visa eller dölj information Martin Bjernermartin.bjerner@havochvatten.semarbjeEnhetschefAvdelningen för fiskerikontroll010-6986155Fältkontroll öst, vägningsregler 2013, vägning av fisk östra070-64183356155Fältkontrollenheten+46106986155 Martin Bjerner. Enhetschef.
Visa eller dölj information Mårten Åströmmarten.astrom@havochvatten.semarastUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986012Samordning beställningar: vetenskapliga underlag för fiskförvaltning, strategisk utveckling fiskförvaltning, integrering fiske och miljö, utveckling: ekosystembaserad fiskförvaltning6012Fiskeregleringsenheten+46106986012
Visa eller dölj information Anders Bogeliusanders.bogelius@havochvatten.seandbogVerksamhetsutvecklareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986144Kontrollreformen, CISE, Marsuno, Sjöbasis, Sjöövervakningsrådet6144Avdelningen för fiskerikontroll+46106986144
Visa eller dölj information Maria Hellstenmaria.hellsten@havochvatten.semarhelStabschefLedningsstaben010-6986002Stabschef070-26269766002Ledningsstaben+46106986002 Maria Hellsten. Stabschef.
Visa eller dölj information Ulrika Stensdotter Blombergulrika.stensdotter@havochvatten.seulrsteUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986011Miljöövervakning, nationell miljöövervakning, sötvatten, IKEU, UNECE6011Miljöuppföljningsenheten+46106986011
Visa eller dölj information Martin Rydgrenmartin.rydgren@havochvatten.semarrydUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986250Fiskförvaltning, nationella föreskrifter, fiskeregler, särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken6250Fiskeregleringsenheten+46106986250
Visa eller dölj information Ulrika Siiraulrika.siira@havochvatten.seulrsiiProcessledareAvdelningen för miljöanalys010-6986088SwAM Ocean, globala programmet, bistånd, utvecklingssamarbete, SIDA, fattigdomsbekämpning, PGU, LDCs (Least developed Countries), SIDS (Small Island Developing States), Västra Indiska Oceanen, internationellt arbete, demokratiutveckling, mänskliga rättigheter6088Enheten för internationell utveckling+46106986088
Visa eller dölj information Ylva Engwallylva.engwall@havochvatten.seylvengUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986291Vattenförvaltning, vattendirektivet,6291Vattenmiljöenheten+46106986291
Visa eller dölj information Karin Wallkarin.wall@havochvatten.sekarwalTf enhetschefAvdelningen för administration010-6986150Tillförordnad enhetschef Juridiska enheten6150Juridiska enheten+46106986150 Karin Wall. Tf enhetschef.
Visa eller dölj information Mårten Gustafssonmarten.gustafsson@havochvatten.semargusUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986192Restaurering av sjöar och vattendrag, fiskevård, fiskeavgiftsmedel, skogsbrukets påverkan på vattenmiljön.6192Enheten för biologisk mångfald+46106986192
Visa eller dölj information Thomas Reuterljungthomas.reuterljung@havochvatten.sethoreuFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986038Fältkontroll öst6038Fältkontrollenheten+46106986038
Visa eller dölj information Ylva Mattssonylva.mattsson@havochvatten.seylvmatUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986214Uppföljning, handläggande beslut, kvoter, administration av kvotbyten, tillsynsplan, yrkesfisket, saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, bedömning6214Fiskeriuppföljningsenheten+46106986214
Visa eller dölj information Magnus Strandbergmagnus.strandberg@havochvatten.semagstrFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986042Fältkontroll öst6042Fältkontrollenheten+46106986042
Visa eller dölj information Ronny Sjödinronny.sjodin@havochvatten.seronsjoFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986039Fältkontroll syd6039Fältkontrollenheten+46106986039
Visa eller dölj information Karin Petterssonkarin.pettersson@havochvatten.sekarpetUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986183Havsförvaltning, havsmiljödirektivet, havsmiljöförordningen, internationell havsförvaltning, växtplankton, mijökvalitetsnormer, föreskrifter havsförvaltning, vägledning vattenförvaltning6183Havsmiljöenheten+46106986183
Visa eller dölj information Agnes Ytrebergagnes.ytreberg@havochvatten.seagnytrUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986289Havsförvaltning, havsmiljödirektivet, miljöövervakning Kust och Hav, HELCOM, HOLAS, marin miljöövervakning, övervakningsprogram6289Miljöövervakningsenheten+46106986289
Visa eller dölj information Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.sesusvikUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986076Biologisk mångfald, artskydd, hotade arter,säl, tumlare, CMS, ASCOBANS, MoU Sharks, , HELCOM EG MAMA6076Enheten för biologisk mångfald+46106986076
Visa eller dölj information Per-Olof Anderssonper-olof.andersson@havochvatten.sepeandeFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986363Fältkontroll syd6363Fältkontrollenheten+46106986363
Visa eller dölj information Rutger Svenssonrutger.svensson@havochvatten.serutsveFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986051Fältkontroll väst6051Fältkontrollenheten+46106986051
Visa eller dölj information Ronny Johanssonronny.johansson@havochvatten.seronjohHandläggare FMCAvdelningen för fiskerikontroll010-6986164Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet , JDP6164Fiskeriövervakningsenheten+46106986164
Visa eller dölj information Mats Börjemats.borje@havochvatten.sematborHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986135Satellitövervakning, satellit, VMS, fartygsövervakning, geografisk spårbarhet av fiskefartyg6135Fiskeriuppföljningsenheten+46106986135
Visa eller dölj information Pia Ovikpia.ovik@havochvatten.sepiaoviUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986204Handelskontroll, EU’s kontrollbidrag6204Fiskeriuppföljningsenheten+46106986204
Visa eller dölj information Per Olssonper.olsson@havochvatten.seperolsBiträdande avdelningschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986290Havs- och vattenmiljöanslaget6290Havsplaneringsenheten+46106986290 Per Olsson. Biträdande avdelningschef.
Visa eller dölj information Malin Wilhelmssonmalin.wilhelmsson@havochvatten.semalwilUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986216EU-samordnare, samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, gemensamma fiskeripolitiken6216Fiskeregleringsenheten+46106986216
Visa eller dölj information Martina Liljegrenmartina.liljegren@havochvatten.semarlilHandläggareAvdelningen för havsförvaltning010-6986154Fiskelicenser, särskilt tillstånd för trålning i inflyttningsområdena i Östersjön6154Fisketillståndsenheten+46106986154
Visa eller dölj information Tobias Jeppssontobias.jeppsson@havochvatten.setobjepFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986053Fältkontroll öst6053Fältkontrollenheten+46106986053
Visa eller dölj information Rune Blombergrune.blomberg@havochvatten.serunbloSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986032Systemutveckling6032Enheten för systemutveckling+46106986032
Visa eller dölj information Patrizia Jaconellipatrizia.jaconelli@havochvatten.sepatjacHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986181Spårbarhet6181Fiskeriövervakningsenheten+46106986181
Visa eller dölj information Malin Hemmingssonmalin.hemmingsson@havochvatten.semalhemUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986184Miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning, vattenverksamhet; muddring, hamnar, vindkraft, bryggor, ESBO-samråd6184Miljöprövningsenheten+46106986184
Visa eller dölj information Sara Kihlgrensara.kihlgren@havochvatten.sesarkihHandläggareAvdelningen för havsförvaltning010-6986255Fiskelicenser, särskilt tillstånd för fiske efter konsumfisk i norsk zon, tillstånd nordhavsräka: norsk zon, räktrålning Gullmarsfjorden, trålnig innanför trålgräns norr om latitud 58 31, 50 N (Kosterhavet)6255Fisketillståndsenheten+46106986255
Visa eller dölj information Marie Björnmarie.bjorn@havochvatten.semarbjoAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986064E-journal, registrering , e-loggbok, loggbok6064Fiskeriövervakningsenheten+46106986064
Visa eller dölj information Malin Hultgrenmalin.hultgren@havochvatten.semalhulUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986247Tillsynsvägledning; fiskerikontroll6247Fiskeriuppföljningsenheten+46106986247
Visa eller dölj information Viveca Ekelöfviveca.ekelof@havochvatten.sevivekeEnhetsjuristAvdelningen för administration010-6986262Sanktionsavgifter, överträdelser6262Juridiska enheten+46106986262
Visa eller dölj information Sazimet Karasusazimet.karasu@havochvatten.sesazdemHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986140Uppföljning av regelefterlevnad, uppföljning av demersala fiskemöjligheter6140Fiskeriuppföljningsenheten+46106986140
Visa eller dölj information Patrik Perssonpatrik.persson@havochvatten.sepatperEnhetschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986156Enhetschef070-34703366156Fisketillståndsenheten+46106986156 Patrik Persson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Anneli Harlénanneli.harlen@havochvatten.seanharlUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986137Vattenförvaltning, vattendirektivet, internationell vattenförvaltning, miljökvalitetsnormer, ekologisk status, åtgärdsprogram för vattenförvaltning, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, klimatanpassning6137Vattenmiljöenheten+46106986137
Visa eller dölj information Erland Lettevallerland.lettevall@havochvatten.seerlletUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986219Främmande arter, invasiva främmande arter, IAS, biologisk mångfald, hotade arter, marina däggdjur, valar, fysisk störning, undervattensbuller6219Miljöövervakningsenheten+46106986219
Visa eller dölj information Ulrika Parsonsulrika.parsons@havochvatten.seulrwesUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986075JDP, administrativa uppgifter inom fiskerikontroll6075Fiskeriövervakningsenheten+46106986075
Visa eller dölj information Ann Lundströmann.lundstrom@havochvatten.seannlunVerksamhetsstrategLedningsstaben010-6986830Miljöprövning, vattenkraft, moderna miljövillkor, program vattenmiljö och vattenkraft, tillsyns- och föreskriftsrådet, miljömålsrådet6830Ledningsstaben+46106986830
Visa eller dölj information Elin Hedmanelin.hedman@havochvatten.seelihedUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986367Redskapskontroll, rutiner för fältkontroll6367Fältkontrollenheten+46106986367
Visa eller dölj information Mats Svenssonmats.svensson@havochvatten.semasvenAvdelningschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986374Ledningsgrupp072-71724316374Avdelningen för havsförvaltning+46106986374 Mats Svensson. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Maria Boshnakovamaria.boshnakova@havochvatten.semaboshVerksjurist, dataskyddsombudAvdelningen för administration010-6986260Myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt, dataskyddsombud6260Juridiska enheten+46106986260
Visa eller dölj information Fredric Svenssonfredric.svensson@havochvatten.sefresveInfrastrukturteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986228IT-infrastruktur6228Enheten för drift och infrastruktur+46106986228
Visa eller dölj information Jenny Liökeljenny.liokel@havochvatten.sejenlioVerksjuristAvdelningen för administration010-6986125Miljörätt6125Juridiska enheten+46106986125
Visa eller dölj information Margareta Lundin Ungermargareta.lundinunger@havochvatten.semarlunUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986121vattenresurs, riksintresse vattenförsörjning, skydd av dricksvatten, vattenskyddsområde, vattentäkt, VA-planering, vattenförsörjningsplanering, dricksvattenstöd6121Miljöprövningsenheten+46106986121
Visa eller dölj information Sofia Brockmarksofia.brockmark@havochvatten.sesofbroUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986581Utredare6581Fiskeregleringsenheten+46106986581
Visa eller dölj information Christina Hallströmchristina.hallstrom@havochvatten.sechhallUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986965Vattenförvaltning6965Vattenmiljöenheten+46106986965
Visa eller dölj information Jan Schmidtbauer Cronajan.schmidtbauer.crona@havochvatten.sejanschUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986409Havsplanering, fysisk planering, miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning, ekosystemansats6409Havsplaneringsenheten+46106986409
Visa eller dölj information Catarina Hedarcatarina.hedar@havochvatten.secathedEnhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986784Antarktis, arktis, bilateralt miljö och klimatarbete, internationellt utvecklingssamarbete-SIDA, politiken för global utveckling (PGU), globala mål för hållbarhet (SDG), multilateralt samarbete inom FN-organisationer070-33792956784Enheten för internationell utveckling+46106986784 Catarina Hedar. Enhetschef.
Visa eller dölj information Jonas Ljungbergjonas.ljungberg@havochvatten.sejonljuSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986067GIS, Geodata, Karttjänster, Geografisk hantering6067Enheten för IT-styrning och analys+46106986067
Visa eller dölj information Lena Tingströmlena.tingstrom@havochvatten.selentinUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986091Områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, fiskereglering i marina skyddade områden, adaptiv förvaltning, Natura 20006091Enheten för biologisk mångfald+46106986091
Visa eller dölj information Josefin Hjortjosefin.hjort@havochvatten.sejoswalUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986082Jordbruk, jSAM, Gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, PA Nutri6082Vattenmiljöenheten+46106986082
Visa eller dölj information Ann-Karin Thorénann-karin.thoren@havochvatten.seannthoUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986078Vattenförvaltning, vattendirektivet, internationell vattenförvaltning, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, vattenförvaltningens åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer i skyddade områden6078Vattenmiljöenheten+46106986078
Visa eller dölj information Hedvig Hernevikhedvig.hernevik@havochvatten.sehedherEnhetschefAvdelningen för digitalisering010-6986243Enhetschef, Verksamhetsutveckling, Smartare miljöinformation6243Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986243 Hedvig Hernevik. Enhetschef.
Visa eller dölj information Qamer Chaudhryqamer.chaudhry@havochvatten.seqamchaUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986087Särskilt tillstånd för fiske efter havskräfta med bur, särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken6087Fisketillståndsenheten+46106986087
Visa eller dölj information Erik Törnblomerik.tornblom@havochvatten.seertornUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986092Invasiva främmande arter, IAS, främmande arter6092Enheten för biologisk mångfald+46106986092
Visa eller dölj information Sara Grahnsara.grahn@havochvatten.sesargraChefsjurist & SäkerhetsskyddschefLedningsstaben010-6986373Miljörätt6373Ledningsstaben+46106986373
Visa eller dölj information Bernt Ranebernt.rane@havochvatten.seberranIT-arkitektAvdelningen för digitalisering010-6986281Beslutsstöd, datalager, GIS6281Enheten för IT-styrning och analys+46106986281
Visa eller dölj information Bengt Fjällborgbengt.fjallborg@havochvatten.sebenfjaUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986060Ekotoxikologi, miljögifter, miljöforskningssekretariatet, metaller, biocider, ytaktiva ämnen, exponerings scenarios, gruvor, diffusa utsläpp, ekologisk riskbedömning, sediment6060Miljöuppföljningsenheten+46106986060
Visa eller dölj information Stefan Hellbergstefan.hellberg@havochvatten.sestehelHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986492Fångstintyg, IUU6492Fiskeriuppföljningsenheten+46106986492
Visa eller dölj information Pia Norlingpia.norling@havochvatten.sepianorUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986097Konventionen om biologisk mångfald (CBD), Antarktis, Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR), handel med hotade arter (CITES), OSPAR6097Enheten för biologisk mångfald+46106986097
Visa eller dölj information Anna Hasslowanna.hasslow@havochvatten.seanpalmUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986263Datainsamling av fisk inom EU:s gemenskapsram: Data Collection Framework (DCF), nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, ICES-sekretariat, främmande arter och genotyper6263Miljöövervakningsenheten+46106986263
Visa eller dölj information Niels Krabbeniels.krabbe@havochvatten.seniekraTjänstledig, utredare010-6986997Utredare+46106986997
Visa eller dölj information Joel Sobovitchjoel.sobovitch@havochvatten.sejoesobSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986349Utvecklare inom datalager och beslutsstöd6349Enheten för IT-styrning och analys+46106986349
Visa eller dölj information Tobias Porsbringtobias.porsbring@havochvatten.setobporUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986094Havsmiljöförvaltning, indikatorer, bedömningsgrunder, föreskrifter havsförvaltning, vägledning havsförvaltning, ekotoxologi6094Havsmiljöenheten+46106986094
Visa eller dölj information Anna Karlssonanna.karlsson@havochvatten.seannkarUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986392Biologisk mångfald, Arktiska rådet, PAME, OSPAR, hotade arter och habitat6392Enheten för biologisk mångfald+46106986392
Visa eller dölj information Marija Axrenmarija.axren@havochvatten.semarmajUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986295Systemförvaltning: tillstånd,licenser, fiskerätt, fördelning av fiskemöjligheter, särskilt tillstånd för demersala fiskemöjligheter6295Fisketillståndsenheten+46106986295
Visa eller dölj information Åsa Gunnarssonasa.gunnarsson@havochvatten.seasagunUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986035Tillsynsvägledning; enskilda avlopp, små avlopp, effektiv tillsyn6035Miljöprövningsenheten+46106986035
Visa eller dölj information AnnaKarin Fridhannakarin.fridh@havochvatten.seannwenUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986187Havsplanering, Bottniska viken, Plan- ocg bygglagen PBL, Fysisk planering6187Havsplaneringsenheten+46106986187
Visa eller dölj information Fehima Belicfehima.belic@havochvatten.sefehbelLokalvårdareAvdelningen för administration010-6986021Lokalvård6021Arkiv- och serviceenheten+46106986021
Visa eller dölj information Thomas Kleinthomas.klein@havochvatten.sethokleAvdelningschefAvdelningen för miljöanalys010-6986049Klimat- och miljöforskning, klimatstrategi, nationell och internationell klimatsamverkan, EU:s jordobservationsprogram Copernicus076-53860496049Avdelningen för miljöanalys+46106986049 Thomas Klein. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Philip Axephilip.axe@havochvatten.sephiaxeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986026Havsmiljödirektivet, havsmiljöförvaltning, övergödning, närsaltsbelastning6026Havsmiljöenheten+46106986026
Visa eller dölj information Mattias Anderssonmattias.andersson@havochvatten.semaandeSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986286IT, Systemutveckling6286Enheten för systemutveckling+46106986286
Visa eller dölj information Mansour Tadimansour.tadi@havochvatten.semantadEkonomAvdelningen för administration010-6986054Anslagsekonom: budget, uppföljning och övergripande sakanslagsfrågor för anslag 1:2, 1:4, 1:7 och 1:116054Ekonomienheten+46106986054
Visa eller dölj information Märta Zetterbergmarta.zetterberg@havochvatten.semarzetVerksjuristAvdelningen för administration010-6986081Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6081Juridiska enheten+46106986081
Visa eller dölj information Catarina Pernheimcatarina.pernheim@havochvatten.secatperVerksjuristAvdelningen för administration010-6986113Myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt6113Juridiska enheten+46106986113
Visa eller dölj information Benny Johanssonbenny.johansson@havochvatten.sebejohaHandläggare FMCAvdelningen för fiskerikontroll010-6986178Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6178Fiskeriövervakningsenheten+46106986178
Visa eller dölj information Lars Johan Hanssonlarsjohan.hansson@havochvatten.selahansProcessledareAvdelningen för miljöanalys010-6986369Datavärdsansvarig,miljödata, övervakningsdata, IT-system6369Miljöinformationsenheten+46106986369
Visa eller dölj information Katarina Vartiakatarina.vartia@havochvatten.sekatvarUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986601Vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, undantag, kraftigt modifierade vatten, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning Hydromorfologi, fysisk påverkan6601Vattenmiljöenheten+46106986601
Visa eller dölj information Jonas Svenssonjonas.svensson@havochvatten.sejonsveUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986022Vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, ekologisk status, bedömningsgrunder, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, påverkansanalys, interkalibrering, övergödning6022Vattenmiljöenheten+46106986022
Visa eller dölj information Linda Rydelllinda.rydell@havochvatten.selinrydUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986033Åtgärdsprogram för havsmiljödirektivet, havsmiljöförvaltning, HELCOM6033Havsmiljöenheten+46106986033
Visa eller dölj information Johanna Egerupjohanna.egerup@havochvatten.sejohegeVerksamhetsutvecklareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986160Verksamhetsutvecklare6160Avdelningen för vattenresursförvaltning+46106986160
Visa eller dölj information Linus Hammarlinus.hammar@havochvatten.selinhamProcessledareAvdelningen för miljöanalys010-6986115Iinternationellt utvecklingssamarbete, globala programmet, bilaterala programmet, internationell havsplanering, klimatförändringar, clime marine, Symphony, Afrika och Asien, Västra Indiska Oceanen6115Enheten för internationell utveckling+46106986115
Visa eller dölj information Sara Steinersara.steiner@havochvatten.sesarsteUtredareAvdelningen för administration010-6986208Sakanslag: budget, processutveckling, uppföljning av sakanslag, samordnare för det samlade bidragsbeslutet till länsstyrelserna6208Ekonomienheten+46106986208
Visa eller dölj information Pontus Nilssonpontus.nilsson@havochvatten.seponnilVerksjuristAvdelningen för administration010-6986073Miljörätt, dumpade muddermassor i havet, dumpning, dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu6073Juridiska enheten+46106986073
Visa eller dölj information Kristina Samuelssonkristina.samuelsson@havochvatten.sekrisamUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986123Miljöövervakning inom vattenförvaltningen, övervakningsprogram för vattenförvaltning, vägledning för övervakning, rapportering av vattenförvaltning6123Miljöövervakningsenheten+46106986123
Visa eller dölj information Max Vretbornmax.vretborn@havochvatten.semaxwreUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986069Havsmiljöförvaltning, vattenförvaltning, konsekvensanalyser, miljöekonomi, kostnads- och nyttoanalyser6069Havsmiljöenheten+46106986069
Visa eller dölj information Helena Westmanhelena.westman@havochvatten.sehelwesUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986202Särskilt tillstånd för fiske efter pelagiska arter, särskilt tillstånd för fiske efter makrill/sill/industriarter i norsk zon/ lodda i Grönländsk zon/makrill i Färöisk zon6202Fisketillståndsenheten+46106986202
Visa eller dölj information Åsa Häggströmasa.haggstrom@havochvatten.seasahagVerksjuristAvdelningen för administration010-6986347Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6347Juridiska enheten+46106986347
Visa eller dölj information Karl Norlingkarl.norling@havochvatten.sekarlnoUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986138Mljöövervakning kust och hav6138Miljöövervakningsenheten+46106986138
Visa eller dölj information Marie Hallbergmarie.hallberg@havochvatten.semarhalUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986142Samhällsekonomi, miljöekonomi, havsplanering, östersjöstrategi, EUSBSR6142Havsplaneringsenheten+46106986142
Visa eller dölj information Christopher Zimonyichristopher.zimonyi@havochvatten.sechrzimIT-arkitektAvdelningen för digitalisering010-6986130Systemutvecklare6130Enheten för IT-styrning och analys+46106986130
Visa eller dölj information Karin Katariakarin.kataria@havochvatten.sekatkatUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986185Fördelning av fiskemöjligheter6185Fisketillståndsenheten+46106986185
Visa eller dölj information Tony Ankarlundtony.ankarlund@havochvatten.setonankInfrastrukturteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986223IT-infrastruktur6223Enheten för drift och infrastruktur+46106986223
Visa eller dölj information Jessica Nilssonjessica.nilsson@havochvatten.sejesnilUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986215Arktiska rådet, PAME, Ramsar6215Enheten för biologisk mångfald+46106986215
Visa eller dölj information Kenneth Graffkenneth.graff@havochvatten.sekegrafSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986221IT, Databas,Oracle, Linux6221Enheten för drift och infrastruktur+46106986221
Visa eller dölj information Norbert Häubnernorbert.haubner@havochvatten.senorhauUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986063Havsmiljöförvaltning, indikatorer,bedömningsgrunder, biodiversitet, näringsvävar, havsbotten, marin ekologi6063Havsmiljöenheten+46106986063
Visa eller dölj information Lena Thorselllena.thorsell@havochvatten.selenthoIT-supportteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986036IT-supporttekniker, IT-infrastruktur6036Enheten för drift och infrastruktur+46106986036
Visa eller dölj information Frida Åbergfrida.aberg@havochvatten.sefriabeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986095Vrak, Fritidsbåtar, Mikroplast, Dumpad ammunition & kemiska stridsmedel, Miljöteknik, Innovation, Maritima Strategin, EU-fonder6095Havsmiljöenheten+46106986095
Visa eller dölj information Ingela Isakssoningela.isaksson@havochvatten.seinisakUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986229Havsplanering, internationellt utvecklingssamarbete, havsplattform, IOC-Unesco6229Enheten för internationell utveckling+46106986229
Visa eller dölj information Wilhelm Gårdmarkwilhelm.gardmark@havochvatten.sewilgarUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986147Internationellt utvecklingssamarbete, SwAM Ocean, havsplattform, havsplanering, projektledning, Pan Baltic Scope6147Enheten för internationell utveckling+46106986147
Visa eller dölj information Joakim Jacobzonjoakim.jacobzon@havochvatten.sejoajacKommunikatörLedningsstaben010-6986297Webb6297Kommunikationsenheten+46106986297
Visa eller dölj information Gry Sagebakkengry.sagebakken@havochvatten.segrysagUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986237Fiskförvaltning Östersjön, flerårsplan Östersjön, fiskeriförvaltning Svarta havet6237Fiskeregleringsenheten+46106986237
Visa eller dölj information Tomas Bryngelssontomas.bryngelsson@havochvatten.setombryFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986186Fältkontroll syd6186Fältkontrollenheten+46106986186
Visa eller dölj information Gilana Ramezanigilana.ramezani@havochvatten.segilramSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986308Systemutveckling6308Enheten för systemutveckling+46106986308
Visa eller dölj information Emmelie Johanssonemmelie.johansson@havochvatten.seemejohUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986166Miljömålsansvarig, ingen övergödning6166Miljöuppföljningsenheten+46106986166
Visa eller dölj information Hans Grimbyhans.grimby@havochvatten.sehangriHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986380Satellitövervakning, satellit, VMS, fartygsövervakning, geografisk spårbarhet av fiskefartyg6380Fiskeriuppföljningsenheten+46106986380
Visa eller dölj information Anna Stenberganna.stenberg@havochvatten.seanstenFörvaltningsledare ITAvdelningen för digitalisering010-6986066Förvaltning IT6066Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986066
Visa eller dölj information Mikael Glemnemikael.glemne@havochvatten.semikgleTestledareAvdelningen för digitalisering010-6986074Testledare6074Enheten för systemutveckling+46106986074
Visa eller dölj information Anna Mattssonanna.mattsson@havochvatten.seannmatEkonomAvdelningen för administration010-6986161Förvaltningsanslag, budget, budgetuppföljning, EU-projekt6161Ekonomienheten+46106986161
Visa eller dölj information Maria Johanssonmaria.johansson@havochvatten.semarjohaHandläggareAvdelningen för administration010-6986071EHFF-handläggning, kvalificerat administrativt stöd6071Arkiv- och serviceenheten+46106986071
Visa eller dölj information Bodil Aronsson Forsbergbodil.aronssonforsberg@havochvatten.sebodaroUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986273Tillsynsvägledning; enskilda avlopp, små avlopp, effektiv tillsyn6273Miljöprövningsenheten+46106986273
Visa eller dölj information Jens Mentzerjens.mentzer@havochvatten.sejenmenUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986298Miljöekonomi, samhällsekonomi6298Enheten för biologisk mångfald+46106986298
Visa eller dölj information Elise Palmelise.palm@havochvatten.seelipalTeamledare GISAvdelningen för miljöanalys010-6986127Teamledare GIS6127Miljöinformationsenheten+46106986127
Visa eller dölj information Mikael Krysellmikael.krysell@havochvatten.semikkryEnhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986015Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering076-53860156015Miljöövervakningsenheten+46106986015 Mikael Krysell. Enhetschef.
Visa eller dölj information Ramona Livelandramona.liveland@havochvatten.seramlivVerksjuristAvdelningen för administration010-6986170Miljörätt6170Juridiska enheten+46106986170
Visa eller dölj information Olga Holmströmolga.holmstrom@havochvatten.seolgholDatabasutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986188Systemutveckling, Databas6188Enheten för systemutveckling+46106986188
Visa eller dölj information Johannes Kärnstamjohannes.karnstam@havochvatten.sejokarnProjektledareAvdelningen för digitalisering010-6986306Projektledare6306Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986306
Visa eller dölj information Therese Elfströmtherese.elfstrom@havochvatten.setheelfUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986172Miljömål, levande sjöar, vattendrag6172Miljöuppföljningsenheten+46106986172
Visa eller dölj information Yukie Bomanyukie.boman@havochvatten.seyukbomSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986268Systemutveckling6268Enheten för systemutveckling+46106986268
Visa eller dölj information Robert Almstrandrobert.almstrand@havochvatten.serobalmUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986198Miljöprövningsenheten, Övergödning6198Miljöprövningsenheten+46106986198
Visa eller dölj information Fredrik Lindgrenfredrik.lindgren@havochvatten.sefredliTf enhetschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986314Vrak, kemiska stridsmedel (Måseskärsvraken), sjöfart och sjöfartens miljöpåverkan6314Havsmiljöenheten+46106986314 Fredrik Lindgren. Tf enhetschef.
Visa eller dölj information Elisabeth Anderbergelisabeth.anderberg@havochvatten.seelandeUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986139Områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, Helcom MPA, Ospar MPA, Natura 20006139Vattenmiljöenheten+46106986139
Visa eller dölj information Robert Göranssonrobert.goransson@havochvatten.serobgorUpphandlingsjuristAvdelningen för administration010-6986299Upphandling, Inköp, Avtal, LOU6299Juridiska enheten+46106986299
Visa eller dölj information David Bernedavid.berne@havochvatten.sedavwisDataanalytikerAvdelningen för miljöanalys010-6986136Dataanalytiker6136Miljöinformationsenheten+46106986136
Visa eller dölj information William Wismeierwilliam.wismeier@havochvatten.sewilwisHandläggare FMCAvdelningen för fiskerikontroll010-6986190Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6190Fiskeriövervakningsenheten+46106986190
Visa eller dölj information Bart Adriaenssensbart.adriaenssens@havochvatten.sebaradrUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986323Västerhavsfrågor, norgeförhandlingar, flerårig plan för Nordsjön6323Fiskeregleringsenheten+46106986323
Visa eller dölj information Lisa Bredahl Nerdallisa.bredahlnerdal@havochvatten.selisbreUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986333Marint skräp, spökgarn, mikroplaster, OSPAR ICG Marine Litter (Hav:s representant), skrotbåtar, samhällsekonomi, miljöekonomi6333Havsmiljöenheten+46106986333
Visa eller dölj information Anna Erwanderanna.erwander@havochvatten.seanerwaKommunikatörLedningsstaben010-6986233Webb, video, sociala medier6233Kommunikationsenheten+46106986233
Visa eller dölj information Martin Karlssonmartin.karlsson@havochvatten.semkarlsUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986242Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske6242Fiskeregleringsenheten+46106986242
Visa eller dölj information Lars Åkessonlars.Akesson@havochvatten.selarakeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986325Havsmiljöförvaltning, indikatorer, bedömningsgrunder, muddring, kylvatten, avlopp, vattenkvalitetsmodeller6325Havsmiljöenheten+46106986325
Visa eller dölj information Angelina Olssonangelina.olsson@havochvatten.seangolsUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986203Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6203Miljöuppföljningsenheten+46106986203
Visa eller dölj information Simon Easterlingsimon.easterling@havochvatten.sesimeasEnhetsjuristAvdelningen för administration010-6986328Sanktionsavgifter6328Juridiska enheten+46106986328
Visa eller dölj information Jeanette Fryknerjeanette.frykner@havochvatten.sejeafryKommunikatörLedningsstaben010-6986133Strategisk kommunikation, kommunikationsplanering6133Kommunikationsenheten+46106986133
Visa eller dölj information Pernilla Johanssonpernilla.johansson@havochvatten.sepernjoKommunikatörLedningsstaben010-6986285Strategisk kommunikation, kommunikationsplanering6285Kommunikationsenheten+46106986285
Visa eller dölj information Linda Juhlinlinda.juhlin@havochvatten.selinjuhAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986148Loggböcker, registrering6148Fiskeriövervakningsenheten+46106986148
Visa eller dölj information Monica Forsellmonica.forsell@havochvatten.semonforKommunikationschefLedningsstaben010-6986004Kommunikation076-53862046004Kommunikationsenheten+46106986004 Monica Forsell. Kommunikationschef.
Visa eller dölj information Jonas Pålssonjonas.palsson@havochvatten.sejonpalUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986254Havsplanering, sjöfart6254Havsmiljöenheten+46106986254
Visa eller dölj information Marie Erikssonmarie.eriksson@havochvatten.semeriksUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986267Havsplanering6267Havsplaneringsenheten+46106986267
Visa eller dölj information Gustav Blomqvistgustav.blomqvist@havochvatten.segusbloUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986259Datainsamling fritidsfiske, flottans ekonomi6259Fiskeregleringsenheten+46106986259
Visa eller dölj information Elin Celikelin.celik@havochvatten.seelicelUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986176Havsplanering6176Havsplaneringsenheten+46106986176
Visa eller dölj information Sara Viklundsara.viklund@havochvatten.sesarmikBibliotekarieAvdelningen för miljöanalys010-6986329Bibliotek, rapporter6191Miljöinformationsenheten+46106986329
Visa eller dölj information Patrik Strömbergpatrik.stromberg@havochvatten.sepatstrEnhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986239Enhetschef, miljöövervakning, datainsamling, datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6239Miljöinformationsenheten+46106986239 Patrik Strömberg. Enhetschef.
Visa eller dölj information Maria Janssonmaria.jansson@havochvatten.semarijaUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986264Miljöövervakning, datainsamling, datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6264Miljöövervakningsenheten+46106986264
Visa eller dölj information Johanna Burnjohanna.burn@havochvatten.sejohburUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986044Systemförvaltning, Fiskerätt, Fisketillstånd för demersala fiskemöjligheter6044Fisketillståndsenheten+46106986044
Visa eller dölj information Helena Callerthelena.callert@havochvatten.sehelcalKravanalytikerAvdelningen för digitalisering010-6986319IT, systemutveckling, kravanalys6319Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986319
Visa eller dölj information Peter Erikssonpeter.eriksson@havochvatten.sepeerikSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986266IT, Systemutveckling6266Enheten för systemutveckling+46106986266
Visa eller dölj information Helén Lundinhelen.lundin@havochvatten.sehellunFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986102Fältkontroll väst6102Fältkontrollenheten+46106986102
Visa eller dölj information Christopher Bergmanchristopher.bergman@havochvatten.sechrberUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986128ProKat, blanketter för anslag 1:11, samordnare medfinansiering Life-projekt och interreg6128Vattenmiljöenheten+46106986128
Visa eller dölj information Jacob Lindgrenjacob.lindgren@havochvatten.sejalindFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986101Fältkontroll västFältkontrollenheten+46106986101
Visa eller dölj information Ulrika Stormwallulrika.stormwall@havochvatten.seulrherKonsulthandläggareAvdelningen för digitalisering010-6986104Konsulthandläggare, IT-Administratör6104Enheten för IT-styrning och analys+46106986104
Visa eller dölj information Ann-Louise Brandebyann-louise.brandeby@havochvatten.seannbraGD-SekreterareLedningsstaben010-6986106GD-Sekreterare6106Ledningsstaben+46106986106
Visa eller dölj information Filip Stanojovskifilip.stanojovski@havochvatten.sefilstaEkonomAvdelningen för administration010-6986300Handläggning av EHFF ansökan om utbetalning, anslagsekonom, projektredovisning6300Ekonomienheten+46106986300
Visa eller dölj information Linus Vedunglinus.vedung@havochvatten.selinvedUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986116Samordning, fiskerikontroll6116Fiskeriuppföljningsenheten+46106986116
Visa eller dölj information Erik Årnfelterik.arnfelt@havochvatten.seeriarnUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986046Restaurering, återställning sjöar och vattendrag, databasen Åtgärder i vatten, databasen Biotopkartering,6046Enheten för biologisk mångfald+46106986046
Visa eller dölj information Frank Zhangfrank.zhang@havochvatten.sefrazhaUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986099Kina, Bangkok, cewp, globalt program, hållbar vattenkraft6099Enheten för internationell utveckling+46106986099
Visa eller dölj information Karl-Johan Peterssonkarl-johan.petersson@havochvatten.sekajpetHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986376JDP-koordinering, objektspecialist, kläder, havsbanken6376Fältkontrollenheten+46106986376
Visa eller dölj information Jesper Karlhedenjesper.karlheden@havochvatten.sejekarlVerksamhetsutvecklareLedningsstaben010-6986037Årsredovisning, verksamhetsplanering, kvartalsuppföljning6080Ledningsstaben+46106986037
Visa eller dölj information Niklas Örnfeltniklas.Ornfelt@havochvatten.senikornEnhetschefAvdelningen för administration010-6986391Arkiv, lokaler, diariet076-53861136391Arkiv- och serviceenheten+46106986391 Niklas Örnfelt. Enhetschef.
Visa eller dölj information Mia Dahlströmmia.dahlstrom@havochvatten.semiadahVerksamhetsstrateg, stf avdelningschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986108Havsmiljöförvaltning, vrak, havsmiljödirektivet, Ospar, Helcom, maritima transporter, fritidsbåtar073-66807946108Havsmiljöenheten+46106986108 Mia Dahlström. Verksamhetsstrateg, stf avdelningschef.
Visa eller dölj information Charlotta Lundqvistcharlotta.lundqvist@havochvatten.sechalunEkonomAvdelningen för administration010-6986118Anslagsekonom, handläggning av EHFF ansökan om utbetalning, anslagsekonom, projektredovisning6118Ekonomienheten+46106986118
Visa eller dölj information Anton Wåhlinanton.wahlin@havochvatten.seantwahKonsulthandläggareAvdelningen för digitalisering010-6986193Konsulthandläggare, IT-Administratör6193Enheten för IT-styrning och analys+46106986193
Visa eller dölj information Sandra Höglundsandra.hoglund@havochvatten.sesanhogUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986195Elektronisk rapportering, systemförvaltning6195Fiskeriövervakningsenheten+46106986195
Visa eller dölj information Magnus Petzällmagnus.petzall@havochvatten.semagpetAvdelningschefAvdelningen för digitalisering010-6986014Ledningsgrupp070-28747876014Avdelningen för digitalisering+46106986014 Magnus Petzäll. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Niclas Törnellniclas.tornell@havochvatten.senictonAvdelningschefAvdelningen för fiskerikontroll010-6986249Fiskekontroll073-66805906249Avdelningen för fiskerikontroll+46106986249 Niclas Törnell. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Anna-Karin Rasmussenanna-karin.rasmussen@havochvatten.seannrasUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986109Tillsynsvägledning; vattenskyddsområden, grundvatten, vattenuttag, vattenverksamhet, vattentäkt, skydd av dricksvatten, bekämpningsmedel, miljöbalksärenden, tillståndsprövning6109Miljöprövningsenheten+46106986109
Visa eller dölj information Niklas Edvinssonniklas.edvinsson@havochvatten.senikedvUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986189Miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning, vattenverksamhet; muddring, gruvor, hamnar6189Miljöprövningsenheten+46106986189
Visa eller dölj information Josephine Rubia Johanssonjosephine.rubiajohansson@havochvatten.sejosrubUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986027Miljöfarliga vrak, marint skräp6027Havsmiljöenheten+46106986027
Visa eller dölj information Sebastian Hembergsebastian.hemberg@havochvatten.sesebhemFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986253Fältkontroll öst6253Fältkontrollenheten+46106986253
Visa eller dölj information Britta Wermebritta.werme@havochvatten.sebriolsGeografAvdelningen för miljöanalys010-6986058Geograf6058Miljöinformationsenheten+46106986058
Visa eller dölj information Jonas Brännstedtjonas.brannstedt@havochvatten.sejonbraKoordinatorAvdelningen för fiskerikontroll010-6986271Koordinator, fältkontroll väst6271Fältkontrollenheten+46106986271
Visa eller dölj information Goncalo Carneirogoncalo.carneiro@havochvatten.segoncarUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986330Havsplanering0904Havsplaneringsenheten+46106986330
Visa eller dölj information Johan Klingjohan.kling@havochvatten.sejklingAvdelningschefAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986304Verksamhetsstrateg, Analys, Koordinerad förvaltning, Vattenmiljö, Vattenkraft, Myndighetsövergripande projekt, Östersjön, Ekosystemtjänster, Klimatstrategi6304Avdelningen för vattenresursförvaltning+46106986304 Johan Kling. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Mia Olaussonmia.olausson@havochvatten.semiaolaVerksamhetsstrategAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986003Biologisk mångfald, områdesskydd, restaurering, hotade arter, invasiva främmande arter, art- och habitatdirektivet, Natura 2000, verksamhetsstrateg072-00960036003Avdelningen för vattenresursförvaltning+46106986003
Visa eller dölj information Ellinor Rutgerssonellinor.rutgersson@havochvatten.seellrutEnhetschefAvdelningen för fiskerikontroll010-6986024Uppföljning, handläggande beslut, kvoter, administration av kvotbyten, tillsynsplan,yrkesfisket, saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, bedömning073-96042156024Fiskeriuppföljningsenheten+46106986024 Ellinor Rutgersson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Maria Jonassonmaria.jonasson@havochvatten.semajonaSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986309Databasutvecklare6309Enheten för systemutveckling+46106986309
Visa eller dölj information Susanne Erikssonsusanne.eriksson@havochvatten.sesuerikEnhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986310Invasiva främmande arter, främmande arter6310Miljöuppföljningsenheten+46106986310 Susanne Eriksson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Nina Johannessonnina.johannesson@havochvatten.senjohanHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986327Spårbarhet6327Fiskeriövervakningsenheten+46106986327
Visa eller dölj information Helena Strandhelena.strand@havochvatten.sehelstrUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986313Marina vrak, Ospar, Helcom, maritima transporter, fritidsbåtar6313Havsmiljöenheten+46106986313
Visa eller dölj information Samuel Klingbornsamuel.klingborn@havochvatten.sesamkliIT-supportteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986315IT-supporttekniker, IT-infrastruktur6315Enheten för drift och infrastruktur+46106986315
Visa eller dölj information Hedvig Hogforshedvig.hogfors@havochvatten.sehehogfUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986316Områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, naturvärdesbedömning, Mosaic, uppföljning6316Enheten för biologisk mångfald+46106986316
Visa eller dölj information Klara Sahlinklara.sahlin@havochvatten.seklasahAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986124Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6124Fiskeriövervakningsenheten+46106986124
Visa eller dölj information Michael Haldinmichael.haldin@havochvatten.semihaldUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986218Utredare6218Miljöövervakningsenheten+46106986218
Visa eller dölj information Anna Ekanna.ek@havochvatten.seannaekUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986048Lokalt åtgärdsarbete, åtgärdssamordnare, lokalt engagemang för vatten, LEVA, verktyg för bättre vatten6048Vattenmiljöenheten+46106986048
Visa eller dölj information Olivia Langhamerolivia.langhamer@havochvatten.seolilanUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986217Tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6217Miljöprövningsenheten+46106986217
Visa eller dölj information Leena Mägileena.magi@havochvatten.seleemagKommunikatörLedningsstaben010-6986191Strategisk kommunikation, kommunikationsplanering6191Kommunikationsenheten+46106986191
Visa eller dölj information Maria Anderssonmaria.andersson@havochvatten.semarianProduktledare ITAvdelningen för digitalisering010-6986261Produktledare6261Enheten för drift och infrastruktur+46106986261
Visa eller dölj information Richard Emmersonrichard.emmerson@havochvatten.sericemeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986257Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning havsförvaltning6257Havsmiljöenheten+46106986257
Visa eller dölj information Martin Kronvallmartin.kronvall@havochvatten.semarkroProjektledareAvdelningen för digitalisering010-6986302Projektledare6302Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986302
Visa eller dölj information Elin Norbergelin.norberg@havochvatten.seelinorRegistratorAvdelningen för administration010-6986226DiaBas, diariet, registrering6226Arkiv- och serviceenheten+46106986226
Visa eller dölj information Maria Göthbergmaria.gothberg@havochvatten.semargotUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986085Internationellt utvecklingssamarbete, havsplanering6085Enheten för internationell utveckling+46106986085
Visa eller dölj information Adam Jäderberg Lindgrenadam.jaderberglindgren@havochvatten.seadajadHandläggareAvdelningen för miljöanalys010-6986331Internationell utveckling6331Enheten för internationell utveckling+46106986331
Visa eller dölj information Anna Lageråsanna.lageras@havochvatten.seannlagProcessledareAvdelningen för miljöanalys010-6986272Processledare6272Miljöinformationsenheten+46106986272
Visa eller dölj information Anders Skarstedtanders.skarstedt@havochvatten.seandskaUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986335Tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6335Miljöprövningsenheten+46106986335
Visa eller dölj information Lina Gunnarsson Kearneylina.gunnarssonkearney@havochvatten.selingunUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986337Miljögifter, vattendirektivet, SFÄ6337Vattenmiljöenheten+46106986337
Visa eller dölj information Christina Nienhardtchristina.nienhardt@havochvatten.sechrnieKravanalytikerAvdelningen för digitalisering010-6986236Kravanalys6236Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986236
Visa eller dölj information Johan Söderblomjohan.soderblom@havochvatten.sejohsodSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986177Systemutveckling6177Enheten för systemutveckling+46106986177
Visa eller dölj information Michael Pohlmichael.pohl@havochvatten.semicpohUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986119Internationell rapportering, SMED, HELCOM, OSPAR och EEA6119Miljöövervakningsenheten+46106986119
Visa eller dölj information Stina Lindqviststina.lindqvist@havochvatten.sestilinUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986454Miljöövervakning, sötvatten, badvatten, badplatsen6454Miljöövervakningsenheten+46106986454
Visa eller dölj information Michael Diemermichael.diemer@havochvatten.semicdieUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986153Artskydd, främmande arter, invasiva främmande arter, hotade arter, åtgärdsprogram för hotade arter och naturyper ÅGP6153Enheten för biologisk mångfald+46106986153
Visa eller dölj information David Bengtssondavid.bengtsson@havochvatten.sedabengChefsarkitektAvdelningen för digitalisering010-6986200Chefsarkitekt6200Enheten för IT-styrning och analys+46106986200
Visa eller dölj information Hanna Gustavssonhanna.gustavsson@havochvatten.sehangusUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986320Vattenförvaltning, övergödning, Life IP Rich waters6320Vattenmiljöenheten+46106986320
Visa eller dölj information Daniel Grundéndaniel.grunden@havochvatten.sedangruHandläggare FMCAvdelningen för fiskerikontroll010-6986344Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6344Fiskeriövervakningsenheten+46106986344
Visa eller dölj information Signild Nerheimsignild.nerheim@havochvatten.sesignerEnhetschefAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986196Vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, ekologisk status, bedömningsgrunder, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, påverkansanalys, interkalibrering, övergödning070-08985286196Vattenmiljöenheten+46106986196 Signild Nerheim. Enhetschef.
Visa eller dölj information Fredrik Ängdervikfredrik.angdervik@havochvatten.sefrekaeDigitaliseringsledareAvdelningen för digitalisering010-6986245Digital6245Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986245
Visa eller dölj information Jenny Klangjenny.klang@havochvatten.sejennklBibliotekarieAvdelningen för miljöanalys010-6986324Bibliotekarie6324Miljöinformationsenheten+46106986324
Visa eller dölj information Hanna Swahnberghanna.swahnberg@havochvatten.sehanswaUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986338ekonomisk datainsamling yrkesfiske och fritidsfiske6338Fiskeregleringsenheten+46106986338
Visa eller dölj information Andres Viirandres.viir@havochvatten.seandviiTeamledareAvdelningen för digitalisering010-6986341Teamledare. Drift-gruppen. Enhet-DD6341Enheten för drift och infrastruktur+46106986341
Visa eller dölj information Björn Forslundbjorn.forslund@havochvatten.sebjoforInfrastrukturteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986282IT-infrastruktur6282Enheten för drift och infrastruktur+46106986282
Visa eller dölj information Staffan Ljungstaffan.ljung@havochvatten.sestaljuKommunikatörLedningsstaben010-6986342Press, media, kommunikation6342Kommunikationsenheten+46106986342
Visa eller dölj information Fredrik T Lindgrenfredrik.t.lindgren@havochvatten.seflindgVerksjuristAvdelningen för administration010-6986351Vrak, sanering, havsmiljö, havsmiljöförvaltning, konventioner, verksjurist6351Juridiska enheten+46106986351
Visa eller dölj information Martin Janssonmartin.c.jansson@havochvatten.semjanssVerksjuristAvdelningen för administration010-6986238Verksjurist6238Juridiska enheten+46106986238
Visa eller dölj information Serva Fredhemserva.fredhem@havochvatten.seserfreHandläggareAvdelningen för administration010-6986080Handläggare6080Arkiv- och serviceenheten+46106986080
Visa eller dölj information Klara Eklundklara.eklund@havochvatten.seklaeklUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986120Miljöövervakning kust och hav6120Miljöövervakningsenheten+46106986120
Visa eller dölj information Patric Pedersenpatric.pedersen@havochvatten.sepatpedUpphandlingsjuristAvdelningen för administration010-6986098Upphandling, inköp, avtal, LOU6098Juridiska enheten+46106986098
Visa eller dölj information David Johanssondavid.johansson@havochvatten.sedavjohDatabasutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986244Databasutvecklare6244Enheten för systemutveckling+46106986244
Visa eller dölj information Magnus Hellmagnus.hell@havochvatten.semaghelInformationsarkitektAvdelningen för digitalisering010-6986107Verksamhetsarkitektur, Informationsarkitektur, Processutveckling6107Enheten för IT-styrning och analys+46106986107
Visa eller dölj information Annika Anderssonannika.andersson@havochvatten.seannianEkonomAvdelningen för administration010-6986318Budget, uppföljning och ekonomiska prognoser6318Ekonomienheten+46106986318
Visa eller dölj information Anette Ohlsson Klinganette.ohlssonkling@havochvatten.seaneohlEnhetschefAvdelningen för fiskerikontroll010-6986025Fiskeriövervakning, FMC6025Fiskeriövervakningsenheten+46106986025 Anette Ohlsson Kling. Enhetschef.
Visa eller dölj information Erik Boströmerik.bostrom@havochvatten.seeribosUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986358Kalkning, försurning, kalkning av sjöar och vattendrag6358Enheten för biologisk mångfald+46106986358
Visa eller dölj information Maria Åslundmaria.aslund@havochvatten.semaasluUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986199Miljömålsarbete, miljökvalitetsmål, uppföljning av miljömålen, fördjupad utvärdering, hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning6199Miljöuppföljningsenheten+46106986199
Visa eller dölj information Mia Pantzarmia.pantzar@havochvatten.semiapanUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986284Art- och habitatdirektivet, Natura 20006284Enheten för biologisk mångfald+46106986284
Visa eller dölj information Jenny Hertzmanjenny.hertzman@havochvatten.sejenherUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986368Marint skydd, biologisk mångfald, metodiken Conservation Standards, SwAM Ocean, internationellt utvecklingsarbete6368Enheten för internationell utveckling+46106986368
Visa eller dölj information Eva-Britt Eklöf Petrussoneva-britt.eklofpetrusson@havochvatten.seevaeklAvdelningschef, EnhetschefAvdelningen för administration010-6986007Myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt, dataskyddsombud6007Avdelningen för administration+46106986007 Eva-Britt Eklöf Petrusson. Avdelningschef, Enhetschef.
Visa eller dölj information Johan Ståljohan.stal@havochvatten.sejohstaEnhetschefAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986029Enhetschef6029Miljöprövningsenheten+46106986029 Johan Stål. Enhetschef.
Visa eller dölj information Johan Ottanderjohan.ottander@havochvatten.sejohottHandläggare FMCAvdelningen för fiskerikontroll010-6986207Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6207Fiskeriövervakningsenheten+46106986207
Visa eller dölj information Henrik Nilssonhenrik.nilsson@havochvatten.sehennilUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986371Internationellt utvecklingssamarbete, havsplanering6371Enheten för internationell utveckling+46106986371
Visa eller dölj information Jens Perssonjens.persson@havochvatten.sejenperUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986354Nationell fiskförvaltning, ål, lax, läppfiske, dispenser, fritidsfiske6354Fiskeregleringsenheten+46106986354
Visa eller dölj information Björn Möllerbjorn.moller@havochvatten.sebjomolUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986339Internationellt utvecklingssamarbete, internationella bilaterala samarbeten6339Enheten för internationell utveckling+46106986339
Visa eller dölj information Lina Tomassonlina.tomasson@havochvatten.selintomUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986378Invasiva främmande arter, IAS, främmande arter6378Enheten för biologisk mångfald+46106986378
Visa eller dölj information Minna Vanhalaminna.vanhala@havochvatten.seminvanIT-supportteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986070IT-supporttekniker, IT-infrastruktur6070Enheten för drift och infrastruktur+46106986070
Visa eller dölj information Andrea Ljungandrea.ljung@havochvatten.seandljuUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986370Invasiva främmande arter, IAS, främmande arter, hotade arter, artskydd6370Enheten för biologisk mångfald+46106986370
Visa eller dölj information Kristina Ljungbergkristina.ljungberg@havochvatten.sekriljuEnhetschefAvdelningen för digitalisering010-6986041Enhetschef6041Enheten för drift och infrastruktur+46106986041 Kristina Ljungberg. Enhetschef.
Visa eller dölj information Marcus Selandermarcus.selander@havochvatten.semarselEnhetschefAvdelningen för digitalisering010-6986005Enhetschef6005Enheten för systemutveckling+46106986005 Marcus Selander. Enhetschef.
Visa eller dölj information Ema Gladema.glad@havochvatten.seemaglaUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986265EU-bad, vägledning EU-bad, badvattendirektivet, badvattenförordningen, föreskrift EU-bad, ansvar för funktionsbrevlådan badvatten@havochvatten.se , svenska badvattenrapporten, rapportering av badvattendata till EU, webbinformation badvatten, användarhandledning Badplatsen.6265Vattenmiljöenheten+46106986265
Visa eller dölj information Elisabeth Undénelisabeth.unden@havochvatten.seeliundVerksamhetsstrategLedningsstaben010-6986280Verksamhetsstrateg6280Ledningsstaben+46106986280
Visa eller dölj information Christina Lindhagenchristina.lindhagen@havochvatten.sechlindUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986287Restaurering, omprövning vattenkraft, fiskevård6287Enheten för biologisk mångfald+46106986287
Visa eller dölj information Ulrika Campbellulrika.campbell@havochvatten.seulrcamHR chefLedningsstaben010-6986030Övergripande personalfrågor inom arbetsmiljö, kompetensförsörjning, ledarskap, lönebildning, samverkan och förhandling med personalorganisationer, organisationsfrågor och omställning070-29690306030HR-enheten+46106986030 Ulrika Campbell. HR chef.
Visa eller dölj information Katrin Eitrem Holmgrenkatrin.eitremholmgren@havochvatten.sekateitUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986383Internationellt utvecklingssamarbete, havsplanering6383Enheten för internationell utveckling+46106986383
Visa eller dölj information Adam Antonssonadam.antonsson@havochvatten.seadaantHandläggareAvdelningen för havsförvaltning010-6986372Fiskelicenser, särskilt tillstånd för trålning i inflyttningsområdena i Östersjön6372Fisketillståndsenheten+46106986372
Visa eller dölj information Erica Rymanerica.ryman@havochvatten.seerrymaRegistratorAvdelningen för administration010-6986303DiaBas, diariet, registrering6303Arkiv- och serviceenheten+46106986303
Visa eller dölj information Isak Sonn Lökholmisak.sonnlokholm@havochvatten.seisasonHandläggare FMCAvdelningen för fiskerikontroll010-6986158Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6158Fiskeriövervakningsenheten+46106986158
Visa eller dölj information Helena Hagberghelena.hagberg@havochvatten.sehelhagReceptionistAvdelningen för administration010-6986211Receptionist6211Arkiv- och serviceenheten+46106986211
Visa eller dölj information Linda Qvarnemarklinda.qvarnemark@havochvatten.selinqvaUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986386Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning6386Fiskeriuppföljningsenheten+46106986386
Visa eller dölj information Ida Lindberghida.lindbergh@havochvatten.seidlindUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986241Havsplanering6241Havsplaneringsenheten+46106986241
Visa eller dölj information Christine Walderchristine.walder@havochvatten.sechrwalUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986122Utredare6122Fiskeregleringsenheten+46106986122
Visa eller dölj information Susanna Hammelev Jörgensensusanna.hammelevjorgensen@havochvatten.sesushamDigitaliseringsledareAvdelningen för digitalisering010-6986382Digitaliseringsledare6382Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986382
Visa eller dölj information Ewelina Deremanewelina.dereman@havochvatten.seewederEkonomAvdelningen för administration010-6986146Ekonom6146Ekonomienheten+46106986146
Visa eller dölj information Susanna Lindemansusanna.lindeman@havochvatten.sesuslinUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986278Områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, Ospar Marine Protected Areas (MPA), Natura 20006278Enheten för biologisk mångfald+46106986278
Visa eller dölj information Jessika Öbergjessika.oberg@havochvatten.sejesobeUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986111Vattenförvaltning, vattendirektivet6111Vattenmiljöenheten+46106986111
Visa eller dölj information Henrik Nettelbrandthenrik.nettelbrandt@havochvatten.sehennetEnhetschefAvdelningen för administration010-6986006Enhetschef072-21390066006Ekonomienheten+46106986006 Henrik Nettelbrandt. Enhetschef.
Visa eller dölj information Helene Ek Henninghelene.ekhenning@havochvatten.sehelhenUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986083Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6083Miljöövervakningsenheten+46106986083
Visa eller dölj information Yvonne Nothzényvonne.nothzen@havochvatten.seyvonotHR PartnerLedningsstaben010-6986357HR Partner6357HR-enheten+46106986357
Visa eller dölj information Erik Emanerik.eman@havochvatten.seeriemaFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986143Fältkontroll väst6143Fältkontrollenheten+46106986143
Visa eller dölj information Anneli Anderssonanneli.andersson@havochvatten.seannelaUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986157Utredare6157Fiskeregleringsenheten+46106986157
Visa eller dölj information Sabina Plevljaksabina.plevljak@havochvatten.sesabpleHR PartnerLedningsstaben010-6986293HR Partner6293HR-enheten+46106986293
Visa eller dölj information Daniel Larssondaniel.larsson@havochvatten.sedanlarRegistratorAvdelningen för administration010-6986114Registrator - DiaBas, diariet, registrering6114Arkiv- och serviceenheten+46106986114
Visa eller dölj information Anneli Dverstorpanneli.dverstorp@havochvatten.seanndvePraktikant upphandlingAvdelningen för administration010-6986394Myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt, dataskyddsombud076-53861946394Juridiska enheten+46106986394
Visa eller dölj information Markus Vålemyrmarkus.valemyr@havochvatten.semarvalKravanalytikerAvdelningen för digitalisering010-6986361Kravanalytiker6361Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986361
Visa eller dölj information Lisa Loeblisa.loeb@havochvatten.selisloeHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986068Handläggare spårbarhet6068Fiskeriövervakningsenheten+46106986068
Visa eller dölj information Nicklas Lindrothnicklas.lindroth@havochvatten.seniclinUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986167Utredare6167Fiskeregleringsenheten+46106986167
Visa eller dölj information Ivi Petterssonivi.pettersson@havochvatten.seivipetUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986131Tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6131Miljöprövningsenheten+46106986131
Visa eller dölj information Philip Holmbergphilip.holmberg@havochvatten.sephiholAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986201Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6201Fiskeriövervakningsenheten+46106986201
Visa eller dölj information Hellin Ahlskog Arbaeushellin.ahlskogarbaeus@havochvatten.sehelahlUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986143EU-samordnare, samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, gemensamma fiskeripolitiken6143Fiskeregleringsenheten+46106986143
Visa eller dölj information Tomas Anderssontomas.andersson@havochvatten.setomandUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986055Utredare6055Enheten för internationell utveckling+46106986055
Visa eller dölj information Torbjörn Westmantorbjorn.westman@havochvatten.setorbweDigitaliseringsledareAvdelningen för digitalisering010-6986322Digitaliseringsledare6322Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986322
Visa eller dölj information Johan Gustafssonjohan.gustafsson@havochvatten.sejohgusUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986210Utredare6210Havsmiljöenheten+46106986210
Visa eller dölj information Towe Donningtowe.donning@havochvatten.setowdonMasterstudentAvdelningen för havsförvaltning010-6986364Masterstudent6364Havsmiljöenheten+46106986364
Visa eller dölj information Raul Salasraul.salas@havochvatten.serausalProcessledareAvdelningen för miljöanalys010-6986173Miljöinformationsenheten6173Miljöinformationsenheten+46106986173
Visa eller dölj information Niklas Hansonniklas.hanson@havochvatten.senikhanUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986110Miljöövervakningsenheten6110Miljöövervakningsenheten+46106986110
Visa eller dölj information Hanna Savolainenhanna.savolainen@havochvatten.sehansavPraktikantAvdelningen för havsförvaltning010-6986086Praktikant, Havsplaneringsenheten6086Havsplaneringsenheten+46106986086
Visa eller dölj information Axel Perssonaxel.persson@havochvatten.seaxeperVerksamhetsutvecklareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986305Verksamhetsutvecklare076-12570446305Avdelningen för fiskerikontroll+46106986305
Visa eller dölj information Oskar Cliffordsonoskar.cliffordson@havochvatten.seoskcliUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986288Utredare073-66805886288Fiskeriuppföljningsenheten+46106986288
Visa eller dölj information Michelle Alisicmichelle.alisic@havochvatten.semicaliVerksjuristAvdelningen för administration010-6986230Avdelningen för administration070-71781306230Juridiska enheten+46106986230
Visa eller dölj information Sofia Flacksofia.flack@havochvatten.sesofflaVerksjuristAvdelningen för administration010-6986234Myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt073-66807346234Juridiska enheten+46106986234
Visa eller dölj information Theres Söderbergtheres.soderberg@havochvatten.sethesodUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986353Tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning073-66806536353Miljöprövningsenheten+46106986353
Visa eller dölj information Henrik Ahlgrenhenrik.ahlgren@havochvatten.sehenahlDatabasutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986345Databasutvecklare072-37175536345Enheten för systemutveckling+46106986345
Visa eller dölj information Jessica Linderjessica.linder@havochvatten.sejesindKommunikatörLedningsstaben010-6986279Webb, video, sociala medier073-66805796279Kommunikationsenheten+46106986279
Visa eller dölj information Fredrik Palmfredrik.palm@havochvatten.sefrepalUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986077Utredare073-66806776077Fiskeregleringsenheten+46106986077
Visa eller dölj information Johannes Nygrenjohannes.nygren@havochvatten.sejohnygAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986231Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6231Fiskeriövervakningsenheten+46106986231
Visa eller dölj information Veronica Berntsonveronica.berntson@havochvatten.severberUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986212Utredare073-66806126212Havsplaneringsenheten+46106986212
Visa eller dölj information Rebecca Schantzrebecca.schantz@havochvatten.serebschEnhetschefAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986008Enhetschef073-66806286008Enheten för biologisk mångfald+46106986008 Rebecca Schantz. Enhetschef.
Visa eller dölj information Vilma Brandtvilma.brandt@havochvatten.sevilbraStudentmedarbetareLedningsstaben010-6986149Studentmedarbetare073-66806496149HR-enheten+46106986149
Visa eller dölj information Carl Davidsoncarl.davidson@havochvatten.secardavUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986162Utredare073-66806606162Fiskeriuppföljningsenheten+46106986162
Visa eller dölj information Josefin Sefbomjosefin.sefbom@havochvatten.sejossefUtredareAvdelningen för vattenresursförvaltning010-6986126Utredare070-53304266126Miljöprövningsenheten+46106986126
Visa eller dölj information Daniel Ghebrezghidaniel.ghebrezghi@havochvatten.sedangheUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986359Utredare070-36622596359Fiskeregleringsenheten+46106986359
Visa eller dölj information Maria Ericssonmaria.ericsson@havochvatten.semareriVerksjuristAvdelningen för administration010-6986117Verksjurist072-25033176117Juridiska enheten+46106986117
Visa eller dölj information Eva Sörensoneva.sorenson@havochvatten.seevasorUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986389Miljömålsarbete, miljökvalitetsmål, uppföljning av miljömålen, fördjupad utvärdering, hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning073-66805896389Miljöuppföljningsenheten+46106986389
Visa eller dölj information Fredrik Johansenfredrik.johansen@havochvatten.sefrejohUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986071Utredare073-66805716071Fiskeriuppföljningsenheten+46106986071
Visa eller dölj information Julia Björkdahljulia.bjorkdahl@havochvatten.sejulbjoUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986056Utredare070-27475566056Fiskeriuppföljningsenheten+46106986056
Visa eller dölj information Linn Johanssonlinn.johansson@havochvatten.selinjohEnhetsjuristAvdelningen för administration010-6986139Juridiska enheten073-66807396139Juridiska enheten+46106986139
Visa eller dölj information Danijela Blacedanijela.blace@havochvatten.sedanblaSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986274Systemutvecklare073-66805746274Enheten för IT-styrning och analys+46106986274
Visa eller dölj information Wilma Ryrbowilma.ryrbo@havochvatten.sewilryrAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986296Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP070-28048966296Fiskeriövervakningsenheten+46106986296
Visa eller dölj information Jonas Bjärnstedtjonas.bjarnstedt@havochvatten.sejonbjaUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986379Havsplanering073-66807096379Havsplaneringsenheten+46106986379
Visa eller dölj information Jenny Lindströmjenny.lindstrom@havochvatten.sejenlinUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986061Utredare073-59185606061Miljöuppföljningsenheten+46106986061
Visa eller dölj information Louise Björkenskärlouise.bjorkenskar@havochvatten.seloubjoHandläggareAvdelningen för havsförvaltning010-6986252Handläggare073-66807526252Fisketillståndsenheten+46106986252
Visa eller dölj information Andréas Forssanderandreas.forssander@havochvatten.seandorsAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986356Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP070-69134566356Fiskeriövervakningsenheten+46106986356
Visa eller dölj information Andrew Holmesandrew.holmes@havochvatten.seandholUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986256Utredare073-66806546256Miljöövervakningsenheten+46106986256

Listan över medarbeterare hämtas...