Sök medarbetare

Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.

Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis namn, avdelning och arbetsuppgifter. Klicka på plustecknet till vänster om medarbetarens namn om du vill visa mer information om medarbetaren.

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Karin Linderholmkarin.linderholm@havochvatten.sekalindUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986232internationella förhandlingar, tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar6232Fiskeregleringsenheten+46106986232
Visa eller dölj information Arne Freidlitzarne.freidlitz@havochvatten.searnfreInfrastrukturteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986222Sektionen för Teknisk Infrastruktur, TI, IT6222Enheten för drift och infrastruktur+46106986222
Visa eller dölj information Henrik Lundbäckhenrik.lundback@havochvatten.sehelundFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986231fältkontroll väst6231Enheten för fältkontroll+46106986231
Visa eller dölj information Kent Landvallkent.landvall@havochvatten.sekenlanFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986277fältkontroll väst6277Enheten för fältkontroll+46106986277
Visa eller dölj information Lena Pensonlena.penson@havochvatten.selenpenFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986031fältkontroll väst6031Enheten för fältkontroll+46106986031
Visa eller dölj information Anette Olssonanette.olsson@havochvatten.seaneolsInfrastrukturteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986224nätverkstekniker itsupport E-directory e-6224Enheten för drift och infrastruktur+46106986224
Visa eller dölj information Arne Anderssonarne.andersson@havochvatten.searnandAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986152a-kasseärenden, e-loggbok, granskning, korskontroll-svenska fartyg, loggbok samfisken, registrering6152Fiskeriövervakningsenheten+46106986152
Visa eller dölj information Anna Westphalanna.westphal@havochvatten.seannwesEnhetschefAvdelningen för administration010-6986210övergripande ekonomifrågor070-69613916210Ekonomienheten+46106986210 Anna Westphal. Enhetschef.
Visa eller dölj information Kent Karlssonkent.karlsson@havochvatten.sekenkarFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986056fältkontroll väst6056Enheten för fältkontroll+46106986056
Visa eller dölj information Peter Johanssonpeter.johansson@havochvatten.sepetjohIT-arkitektAvdelningen för digitalisering010-6986171Java-arkitekt6171Enheten för IT-styrning och analys+46106986171
Visa eller dölj information Jonas Ericsonjonas.ericson@havochvatten.sejoneriHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986072dagar kvar, korskontroll, kvot, statistik, uppföljning pelagiskt fiske6072Fiskeriuppföljningsenheten+46106986072
Visa eller dölj information Frida Engbergfrida.engberg@havochvatten.sefriwegVerksamhetsutvecklareAvdelningen för havsförvaltning010-6986334verksamhetsutvecklare6334Avdelningen för havsförvaltning+46106986334
Visa eller dölj information Lena Petterssonlena.pettersson@havochvatten.selenpetAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986276loggböcker, avräkningsnotor, registrering6276Fiskeriövervakningsenheten+46106986276
Visa eller dölj information Gunilla Tegelskär Greiggunilla.tegelskargreig@havochvatten.segungreUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986209Fiskförvaltning6209Fiskeregleringsenheten+46106986209
Visa eller dölj information Åke Thurgrenake.thurgren@havochvatten.seakethuInformationssäkerhetsansvarigAvdelningen för digitalisering010-6986220Informations­­säkerhet, Säkerhet, Signalskyddschef6220Enheten för IT-styrning och analys+46106986220
Visa eller dölj information Annika Johanssonannika.johansson@havochvatten.seannijoUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986145Vattenbruk, Vattenförvaltning6145Vattenmiljöenheten+46106986145
Visa eller dölj information David Dalliahdavid.dalliah@havochvatten.sedavdalUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986034systemförvaltning av IT-system rörande: fartygsövervakning och inspektioner6034Fiskeriuppföljningsenheten+46106986034
Visa eller dölj information Gunnel Erikssongunnel.eriksson@havochvatten.seguneriEkonomAvdelningen för administration010-6986096systemansvarig Dombas, systemförvaltning Milestone/Agresso, redovisning, fiskeavgiftsmedel, vattenavgiftsmedel, vattendomar, villkorsmedel6096Ekonomienheten+46106986096
Visa eller dölj information Jenny Nordjenny.nord@havochvatten.sejennorUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986230kostnadsnyttoanalys, EU-beredning6230Fiskeriuppföljningsenheten+46106986230
Visa eller dölj information Catharina Josephsoncatharina.josephson@havochvatten.secatjosHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986174fångstintyg, IUU6174Fiskeriuppföljningsenheten+46106986174
Visa eller dölj information Inger Dahlgreninger.dahlgren@havochvatten.seingdahEnhetschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986020enhetschef070-62403156020Fiskeregleringsenheten+46106986020 Inger Dahlgren. Enhetschef.
Visa eller dölj information Clas Kempeclas.kempe@havochvatten.seclakemFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986050fältkontroll syd6050Enheten för fältkontroll+46106986050
Visa eller dölj information Anders Erikssonanders.eriksson@havochvatten.seanderiSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986169systemutveckling databas, fartygsregister, fartyg 26169Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986169
Visa eller dölj information Jan Erikssonjan.eriksson@havochvatten.sejaneriAssistentAvdelningen för administration010-6986163EFH, manuella och elektroniska fakturor, kontaktperson resor, försäkringar och fordon6163Ekonomienheten+46106986163
Visa eller dölj information Ingela Bauneringela.bauner@havochvatten.seingbauRedovisningsekonomAvdelningen för administration010-6986141ansvarig för kundreskontra, inkomster, konferensekonomi, utgående moms, rekvisition av rådsresor, redovisning6141Ekonomienheten+46106986141
Visa eller dölj information Anette Anderssonanette.andersson@havochvatten.seaneandReceptionistAvdelningen för administration010-6986162receptionist, uppdatering sökkatalog, uppdatering Tele-2 växel, ansvar för passerkortssystemet6162Arkiv- och serviceenheten+46106986162
Visa eller dölj information Fredrik Ljunghagerfredrik.ljunghager@havochvatten.sefreljuUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986045miljöövervakning - kust och hav, nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, datainsamling av fisk: Data Collection Framework (DCF)6045Miljöövervakningsenheten+46106986045
Visa eller dölj information Anna Nygrenanna.nygren@havochvatten.seannnygHandläggareAvdelningen för administration010-6986197kvalificerat administrativt stöd, 1:2-anslaget, mallar, ärendehantering6197Arkiv- och serviceenheten+46106986197
Visa eller dölj information Joacim Johannessonjoacim.johannesson@havochvatten.sejoajohUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986151havsplanering, fysisk planering, samhällsekonomiska bedömningar, internationellt samarbete inom havsplanering6151Havsplaneringsenheten+46106986151
Visa eller dölj information Jonas Burströmjonas.burstrom@havochvatten.sejonburHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986059realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP6059Fiskeriövervakningsenheten+46106986059
Visa eller dölj information Per-Olof V Anderssonper-olof.v.andersson@havochvatten.seperandUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986057fiskeregler, fisketillsyn, fritidsfiske, sportfiske6057Fiskeregleringsenheten+46106986057
Visa eller dölj information Torbjörn Attnästorbjorn.attnas@havochvatten.setorattEnhetschefAvdelningen för digitalisering010-6986010IT-strategisk planering, strategisk arkitektur, informationssäkerhet och processtöd070-28303106010Enheten för IT-styrning och analys+46106986010 Torbjörn Attnäs. Enhetschef.
Visa eller dölj information Daniel Johanssondaniel.johansson@havochvatten.sedanjohFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986040fältkontroll syd6040Enheten för fältkontroll+46106986040
Visa eller dölj information Fredrik Nordwallfredrik.nordwall@havochvatten.sefrenorUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986017GRIP ON LIFE, temaledning, fysisk restaurering, vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, ekologisk status, bedömningsgrunder, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, påverkansanalys, interkalibrering, övergödning6017Vattenmiljöenheten+46106986017
Visa eller dölj information Andrea Anderssonandrea.andersson@havochvatten.seandandHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986179handelskontroll6179Fiskeriuppföljningsenheten+46106986179
Visa eller dölj information Emma Sernlandemma.sernland@havochvatten.seemmserUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986270ekologi, miljöforskningssekretariat, kontakter med SCB6270Miljöuppföljningsenheten+46106986270
Visa eller dölj information Fredrik Arrheniusfredrik.arrhenius@havochvatten.sefrearrTjänstledig utredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986122internationell fiskförvaltning, regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, ICCAT, tonfiskfrågor, fiskepartnerskapsavtal, fiskefrågor inom FN-organ, Helcom Fish6122Fiskeregleringsenheten+46106986122
Visa eller dölj information Jarl Engquistjarl.engquist@havochvatten.sejarengHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986205kvotuppföljning, kvoter och statistik6205Fiskeriuppföljningsenheten+46106986205
Visa eller dölj information Åsa E Anderssonasa.e.andersson@havochvatten.seasandeHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986274elektronisk rapportering, systemförvaltning6274Fiskeriövervakningsenheten+46106986274
Visa eller dölj information Ann-Charlotte Berntssonann-charlotte.berntsson@havochvatten.seannberKommunikatörLedningsstaben010-6986165webb6165Kommunikationsenheten+46106986165
Visa eller dölj information Laura Pirizlaura.piriz@havochvatten.selaupirHoD, UtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986248OSPAR, Delegationschef, HELCOM, Havsmiljökonventioner; Västerhavet; Nordsjön, Östersjön,Internationellt vatten6248Havsmiljöenheten+46106986248
Visa eller dölj information Christer Mägichrister.magi@havochvatten.sechrmagIT-arkitektAvdelningen för digitalisering010-6986225IT-arkitekt6225Enheten för IT-styrning och analys+46106986225
Visa eller dölj information Charlotta Stadigcharlotta.stadig@havochvatten.sechastaUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986251marint skräp, förlorade fiskeredskap6251Havsmiljöenheten+46106986251
Visa eller dölj information Björn Stührenbergbjorn.stuhrenberg@havochvatten.sebjostuKontrollkoordinator ÖstAvdelningen för fiskerikontroll010-6986047fältkontroll öst6047Enheten för fältkontroll+46106986047 Björn Stührenberg. Kontrollkoordinator Öst.
Visa eller dölj information Anna Söderblomanna.soderblom@havochvatten.seannjanUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986159fältkontroll väst, vägningsregler 2013, vägning av fisk västra073-08953676159Fiskeriuppföljningsenheten+46106986159
Visa eller dölj information Lena Linderoslena.linderos@havochvatten.selelindRegistratorAvdelningen för administration010-6986168DiaBas, diariet, registrering6168Arkiv- och serviceenheten+46106986168
Visa eller dölj information Håkan Carlstrandhakan.carlstrand@havochvatten.sehakcarUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986240laxfiske, sportfiske, tillstånd turistfiske, fritidsfiske, laxplanen, gränsälvsöverenskommelsen Torne Älv, leppefisk dispens6240Fiskeregleringsenheten+46106986240
Visa eller dölj information Emil Rydståleemil.rydstale@havochvatten.seemirydHR partnerPersonalenheten010-6986206Lönebildning, Personal- och löneadministration, Frågor inom arbetstid och tjänsteresor, Arbetsrätt, Fackliga relationer, Kollektivavtal6206Personalenheten+46106986206
Visa eller dölj information Carina Ellmincarina.ellmin@havochvatten.secarellRedovisningsekonomAvdelningen för administration010-6986211ansvarig för leverantörsreskontra inkl. EFH, redovisning, betalningar, ingående moms, lösenord Mileston/Agresso6211Ekonomienheten+46106986211
Visa eller dölj information Elisabet Thompsonelisabet.thompson@havochvatten.seelithoVerksamhetsutvecklareAvdelningen för miljöanalys010-6986258EU-rapport, VIS6258Miljöinformationsenheten+46106986258
Visa eller dölj information David Bennstendavid.bennsten@havochvatten.sedavbenHandläggareAvdelningen för havsförvaltning010-6986294fiskelicenser, särskilt tillstånd efter pelagiska arter, särskilt tillstånd efter makrill/sill/industriarter i norsk zon/lodda i Grönländsk zon/makrill i Färöisk zon6294Fisketillståndsenheten+46106986294
Visa eller dölj information Antonia Karlsson Fonsecaantonia.fonseca@havochvatten.seantfonHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986175VMS, objektansvarig för den elektroniska loggboken6175Fiskeriövervakningsenheten+46106986175
Visa eller dölj information Johanna Erikssonjohanna.eriksson@havochvatten.sejoheriUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986269marint skräp, spökgarn, mikroplaster, havsmiljödirektivet, OSPAR ICG Marine Litter (Hav:s representant), Helcom EN Litter (Hav:s representant), EU TG Litter, regionala aktionsplaner för marint skräp6269Havsmiljöenheten+46106986269
Visa eller dölj information Cecilia Patrikssoncecilia.patriksson@havochvatten.sececpatEkonomAvdelningen för administration010-6986213redovisningsfrågor, finansiell del ÅR,HERMES statsredovisning, systemansvarig Milestone/Agresso6213Ekonomienheten+46106986213
Visa eller dölj information Johan Nilssonjohan.nilsson@havochvatten.sejohnilWebbutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986132Webbutveckling, SiteVision, Systemförvaltning, Förvaltningsledare, Webb6132Enheten för IT-styrning och analys+46106986132
Visa eller dölj information Ingemar Anderssoningemar.andersson@havochvatten.seingandUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986246rRestaurering, pterställning, grundområden, biologisk mångfald, grön infrastruktur, fysisk påverkan, naturvärdesbedömning6246Enheten för biologisk mångfald+46106986246
Visa eller dölj information Johanna Andreassonjohanna.andreasson@havochvatten.sejohandUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986180miljöekonomi, samhällsekonomisk konsekvensanalys, vattenförvaltning6180Vattenmiljöenheten+46106986180
Visa eller dölj information Martin Bjernermartin.bjerner@havochvatten.semarbjeEnhetschefAvdelningen för fiskerikontroll010-6986155fältkontroll öst, vägningsregler 2013, vägning av fisk östra070-64183356155Enheten för fältkontroll+46106986155 Martin Bjerner. Enhetschef.
Visa eller dölj information Mårten Åströmmarten.astrom@havochvatten.semarastUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986012samordning beställningar: vetenskapliga underlag för fiskförvaltning, strategisk utveckling fiskförvaltning, integrering fiske och miljö, utveckling: ekosystembaserad fiskförvaltning6012Fiskeregleringsenheten+46106986012
Visa eller dölj information Anders Bogeliusanders.bogelius@havochvatten.seandbogVerksamhetsutvecklareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986144Kontrollreformen, CISE, Marsuno, Sjöbasis, Sjöövervakningsrådet6144Avdelningen för fiskerikontroll+46106986144
Visa eller dölj information Maria Hellstenmaria.hellsten@havochvatten.semarhelStabschefLedningsstaben010-6986002stabschef070-26269766002Ledningsstaben+46106986002 Maria Hellsten. Stabschef.
Visa eller dölj information Peter Funegårdpeter.funegard@havochvatten.sepetfunUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986146samarbete med Sydostasien, tonfisk, Svarta havet och Medelhavet, EU:s fiskeavtal med Ryssland, förvaltningsplaner för lax och ål6146Enheten för internationell utveckling+46106986146
Visa eller dölj information Ulrika Stensdotter Blombergulrika.stensdotter@havochvatten.seulrsteUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986011miljöövervakning, nationell miljöövervakning, sötvatten, IKEU, UNECE6011Miljöuppföljningsenheten+46106986011
Visa eller dölj information Björn Sjöbergbjorn.sjoberg@havochvatten.sebjosjoVerksamhetsstrategLedningsstaben010-6986008Verksamhetsstrateg, Analys, Koordinerad förvaltning, Vattenmiljö, Vattenkraft, Myndighetsövergripande projekt, Östersjön, Ekosystemtjänster, Klimatstrategi6008Ledningsstaben+46106986008
Visa eller dölj information Lennart Sorbylennart.sorby@havochvatten.selensorVerksamhetsutvecklareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986013verksamhetsutveckling, vattenförvaltning, havsförvaltning6013Miljöprövningsenheten+46106986013
Visa eller dölj information Martin Rydgrenmartin.rydgren@havochvatten.semarrydUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986250fiskförvaltning, nationella föreskrifter, fiskeregler, särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken6250Fiskeregleringsenheten+46106986250
Visa eller dölj information Ulrika Siiraulrika.siira@havochvatten.seulrsiiProcessledareAvdelningen för miljöanalys010-6986088SwAM Ocean, globala programmet, bistånd, utvecklingssamarbete, SIDA, fattigdomsbekämpning, PGU, LDCs (Least developed Countries), SIDS (Small Island Developing States), Västra Indiska Oceanen, internationellt arbete, demokratiutveckling, mänskliga rättigheter6088Enheten för internationell utveckling+46106986088
Visa eller dölj information Ylva Engwallylva.engwall@havochvatten.seylvengUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986291åtgärdsprogram för havsmiljödirektivet, havsmiljöförvaltning6291Vattenmiljöenheten+46106986291
Visa eller dölj information Karin Wallkarin.wall@havochvatten.sekarwalVerksjuristAvdelningen för administration010-6986150miljörätt, dumpade muddermassor i havet, dumpning, dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu6150Juridiska enheten+46106986150
Visa eller dölj information Mårten Gustafssonmarten.gustafsson@havochvatten.semargusHandläggareAvdelningen för vattenförvaltning010-69861926192Enheten för biologisk mångfald+46106986192
Visa eller dölj information Thomas Reuterljungthomas.reuterljung@havochvatten.sethoreuFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986038fältkontroll öst6038Enheten för fältkontroll+46106986038
Visa eller dölj information Ylva Mattssonylva.mattsson@havochvatten.seylvmatUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986214uppföljning, handläggande beslut, kvoter, administration av kvotbyten, tillsynsplan, yrkesfisket, saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, bedömning6214Fiskeriuppföljningsenheten+46106986214
Visa eller dölj information Magnus Strandbergmagnus.strandberg@havochvatten.semagstrFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986042fältkontroll öst6042Enheten för fältkontroll+46106986042
Visa eller dölj information Ronny Sjödinronny.sjodin@havochvatten.seronsjoFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986039fältkontroll syd6039Enheten för fältkontroll+46106986039
Visa eller dölj information Karin Petterssonkarin.pettersson@havochvatten.sekarpetUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986183havsförvaltning, havsmiljödirektivet, havsmiljöförordningen, internationell havsförvaltning, växtplankton, mijökvalitetsnormer, föreskrifter havsförvaltning, vägledning vattenförvaltning6183Havsmiljöenheten+46106986183
Visa eller dölj information Agnes Ytrebergagnes.ytreberg@havochvatten.seagnytrUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986289havsförvaltning, havsmiljödirektivet, miljöövervakning Kust och Hav, HELCOM, HOLAS, marin miljöövervakning, övervakningsprogram6289Miljöövervakningsenheten+46106986289
Visa eller dölj information Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.sesusvikUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986076biologisk mångfald, artskydd, hotade arter,säl, tumlare, CMS, ASCOBANS, MoU Sharks, CITES, HELCOM Seal6076Enheten för biologisk mångfald+46106986076
Visa eller dölj information Per-Olof Anderssonper-olof.andersson@havochvatten.sepeandeFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986363fältkontroll syd6363Enheten för fältkontroll+46106986363
Visa eller dölj information Rutger Svenssonrutger.svensson@havochvatten.serutsveFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986051fältkontroll väst6051Enheten för fältkontroll+46106986051
Visa eller dölj information Ronny Johanssonronny.johansson@havochvatten.seronjohAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986164realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet , JDP6164Fiskeriövervakningsenheten+46106986164
Visa eller dölj information Mats Börjemats.borje@havochvatten.sematborHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986135satellitövervakning, satellit, VMS, fartygsövervakning, geografisk spårbarhet av fiskefartyg6135Fiskeriuppföljningsenheten+46106986135
Visa eller dölj information Pia Ovikpia.ovik@havochvatten.sepiaoviUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986204handelskontroll, EU’s kontrollbidrag6204Fiskeriuppföljningsenheten+46106986204
Visa eller dölj information Per Olssonper.olsson@havochvatten.seperolsBiträdande avdelningschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986290havs- och vattenmiljöanslaget6290Avdelningen för havsförvaltning+46106986290 Per Olsson. Biträdande avdelningschef.
Visa eller dölj information Viktoria Wendschlagviktoria.wendschlag@havochvatten.sevikwenVerksamhetsutvecklareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986234Verksamhetsutvecklare6234Avdelningen för fiskerikontroll+46106986234
Visa eller dölj information Malin Wilhelmssonmalin.wilhelmsson@havochvatten.semalwilUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986216EU-samordnare, samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, gemensamma fiskeripolitiken6216Fiskeregleringsenheten+46106986216
Visa eller dölj information Martina Liljegrenmartina.liljegren@havochvatten.semarlilHandläggareAvdelningen för havsförvaltning010-6986154fiskelicenser, särskilt tillstånd för trålning i inflyttningsområdena i Östersjön6154Fisketillståndsenheten+46106986154
Visa eller dölj information Tobias Jeppssontobias.jeppsson@havochvatten.setobjepFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986053fältkontroll öst6053Enheten för fältkontroll+46106986053
Visa eller dölj information Rune Blombergrune.blomberg@havochvatten.serunbloSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986032Systemutveckling6032Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986032
Visa eller dölj information Patrizia Jaconellipatrizia.jaconelli@havochvatten.sepatjacHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986181spårbarhet6181Fiskeriövervakningsenheten+46106986181
Visa eller dölj information Janne Källquistjanne.kallquist@havochvatten.sejanpilFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986055loggbok, kustfiskejournal, spårbarhet6055Fiskeriövervakningsenheten+46106986055
Visa eller dölj information Malin Hemmingssonmalin.hemmingsson@havochvatten.semalhemUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986184miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning, vattenverksamhet; muddring, hamnar, vindkraft, bryggor, ESBO-samråd6184Miljöprövningsenheten+46106986184
Visa eller dölj information Sara Kihlgrensara.kihlgren@havochvatten.sesarkihHandläggareAvdelningen för havsförvaltning010-6986255fiskelicenser, särskilt tillstånd för fiske efter konsumfisk i norsk zon, tillstånd nordhavsräka: norsk zon, räktrålning Gullmarsfjorden, trålnig innanför trålgräns norr om latitud 58 31, 50 N (Kosterhavet)6255Fisketillståndsenheten+46106986255
Visa eller dölj information Marie Björnmarie.bjorn@havochvatten.semarbjoAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986064e-journal, registrering , e-loggbok, loggbok6064Fiskeriövervakningsenheten+46106986064
Visa eller dölj information Malin Hultgrenmalin.hultgren@havochvatten.semalhulUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986247tillsynsvägledning; fiskerikontroll6247Fiskeriuppföljningsenheten+46106986247
Visa eller dölj information Viveca Ekelöfviveca.ekelof@havochvatten.sevivekeEnhetsjuristAvdelningen för administration010-6986262sanktionsavgifter, överträdelser6262Juridiska enheten+46106986262
Visa eller dölj information Sazimet Karasusazimet.karasu@havochvatten.sesazdemHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986140uppföljning av regelefterlevnad, uppföljning av demersala fiskemöjligheter6140Fiskeriuppföljningsenheten+46106986140
Visa eller dölj information Patrik Perssonpatrik.persson@havochvatten.sepatperEnhetschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986156enhetschef070-34703366156Fisketillståndsenheten+46106986156 Patrik Persson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Anneli Harlénanneli.harlen@havochvatten.seanharlUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986137vattenförvaltning, vattendirektivet, internationell vattenförvaltning, miljökvalitetsnormer, ekologisk status, åtgärdsprogram för vattenförvaltning, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, klimatanpassning6137Vattenmiljöenheten+46106986137
Visa eller dölj information Erland Lettevallerland.lettevall@havochvatten.seerlletUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986219främmande arter, invasiva främmande arter, IAS, biologisk mångfald, hotade arter, marina däggdjur, valar, fysisk störning, undervattensbuller6219Miljöövervakningsenheten+46106986219
Visa eller dölj information Ulrika Parsonsulrika.parsons@havochvatten.seulrwesUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986075JDP, administrativa uppgifter inom fiskerikontroll6075Fiskeriövervakningsenheten+46106986075
Visa eller dölj information Ann Lundströmann.lundstrom@havochvatten.seannlunVerksamhetsstrategLedningsstaben010-6986830miljöprövning, vattenkraft, moderna miljövillkor, program vattenmiljö och vattenkraft, tillsyns- och föreskriftsrådet, miljömålsrådet6830Ledningsstaben+46106986830
Visa eller dölj information Elin Hedmanelin.hedman@havochvatten.seelihedUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986367redskapskontroll, rutiner för fältkontroll6367Enheten för fältkontroll+46106986367
Visa eller dölj information Mats Svenssonmats.svensson@havochvatten.semasvenAvdelningschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986374ledningsgrupp072-71724316374Avdelningen för havsförvaltning+46106986374 Mats Svensson. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Maria Boshnakovamaria.boshnakova@havochvatten.semaboshVerksjurist, dataskyddsombudAvdelningen för administration010-6986260myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt, dataskyddsombud6260Juridiska enheten+46106986260
Visa eller dölj information Fredric Svenssonfredric.svensson@havochvatten.sefresveInfrastrukturteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986228IT-infrastruktur6228Enheten för drift och infrastruktur+46106986228
Visa eller dölj information Jenny Liökeljenny.liokel@havochvatten.sejenlioVerksjuristAvdelningen för administration010-6986125miljörätt6125Juridiska enheten+46106986125
Visa eller dölj information Margareta Lundin Ungermargareta.lundinunger@havochvatten.semarlunUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986121avloppsreningsverk, riksintresse vattenförsörjning, skydd av dricksvatten, vattenskyddsområde, vattentäkt, VA-planering, vattenförsörjningsplanering, dricksvattenstöd6121Miljöprövningsenheten+46106986121
Visa eller dölj information Sofia Brockmarksofia.brockmark@havochvatten.sesofbroUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-69865816581Fiskeregleringsenheten+46106986581
Visa eller dölj information Christina Hallströmchristina.hallstrom@havochvatten.sechhallUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986965samordning LOVA, vägledning LOVA, finansiering av lokalt åtgärdsarbete, LOVA6965Vattenmiljöenheten+46106986965
Visa eller dölj information Jan Schmidtbauer Cronajan.schmidtbauer.crona@havochvatten.sejanschUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986409havsplanering, fysisk planering, miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning, ekosystemansats6409Havsplaneringsenheten+46106986409
Visa eller dölj information Catarina Hedarcatarina.hedar@havochvatten.secathedEnhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986784antarktis, arktis, bilateralt miljö och klimatarbete, internationellt utvecklingssamarbete-SIDA, politiken för global utveckling (PGU), globala mål för hållbarhet (SDG), multilateralt samarbete inom FN-organisationer070-33792956784Enheten för internationell utveckling+46106986784 Catarina Hedar. Enhetschef.
Visa eller dölj information Pia Almbringpia.almbring@havochvatten.sepiaalmUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986857tillsynsvägledning, miljökvalitetsnormer för vatten, tillämpning av miljökvalitetsnormer, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning, ESBO-samråd och Gränsälvsöverenskommelsen, miljöfarlig verksamhet, dricksvatten, vattenskyddsområde6857Miljöprövningsenheten+46106986857
Visa eller dölj information Jonas Ljungbergjonas.ljungberg@havochvatten.sejonljuSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986067GIS, Geodata, Karttjänster, Geografisk hantering6067Enheten för IT-styrning och analys+46106986067
Visa eller dölj information Lena Tingströmlena.tingstrom@havochvatten.selentinUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986091områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, Ospar Marine Protected Areas (MPA), fiskereglering i marina skyddade områden, adaptiv förvaltning, Natura 20006091Enheten för biologisk mångfald+46106986091
Visa eller dölj information Josefin Hjortjosefin.hjort@havochvatten.sejoswalUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986082jordbruk, Cap:s miljöeffekter, landsbygdsprogram, PA Nutri, nitratdirektivet, östersjöstrategi, vattenbruksrådet6082Vattenmiljöenheten+46106986082
Visa eller dölj information Ann-Karin Thorénann-karin.thoren@havochvatten.seannthoUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986078vattenförvaltning, vattendirektivet, internationell vattenförvaltning, åtgärdsprogram, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, rapportering av vattenförvaltningen6078Vattenmiljöenheten+46106986078
Visa eller dölj information Hedvig Hernevikhedvig.hernevik@havochvatten.sehedherVerksamhetsutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986243Verksamhetsutveckling, Smartare miljöinformation6243Avdelningen för digitalisering+46106986243
Visa eller dölj information John Malmströmjohn.malmstrom@havochvatten.sejohmalFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986077fältkontroll väst6077Enheten för fältkontroll+46106986077
Visa eller dölj information Qamer Chaudhryqamer.chaudhry@havochvatten.seqamchaUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986087särskilt tillstånd för fiske efter havskräfta med bur, särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken6087Fisketillståndsenheten+46106986087
Visa eller dölj information Erik Törnblomerik.tornblom@havochvatten.seertornUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986092områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, databasen Värdefulla vatten, ramsar, strandskydd, Natura 20006092Enheten för biologisk mångfald+46106986092
Visa eller dölj information Sara Grahnsara.grahn@havochvatten.sesargraAvdelningschefAvdelningen för administration010-6986373Miljörätt6373Avdelningen för administration+46106986373 Sara Grahn. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Bernt Ranebernt.rane@havochvatten.seberranGis-StrategAvdelningen för digitalisering010-6986281Gis, Geodata, Geografisk hantering, Karttjänster, Inspire6281Enheten för IT-styrning och analys+46106986281
Visa eller dölj information Bengt Fjällborgbengt.fjallborg@havochvatten.sebenfjaUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986060ekotoxikologi, miljögifter, miljöforskningssekretariatet, metaller, biocider, ytaktiva ämnen, exponerings scenarios, gruvor, diffusa utsläpp, ekologisk riskbedömning, sediment6060Miljöuppföljningsenheten+46106986060
Visa eller dölj information Elisabeth Sahlstenelisabeth.sahlsten@havochvatten.seelisahUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986311strategisk akvatisk miljöövervakning, sötvatten, kustvatten, hav, kvalitetssäkrade undersökningsmetoder, strategisk samordning6311Miljöövervakningsenheten+46106986311
Visa eller dölj information Eva Rosenhalleva.rosenhall@havochvatten.seevarosEnhetschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986907Havsplaneringsenheten+46106986907 Eva Rosenhall. Enhetschef.
Visa eller dölj information Stefan Hellbergstefan.hellberg@havochvatten.sestehelFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986492fältkontroll väst6492Enheten för fältkontroll+46106986492
Visa eller dölj information Pia Norlingpia.norling@havochvatten.sepianorUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986097internationellt utvecklingsarbete, CITES, handel med hotade arter6097Enheten för biologisk mångfald+46106986097
Visa eller dölj information Anna Hasslowanna.hasslow@havochvatten.seanpalmUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986263datainsamling av fisk inom EU:s gemenskapsram: Data Collection Framework (DCF), nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, ICES-sekretariat, främmande arter och genotyper6263Miljöövervakningsenheten+46106986263
Visa eller dölj information Niels Krabbeniels.krabbe@havochvatten.seniekraTjänstledig, utredare010-6986997+46106986997
Visa eller dölj information Joel Sobovitchjoel.sobovitch@havochvatten.sejoesobSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986349Utvecklare inom datalager och beslutsstöd6349Enheten för IT-styrning och analys+46106986349
Visa eller dölj information Tobias Porsbringtobias.porsbring@havochvatten.setobporUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986094havsmiljöförvaltning, indikatorer, bedömningsgrunder, föreskrifter havsförvaltning, vägledning havsförvaltning, ekotoxologi6094Havsmiljöenheten+46106986094
Visa eller dölj information Anna Karlssonanna.karlsson@havochvatten.seannkarUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986392Biologisk mångfald, Art- och habitatdirektivet, OSPAR, Hotade arter och habitat, Natura 2000, Uppföljning6392Enheten för biologisk mångfald+46106986392
Visa eller dölj information Marija Axrenmarija.axren@havochvatten.semarmajUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986295systemförvaltning: tillstånd,licenser, fiskerätt, fördelning av fiskemöjligheter, särskilt tillstånd för demersala fiskemöjligheter6295Fisketillståndsenheten+46106986295
Visa eller dölj information Åsa Gunnarssonasa.gunnarsson@havochvatten.seasagunUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986035tillsynsvägledning; enskilda avlopp, små avlopp, effektiv tillsyn6035Miljöprövningsenheten+46106986035
Visa eller dölj information AnnaKarin Fridhannakarin.fridh@havochvatten.seannwenUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986025Tjänstledig Havsplanering, Bottniska viken, Plan- ocg bygglagen PBL, Fysisk planering6025Havsplaneringsenheten+46106986025
Visa eller dölj information Fehima Belicfehima.belic@havochvatten.sefehbelLokalvårdareAvdelningen för administration010-6986021lokalvård6021Arkiv- och serviceenheten+46106986021
Visa eller dölj information Thomas Kleinthomas.klein@havochvatten.sethokleAvdelningschefAvdelningen för miljöanalys010-6986049klimat- och miljöforskning, klimatstrategi, nationell och internationell klimatsamverkan, EU:s jordobservationsprogram Copernicus076-53860496049Avdelningen för miljöanalys+46106986049 Thomas Klein. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Philip Axephilip.axe@havochvatten.sephiaxeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986026havsmiljödirektivet, havsmiljöförvaltning, övergödning, närsaltsbelastning6026Havsmiljöenheten+46106986026
Visa eller dölj information Susanna Hogdinsusanna.hogdin@havochvatten.sesushogUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986028tillsynsvägledning; vattenskyddsområden, riksintresse vattenförsörjning, vattentäkt, skydd av dricksvatten, GMO, bekämpningsmedel, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6028Miljöprövningsenheten+46106986028
Visa eller dölj information Mattias Anderssonmattias.andersson@havochvatten.semaandeSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986286IT, Systemutveckling6286Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986286
Visa eller dölj information Mansour Tadimansour.tadi@havochvatten.semantadEkonomAvdelningen för administration010-6986054anslagsekonom: budget, uppföljning och övergripande sakanslagsfrågor för anslag 1:2, 1:4, 1:7 och 1:116054Ekonomienheten+46106986054
Visa eller dölj information Märta Zetterbergmarta.zetterberg@havochvatten.semarzetVerksjuristAvdelningen för administration010-6986081fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6081Juridiska enheten+46106986081
Visa eller dölj information Catarina Pernheimcatarina.pernheim@havochvatten.secatperVerksjuristAvdelningen för administration010-6986100myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt6100Juridiska enheten+46106986100
Visa eller dölj information Benny Johanssonbenny.johansson@havochvatten.sebejohaAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986178realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6178Fiskeriövervakningsenheten+46106986178
Visa eller dölj information Lars Johan Hanssonlarsjohan.hansson@havochvatten.selahansProcessledareAvdelningen för miljöanalys010-6986369datavärdsansvarig,miljödata, övervakningsdata, IT-system6369Miljöinformationsenheten+46106986369
Visa eller dölj information Katarina Vartiakatarina.vartia@havochvatten.sekatvarUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986601vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, undantag, kraftigt modifierade vatten, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning6601Vattenmiljöenheten+46106986601
Visa eller dölj information Jonas Svenssonjonas.svensson@havochvatten.sejonsveUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986022vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, ekologisk status, bedömningsgrunder, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, påverkansanalys, interkalibrering, övergödning6022Vattenmiljöenheten+46106986022
Visa eller dölj information Linda Rydelllinda.rydell@havochvatten.selinrydUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986033åtgärdsprogram för havsmiljödirektivet, havsmiljöförvaltning, HELCOM6033Havsmiljöenheten+46106986033
Visa eller dölj information Johanna Egerupjohanna.egerup@havochvatten.sejohegeVerksamhetsutvecklareAvdelningen för vattenförvaltning010-69861606160Avdelningen för vattenförvaltning+46106986160
Visa eller dölj information Linus Hammarlinus.hammar@havochvatten.selinhamProcessledareAvdelningen för miljöanalys010-6986115internationellt utvecklingssamarbete, globala programmet, bilaterala programmet, internationell havsplanering, klimatförändringar, clime marine, Symphony, Afrika och Asien, Västra Indiska Oceanen6115Enheten för internationell utveckling+46106986115
Visa eller dölj information Sara Steinersara.steiner@havochvatten.sesarsteUtredareAvdelningen för administration010-6986208sakanslag: budget, processutveckling, uppföljning av sakanslag, samordnare för det samlade bidragsbeslutet till länsstyrelserna6208Ekonomienheten+46106986208
Visa eller dölj information Pontus Nilssonpontus.nilsson@havochvatten.seponnilVerksjuristAvdelningen för administration010-6986043miljörätt, dumpade muddermassor i havet, dumpning, dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu6043Juridiska enheten+46106986043
Visa eller dölj information Kristina Samuelssonkristina.samuelsson@havochvatten.sekrisamUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986123miljöövervakning inom vattenförvaltningen, övervakningsprogram för vattenförvaltning, vägledning för övervakning, rapportering av vattenförvaltning6123Miljöövervakningsenheten+46106986123
Visa eller dölj information Max Vretbornmax.vretborn@havochvatten.semaxwreUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986069havsmiljöförvaltning, vattenförvaltning, konsekvensanalyser, miljöekonomi, kostnads- och nyttoanalyser6069Havsmiljöenheten+46106986069
Visa eller dölj information Helena Westmanhelena.westman@havochvatten.sehelwesUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986202särskilt tillstånd för fiske efter pelagiska arter, särskilt tillstånd för fiske efter makrill/sill/industriarter i norsk zon/ lodda i Grönländsk zon/makrill i Färöisk zon6202Fisketillståndsenheten+46106986202
Visa eller dölj information Åsa Häggströmasa.haggstrom@havochvatten.seasahagVerksjuristAvdelningen för administration010-6986347fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6347Juridiska enheten+46106986347
Visa eller dölj information Karl Norlingkarl.norling@havochvatten.sekarlnoUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986138miljöövervakning kust och hav6138Miljöövervakningsenheten+46106986138
Visa eller dölj information Marie Hallbergmarie.hallberg@havochvatten.semarhalUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986142samhällsekonomi, miljöekonomi, havsplanering, östersjöstrategi, EUSBSR6142Havsplaneringsenheten+46106986142
Visa eller dölj information Christopher Zimonyichristopher.zimonyi@havochvatten.sechrzimIT-arkitektAvdelningen för digitalisering010-6986130Systemutvecklare6130Enheten för IT-styrning och analys+46106986130
Visa eller dölj information Karin Katariakarin.kataria@havochvatten.sekatkatUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986185fördelning av fiskemöjligheter6185Fisketillståndsenheten+46106986185
Visa eller dölj information Tony Ankarlundtony.ankarlund@havochvatten.setonankInfrastrukturteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986223IT-infrastruktur6223Enheten för drift och infrastruktur+46106986223
Visa eller dölj information Jessica Nilssonjessica.nilsson@havochvatten.sejesnilUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986215konventionen för biologisk mångfald (CBD)6215Enheten för biologisk mångfald+46106986215
Visa eller dölj information Kenneth Graffkenneth.graff@havochvatten.sekegrafSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986221IT, Databas,Oracle, Linux6221Enheten för drift och infrastruktur+46106986221
Visa eller dölj information Johanna Conradssonjohanna.conradsson@havochvatten.sejohconEkonomAvdelningen för administration010-6986134anslagsekonom: budget, processutveckling och övergripande sakanslagsfrågor för anslag 1:11, projektredovisning, handläggning EHFF ansökan om utbetalning6134Ekonomienheten+46106986134
Visa eller dölj information Norbert Häubnernorbert.haubner@havochvatten.senorhauUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986063havsmiljöförvaltning, indikatorer,bedömningsgrunder, biodiversitet, näringsvävar, havsbotten, marin ekologi6063Havsmiljöenheten+46106986063
Visa eller dölj information Lena Thorselllena.thorsell@havochvatten.selenthoAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986036loggbok, avräkningsnotor6036Fiskeriövervakningsenheten+46106986036
Visa eller dölj information Frida Åbergfrida.aberg@havochvatten.sefriabeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986095Vrak, Fritidsbåtar, Mikroplast, Dumpad ammunition & kemiska stridsmedel, Miljöteknik, Innovation, Maritima Strategin, EU-fonder6095Havsmiljöenheten+46106986095
Visa eller dölj information Ingela Isakssoningela.isaksson@havochvatten.seinisakUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986229havsplanering, internationellt utvecklingssamarbete, havsplattform, IOC-Unesco6229Enheten för internationell utveckling+46106986229
Visa eller dölj information Wilhelm Gårdmarkwilhelm.gardmark@havochvatten.sewilgarUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986147internationellt utvecklingssamarbete, SwAM Ocean, havsplattform, havsplanering, projektledning, Pan Baltic Scope6147Enheten för internationell utveckling+46106986147
Visa eller dölj information Joakim Jacobzonjoakim.jacobzon@havochvatten.sejoajacKommunikatörLedningsstaben010-6986297webb6297Kommunikationsenheten+46106986297
Visa eller dölj information Gry Sagebakkengry.sagebakken@havochvatten.segrysagUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986237fiskförvaltning Östersjön, flerårsplan Östersjön, fiskeriförvaltning Svarta havet6237Fiskeregleringsenheten+46106986237
Visa eller dölj information Tomas Bryngelssontomas.bryngelsson@havochvatten.setombryFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986186fältkontroll Syd6186Enheten för fältkontroll+46106986186
Visa eller dölj information Gilana Ramezanigilana.ramezani@havochvatten.segilramSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986308Systemutveckling6308Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986308
Visa eller dölj information Emmelie Johanssonemmelie.johansson@havochvatten.seemejohUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986166miljömålsansvarig, ingen övergödning6166Miljöuppföljningsenheten+46106986166
Visa eller dölj information Hans Grimby hans.grimby@havochvatten.sehangriHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986089satellitövervakning, satellit, VMS, fartygsövervakning, geografisk spårbarhet av fiskefartyg6089Fiskeriuppföljningsenheten+46106986089
Visa eller dölj information Anna Stenberganna.stenberg@havochvatten.seanstenFörvaltningsledare ITAvdelningen för digitalisering010-6986066Förvaltning IT6066Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986066
Visa eller dölj information Mikael Glemnemikael.glemne@havochvatten.semikgleTestledareAvdelningen för digitalisering010-6986074Testledare6074Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986074
Visa eller dölj information Anna Mattssonanna.mattsson@havochvatten.seannmatEkonomAvdelningen för administration010-6986161förvaltningsanslag, budget, budgetuppföljning, EU-projekt6161Ekonomienheten+46106986161
Visa eller dölj information Maria Johanssonmaria.johansson@havochvatten.semarjohaHandläggareAvdelningen för administration010-6986071EHFF-handläggning, kvalificerat administrativt stöd6071Arkiv- och serviceenheten+46106986071
Visa eller dölj information Bodil Aronsson Forsbergbodil.aronssonforsberg@havochvatten.sebodaroUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986273tillsynsvägledning; enskilda avlopp, små avlopp, effektiv tillsyn6273Miljöprövningsenheten+46106986273
Visa eller dölj information Jens Mentzerjens.mentzer@havochvatten.sejenmenUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986298miljöekonomi, samhällsekonomi, ekosystemtjänster6298Enheten för biologisk mångfald+46106986298
Visa eller dölj information Elise Palmelise.palm@havochvatten.seelipalTeamledare GISAvdelningen för miljöanalys010-6986127Teamledare GIS6127Miljöinformationsenheten+46106986127
Visa eller dölj information Mikael Krysellmikael.krysell@havochvatten.semikkryEnhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986015miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering076-53860156015Miljöövervakningsenheten+46106986015 Mikael Krysell. Enhetschef.
Visa eller dölj information Ramona Livelandramona.liveland@havochvatten.seramlivVerksjuristAvdelningen för administration010-6986170miljörätt6170Juridiska enheten+46106986170
Visa eller dölj information Olga Holmströmolga.holmstrom@havochvatten.seolgholDatabasutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986188Systemutveckling, Databas6188Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986188
Visa eller dölj information Niklas Hansonniklas.hanson@havochvatten.senikhanUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986117vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, undantag, kraftigt modifierade vatten, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning6117Vattenmiljöenheten+46106986117
Visa eller dölj information Johannes Kärnstamjohannes.karnstam@havochvatten.sejokarnSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986306Systemutveckling6306Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986306
Visa eller dölj information Therese Elfströmtherese.elfstrom@havochvatten.setheelfUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986172miljömål, levande sjöar, vattendrag6172Miljöuppföljningsenheten+46106986172
Visa eller dölj information Yukie Bomanyukie.boman@havochvatten.seyukbomSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986268Systemutveckling6268Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986268
Visa eller dölj information Robert Almstrandrobert.almstrand@havochvatten.serobalmUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986198övergödning6198Vattenmiljöenheten+46106986198
Visa eller dölj information Stefan KalogirouStefan.Kalogirou@havochvatten.sestekalUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986278fiskförvaltning i västerhavet, NEAFC, djuphavsarter, reglering av fiske i skyddade områden inom GFPn6278Fiskeregleringsenheten+46106986278
Visa eller dölj information Fredrik Lindgrenfredrik.lindgren@havochvatten.sefredliUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986314vrak, kemiska stridsmedel (Måseskärsvraken), sjöfart och sjöfartens miljöpåverkan6314Havsmiljöenheten+46106986314
Visa eller dölj information Elisabeth Anderbergelisabeth.anderberg@havochvatten.seelandeUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986139områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, Helcom MPA, Ospar MPA, Natura 20006139Vattenmiljöenheten+46106986139
Visa eller dölj information Robert Göranssonrobert.goransson@havochvatten.serobgorUpphandlingsjuristAvdelningen för administration010-6986299Upphandling, Inköp, Avtal, LOU6299Juridiska enheten+46106986299
Visa eller dölj information David Bernedavid.berne@havochvatten.sedavwisGIS-teknikerAvdelningen för miljöanalys010-6986136GIS-tekniker6136Miljöinformationsenheten+46106986136
Visa eller dölj information Elin Jernelin.jern@havochvatten.seelijerHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986194uppföljning, handläggande beslut, kvoter, administration av kvotbyten, tillsynsplan, yrkesfisket, saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, bedömning6194Fiskeriuppföljningsenheten+46106986194
Visa eller dölj information William Wismeierwilliam.wismeier@havochvatten.sewilwisAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986190realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6190Fiskeriövervakningsenheten+46106986190
Visa eller dölj information Bart Adriaenssensbart.adriaenssens@havochvatten.sebaradrUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986323västerhavsfrågor, norgeförhandlingar, flerårig plan för Nordsjön6323Fiskeregleringsenheten+46106986323
Visa eller dölj information Lisa Bredahl Nerdallisa.bredahlnerdal@havochvatten.selisbreUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986333marint skräp, spökgarn, mikroplaster, OSPAR ICG Marine Litter (Hav:s representant), skrotbåtar, samhällsekonomi, miljöekonomi6333Havsmiljöenheten+46106986333
Visa eller dölj information Anna Erwanderanna.erwander@havochvatten.seanerwaKommunikatörLedningsstaben010-6986233webb, video, sociala medier6233Kommunikationsenheten+46106986233
Visa eller dölj information Leone Linderleone.linder@havochvatten.seleolinVerksarkivarieAvdelningen för administration010-6986292Arkiv, arkivredovisning, dokumenthantering, klassificering, gallring och gallringsfrister, bevarandeplaner, allmänna handlingar, digital lagring, E-arkiv6292Arkiv- och serviceenheten+46106986292
Visa eller dölj information Martin Karlssonmartin.karlsson@havochvatten.semkarlsUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986242Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske6242Fiskeregleringsenheten+46106986242
Visa eller dölj information Lars Åkessonlars.Akesson@havochvatten.selarakeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986325havsmiljöförvaltning, indikatorer, bedömningsgrunder, muddring, kylvatten, avlopp, vattenkvalitetsmodeller6325Havsmiljöenheten+46106986325
Visa eller dölj information Angelina Olssonangelina.olsson@havochvatten.seangolsUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986203miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6203Miljöuppföljningsenheten+46106986203
Visa eller dölj information Simon Easterlingsimon.easterling@havochvatten.sesimeasEnhetsjuristAvdelningen för administration010-6986328sanktionsavgifter6328Juridiska enheten+46106986328
Visa eller dölj information Jeanette Fryknerjeanette.frykner@havochvatten.sejeafryKommunikatörLedningsstaben010-6986133strategisk kommunikation, kommunikationsplanering6133Kommunikationsenheten+46106986133
Visa eller dölj information Pernilla Johanssonpernilla.johansson@havochvatten.sepernjoKommunikatörLedningsstaben010-6986285strategisk kommunikation, kommunikationsplanering6285Kommunikationsenheten+46106986285
Visa eller dölj information Linda Juhlinlinda.juhlin@havochvatten.selinjuhAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986148loggböcker, registrering6148Fiskeriövervakningsenheten+46106986148
Visa eller dölj information Monica Forsellmonica.forsell@havochvatten.semonforKommunikationschefLedningsstaben010-6986004kommunikation076-53862046004Kommunikationsenheten+46106986004 Monica Forsell. Kommunikationschef.
Visa eller dölj information Jonas Pålssonjonas.palsson@havochvatten.sejonpalUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986254havsplanering, sjöfart6254Havsmiljöenheten+46106986254
Visa eller dölj information Marie Erikssonmarie.eriksson@havochvatten.semeriksUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986267havsplanering6267Havsplaneringsenheten+46106986267
Visa eller dölj information Gustav Blomqvistgustav.blomqvist@havochvatten.segusbloUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986259datainsamling fritidsfiske, flottans ekonomi6259Fiskeregleringsenheten+46106986259
Visa eller dölj information Elin Celikelin.celik@havochvatten.seelicelUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986176havsplanering6176Havsplaneringsenheten+46106986176
Visa eller dölj information Sara Viklundsara.viklund@havochvatten.sesarmikBibliotekarieAvdelningen för miljöanalys010-6986329bibliotek, rapporter6191Miljöinformationsenheten+46106986329
Visa eller dölj information Patrik Strömbergpatrik.stromberg@havochvatten.sepatstrEnhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986239Enhetschef, miljöövervakning, datainsamling, datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6239Miljöinformationsenheten+46106986239 Patrik Strömberg. Enhetschef.
Visa eller dölj information Maria Janssonmaria.jansson@havochvatten.semarijaUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986264miljöövervakning, datainsamling, datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6264Miljöövervakningsenheten+46106986264
Visa eller dölj information Johanna Burnjohanna.burn@havochvatten.sejohburUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986044fiskelicenser, personliga fiskelicenser, särskilt tillstånd för fiske med torskfångande redskap i östra & västra Östersjön, särskilt tillstånd fiske snäcka med bur, särskilt tillstånd för fiske efter ål, särskilt tillstånd för musselskrapning6044Fisketillståndsenheten+46106986044
Visa eller dölj information Helena Callerthelena.callert@havochvatten.sehelcalKravanalytikerAvdelningen för digitalisering010-6986319IT, systemutveckling, kravanalys6319Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986319
Visa eller dölj information Peter Erikssonpeter.eriksson@havochvatten.sepeerikSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986266IT, Systemutveckling6266Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986266
Visa eller dölj information Helen Lundinhelen.lundin@havochvatten.sehellunFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986102fältkontroll väst6102Enheten för fältkontroll+46106986102
Visa eller dölj information Christopher Bergmanchristopher.bergman@havochvatten.sechrberUtredareAvdelningen för administration010-6986128ProKat, blanketter för anslag 1:11, samordnare medfinansiering Life-projekt och interreg6128Ekonomienheten+46106986128
Visa eller dölj information Jacob Lindgrenjacob.lindgren@havochvatten.sejalindFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986101fältkontroll väst6101Enheten för fältkontroll+46106986101
Visa eller dölj information Petra Jörstunpetra.jorstun@havochvatten.sepetjorEnhetschefAvdelningen för digitalisering010-6986103Enhetschef070-79746936103Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986103 Petra Jörstun. Enhetschef.
Visa eller dölj information Ulrika Stormwallulrika.stormwall@havochvatten.seulrherKonsulthandläggareAvdelningen för digitalisering010-6986104Konsulthandläggare, IT-Administratör6104Enheten för IT-styrning och analys+46106986104
Visa eller dölj information Ann-Louise Brandebyann-louise.brandeby@havochvatten.seannbraGD-SekreterareLedningsstaben010-6986106GD-Sekreterare6106Ledningsstaben+46106986106
Visa eller dölj information Filip Stanojovskifilip.stanojovski@havochvatten.sefilstaEkonomAvdelningen för administration010-6986300handläggning av EHFF ansökan om utbetalning, anslagsekonom, projektredovisning6300Ekonomienheten+46106986300
Visa eller dölj information Henrik Gustafssonhenrik.gustafsson@havochvatten.sehengusUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986381Utredare6381Vattenmiljöenheten+46106986381
Visa eller dölj information Linus Vedunglinus.vedung@havochvatten.selinvedUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986116samordning, fiskerikontroll6116Fiskeriuppföljningsenheten+46106986116
Visa eller dölj information Erik Årnfelterik.arnfelt@havochvatten.seeriarnUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986046restaurering, återställning sjöar och vattendrag, databasen Åtgärder i vatten, databasen Biotopkartering, restaureringshandbok6046Enheten för biologisk mångfald+46106986046
Visa eller dölj information Frank Zhangfrank.zhang@havochvatten.sefrazhaUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986099Kina, Bangkok, cewp, globalt program, hållbar vattenkraft6099Enheten för internationell utveckling+46106986099
Visa eller dölj information Karl-Johan Peterssonkarl-johan.petersson@havochvatten.sekajpetHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986376JDP-koordinering, objektspecialist, kläder, havsbanken6376Enheten för fältkontroll+46106986376
Visa eller dölj information Jesper Karlhedenjesper.karlheden@havochvatten.sejekarlVerksamhetsutvecklareAvdelningen för administration010-6986037årsredovisning, verksamhetsplanering, kvartalsuppföljning6080Avdelningen för administration+46106986037
Visa eller dölj information Niklas Örnfeltniklas.Ornfelt@havochvatten.senikornUtredareAvdelningen för administration010-6986391arkiv, diarium, lokaler076-53861136391Arkiv- och serviceenheten+46106986391
Visa eller dölj information Mia Dahlströmmia.dahlstrom@havochvatten.semiadahEnhetschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986108havsmiljöförvaltning, vrak, havsmiljödirektivet, Ospar, Helcom, maritima transporter, fritidsbåtar073-66807946108Havsmiljöenheten+46106986108 Mia Dahlström. Enhetschef.
Visa eller dölj information Charlotta Lundqvistcharlotta.lundqvist@havochvatten.sechalunEkonomAvdelningen för administration010-6986118anslagsekonom, handläggning av EHFF ansökan om utbetalning, anslagsekonom, projektredovisning6118Ekonomienheten+46106986118
Visa eller dölj information Anton Wåhlinanton.wahlin@havochvatten.seantwahUpphandlingsjuristAvdelningen för administration010-6986193upphandling, inköp, avtal, LOU6193Juridiska enheten+46106986193
Visa eller dölj information Sandra Höglundsandra.hoglund@havochvatten.sesanhogHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986195elektronisk rapportering, systemförvaltning6195Fiskeriövervakningsenheten+46106986195
Visa eller dölj information Magnus Petzällmagnus.petzall@havochvatten.semagpetAvdelningschefAvdelningen för digitalisering010-6986014Ledningsgrupp070-28747876014Avdelningen för digitalisering+46106986014 Magnus Petzäll. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Madeleine Blomquistmadeleine.blomquist@havochvatten.semedbloHR partnerPersonalenheten010-69862276227Personalenheten+46106986227
Visa eller dölj information Niclas Törnellniclas.tornell@havochvatten.senictonAvdelningschefAvdelningen för fiskerikontroll010-6986249fiskekontroll073-66805906249Avdelningen för fiskerikontroll+46106986249 Niclas Törnell. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Anna-Karin Rasmussenanna-karin.rasmussen@havochvatten.seannrasUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986109tillsynsvägledning; vattenskyddsområden, grundvatten, vattenuttag, vattenverksamhet, vattentäkt, skydd av dricksvatten, bekämpningsmedel, miljöbalksärenden, tillståndsprövning6109Miljöprövningsenheten+46106986109
Visa eller dölj information Annika Svenssonannika.svensson@havochvatten.seannsveUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986126tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6126Miljöprövningsenheten+46106986126
Visa eller dölj information Niklas Edvinssonniklas.edvinsson@havochvatten.senikedvUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986189miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning, vattenverksamhet; muddring, gruvor, hamnar6189Miljöprövningsenheten+46106986189
Visa eller dölj information Josephine Rubia Johanssonjosephine.rubiajohansson@havochvatten.sejosrubUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986027miljöfarliga vrak, marint skräp6027Havsmiljöenheten+46106986027
Visa eller dölj information Sebastian Hembergsebastian.hemberg@havochvatten.sesebhemFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986253fältkontroll öst6253Enheten för fältkontroll+46106986253
Visa eller dölj information Urban Ekström Nätturban.ekstromnatt@havochvatten.seurbeksFörvaltningsledare ITAvdelningen för digitalisering010-6986143Förvaltning, Applikation6143Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986143
Visa eller dölj information Britta Wermebritta.werme@havochvatten.sebriolsGeografAvdelningen för miljöanalys010-6986058Geograf6058Miljöinformationsenheten+46106986058
Visa eller dölj information Jonas Brännstedtjonas.brannstedt@havochvatten.sejonbraKoordinatorAvdelningen för fiskerikontroll010-69862716271Enheten för fältkontroll+46106986271
Visa eller dölj information Goncalo Carneirogoncalo.carneiro@havochvatten.segoncarUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-1750904Havsplanering0904Havsplaneringsenheten+46101750904
Visa eller dölj information Jenny Landinjenny.landin@havochvatten.sejenlanUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986283kalkning av sjöar och vattendrag, kalkningsverksamhet, försurning6283Enheten för biologisk mångfald+46106986283
Visa eller dölj information Lisemoe Casselbladlisemoe.casselblad@havochvatten.seliscasVerksjuristAvdelningen för administration010-6986301myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt6301Juridiska enheten+46106986301
Visa eller dölj information Johan Klingjohan.kling@havochvatten.sejklingAvdelningschefAvdelningen för vattenförvaltning010-6986304Verksamhetsstrateg, Analys, Koordinerad förvaltning, Vattenmiljö, Vattenkraft, Myndighetsövergripande projekt, Östersjön, Ekosystemtjänster, Klimatstrategi6304Avdelningen för vattenförvaltning+46106986304 Johan Kling. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Floor ten Hoopenfloor.tenhoopen@havochvatten.seflohooUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986305miljömålsarbete, miljökvalitetsmål, uppföljning av miljömålen, fördjupad utvärdering, hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning6305Miljöuppföljningsenheten+46106986305
Visa eller dölj information Mia Olaussonmia.olausson@havochvatten.semiaolaEnhetschefAvdelningen för vattenförvaltning010-6986003områdesskydd, restaurering, kalkning, hotade arter, främmande arter, fiskevård, biologisk mångfald, friluftsliv, ÅGP072-00960036003Enheten för biologisk mångfald+46106986003 Mia Olausson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Ellinor Rutgerssonellinor.rutgersson@havochvatten.seellrutEnhetschefAvdelningen för fiskerikontroll010-6986024uppföljning, handläggande beslut, kvoter, administration av kvotbyten, tillsynsplan,yrkesfisket, saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, bedömning073-96042156024Fiskeriuppföljningsenheten+46106986024 Ellinor Rutgersson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Maria Jonassonmaria.jonasson@havochvatten.semajonaSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986309Databasutvecklare6309Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986309
Visa eller dölj information Susanne Erikssonsusanne.eriksson@havochvatten.sesuerikEnhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986310invasiva främmande arter, främmande arter.6310Miljöuppföljningsenheten+46106986310 Susanne Eriksson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Nina Johannessonnina.johannesson@havochvatten.senjohanHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986327spårbarhet6327Fiskeriövervakningsenheten+46106986327
Visa eller dölj information Helena Strandhelena.strand@havochvatten.sehelstrUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986313marina vrak, Ospar, Helcom, maritima transporter, fritidsbåtar6313Havsmiljöenheten+46106986313
Visa eller dölj information Samuel Klingbornsamuel.klingborn@havochvatten.sesamkliIT-supportteknikerAvdelningen för digitalisering010-6986315IT-supporttekniker, IT-infrastruktur6315Enheten för drift och infrastruktur+46106986315
Visa eller dölj information Hedvig Hogforshedvig.hogfors@havochvatten.sehehogfUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986316områdesskydd, skyddade naturområden, marina naturreservat, naturvärdesbedömning, Mosaic, ekosystembaserad adaptiv förvaltning, uppföljning6316Enheten för biologisk mångfald+46106986316
Visa eller dölj information Klara Sahlinklara.sahlin@havochvatten.seklasahAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986124realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6124Fiskeriövervakningsenheten+46106986124
Visa eller dölj information Michael Haldinmichael.haldin@havochvatten.semihaldUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986218utredare6218Miljöövervakningsenheten+46106986218
Visa eller dölj information Anna Ekanna.ek@havochvatten.seannaekUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986048övergödning, lokalt åtgärdsarbete, åtgärdssamordnare, pilotområden, WaterCoGovernance, water drive, lokalt engagemang för vatten, LEVA, verktyg för bättre vatten6048Vattenmiljöenheten+46106986048
Visa eller dölj information Olivia Langhamerolivia.langhamer@havochvatten.seolilanUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986217tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6217Miljöprövningsenheten+46106986217
Visa eller dölj information Leena Mägileena.magi@havochvatten.seleemagKommunikatörLedningsstaben010-6986191strategisk kommunikation, kommunikationsplanering6191Kommunikationsenheten+46106986191
Visa eller dölj information Maria Anderssonmaria.andersson@havochvatten.semarianProduktledare ITAvdelningen för digitalisering010-6986261Produktledare6261Enheten för drift och infrastruktur+46106986261
Visa eller dölj information Richard Emmersonrichard.emmerson@havochvatten.sericemeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986257Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning havsförvaltning6257Havsmiljöenheten+46106986257
Visa eller dölj information Rebecca Timms Eliassonrebecca.timmseliasson@havochvatten.serebtimHandläggareAvdelningen för miljöanalys010-6986023internationellt utvecklingsarbete6023Enheten för internationell utveckling+46106986023
Visa eller dölj information Martin Kronvallmartin.kronvall@havochvatten.semarkroProjektledareAvdelningen för digitalisering010-6986302Projektledare6302Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986302
Visa eller dölj information Elin Norbergelin.norberg@havochvatten.seelinorRegistratorAvdelningen för administration010-6986226DiaBas, diariet, registrering6226Arkiv- och serviceenheten+46106986226
Visa eller dölj information Maria Göthbergmaria.gothberg@havochvatten.semargotUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986085internationellt utvecklingssamarbete, havsplanering6085Enheten för internationell utveckling+46106986085
Visa eller dölj information Adam Jäderberg Lindgrenadam.jaderberglindgren@havochvatten.seadajadAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986331realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6331Fiskeriövervakningsenheten+46106986331
Visa eller dölj information Igor Skenderijaigor.skenderija@havochvatten.seigoskeFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986256Fiskerikontroll6256Enheten för fältkontroll+46106986256
Visa eller dölj information Anna Lageråsanna.lageras@havochvatten.seannlagProcessledareAvdelningen för miljöanalys010-6986272Processledare6272Miljöinformationsenheten+46106986272
Visa eller dölj information Anders Skarstedtanders.skarstedt@havochvatten.seandskaUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986335tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6335Miljöprövningsenheten+46106986335
Visa eller dölj information Lina Gunnarsson Kearneylina.gunnarssonkearney@havochvatten.selingunUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986337miljögifter, vattendirektivet, SFÄ6337Vattenmiljöenheten+46106986337
Visa eller dölj information Christina Nienhardtchristina.nienhardt@havochvatten.sechrnieKravanalytikerAvdelningen för digitalisering010-6986236Kravanalys6236Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986236
Visa eller dölj information Johan Söderblomjohan.soderblom@havochvatten.sejohsodSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986177Systemutveckling6177Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986177
Visa eller dölj information Michael Pohlmichael.pohl@havochvatten.semicpohUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986119internationell rapportering, SMED, HELCOM, OSPAR och EEA6119Miljöövervakningsenheten+46106986119
Visa eller dölj information Stina Lindqviststina.lindqvist@havochvatten.sestilinUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986454miljöövervakning, sötvatten, badvatten, badplatsen6454Miljöövervakningsenheten+46106986454
Visa eller dölj information Michael Diemermichael.diemer@havochvatten.semicdieUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986153artskydd, främmande arter, invasiva främmande arter, hotade arter, åtgärdsprogram för hotade arter och naturyper ÅGP6153Enheten för biologisk mångfald+46106986153
Visa eller dölj information David Bengtssondavid.bengtsson@havochvatten.sedabengChefsarkitektAvdelningen för digitalisering010-6986200Chefsarkitekt6200Enheten för IT-styrning och analys+46106986200
Visa eller dölj information Eva Wennbergeva.wennberg@havochvatten.seevawenHR partnerPersonalenheten010-6986149HR partner6149Personalenheten+46106986149
Visa eller dölj information Hanna Gustavssonhanna.gustavsson@havochvatten.sehangusUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986320vattenförvaltning, övergödning, Life IP Rich waters6320Vattenmiljöenheten+46106986320
Visa eller dölj information Daniel Grundéndaniel.grunden@havochvatten.sedangruAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986344realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6344Fiskeriövervakningsenheten+46106986344
Visa eller dölj information Malin Bergdahlmalin.bergdahl@havochvatten.sembergdAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986345realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6345Fiskeriövervakningsenheten+46106986345
Visa eller dölj information Signild Nerheimsignild.nerheim@havochvatten.sesignerEnhetschefAvdelningen för vattenförvaltning010-6986196vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, ekologisk status, bedömningsgrunder, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, påverkansanalys, interkalibrering, övergödning070-08985286196Vattenmiljöenheten+46106986196 Signild Nerheim. Enhetschef.
Visa eller dölj information Fredrik Ängdervikfredrik.angdervik@havochvatten.sefrekaeDigitaliseringsledareAvdelningen för digitalisering010-6986245Digital6245Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986245
Visa eller dölj information Cecilia Ahlmarkcecilia.ahlmark@havochvatten.seceahlmProjektledareAvdelningen för digitalisering010-6986312Projektledare, Kravanalytiker6312Enheten för digitaliserings- och förvaltningsledning+46106986312
Visa eller dölj information Hanna Swahnberghanna.swahnberg@havochvatten.sehanswaUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986338datainsamling fritidsfiske och fiskets ekonomi6338Fiskeregleringsenheten+46106986338
Visa eller dölj information Andres Viirandres.viir@havochvatten.seandviiTeamledareAvdelningen för digitalisering010-6986341Teamledare. Drift-gruppen. Enhet-DD6341Enheten för drift och infrastruktur+46106986341
Visa eller dölj information Björn Forslundbjorn.forslund@havochvatten.sebjoforInfrastrukturteknikerAvdelningen för digitalisering010-69862826282Enheten för drift och infrastruktur+46106986282
Visa eller dölj information Staffan Ljungstaffan.ljung@havochvatten.sestaljuKommunikatörLedningsstaben010-6986342press, media, kommunikation6342Kommunikationsenheten+46106986342
Visa eller dölj information Fredrik T Lindgrenfredrik.t.lindgren@havochvatten.seflindgVerksjuristAvdelningen för administration010-6986351vrak, sanering, havsmiljö, havsmiljöförvaltning, konventioner, verksjurist6351Juridiska enheten+46106986351
Visa eller dölj information Martin Janssonmartin.c.jansson@havochvatten.semjanssVerksjuristAvdelningen för administration010-6986212verksjurist6212Juridiska enheten+46106986212
Visa eller dölj information Klara Eklundklara.eklund@havochvatten.seklaeklUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986120miljöövervakning kust och hav6120Miljöövervakningsenheten+46106986120
Visa eller dölj information Patric Pedersenpatric.pedersen@havochvatten.sepatpedVerksjuristAvdelningen för administration010-6986098upphandling, inköp, a§vtal, LOU6098Juridiska enheten+46106986098
Visa eller dölj information Erik Emanerik.eman@havochvatten.seeriemaFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986346kontroll, redskap, landningsanmälan6346Enheten för fältkontroll+46106986346
Visa eller dölj information Magnus Hellmagnus.hell@havochvatten.semaghelInformationsarkitektAvdelningen för digitalisering010-6986107Verksamhetsarkitektur, Informationsarkitektur, Processutveckling6107Enheten för IT-styrning och analys+46106986107
Visa eller dölj information Annika Anderssonannika.andersson@havochvatten.seannianEkonomAvdelningen för administration010-6986318budget, uppföljning och ekonomiska prognoser6318Ekonomienheten+46106986318
Visa eller dölj information Anette Ohlsson Klinganette.ohlssonkling@havochvatten.seaneohlEnhetschefAvdelningen för fiskerikontroll010-6986025fiskeriövervakning, FMC6025Fiskeriövervakningsenheten+46106986025 Anette Ohlsson Kling. Enhetschef.
Visa eller dölj information Erik Boströmerik.bostrom@havochvatten.seeribosUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986358kalkning, försurning, kalkning av sjöar och vattendrag6358Enheten för biologisk mångfald+46106986358
Visa eller dölj information Maria Åslundmaria.aslund@havochvatten.semaasluUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986199miljömålsarbete, miljökvalitetsmål, uppföljning av miljömålen, fördjupad utvärdering, hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning6199Miljöuppföljningsenheten+46106986199
Visa eller dölj information Anna Johanssonanna.johansson@havochvatten.seannjohVerksjuristAvdelningen för administration010-6986377myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt6377Juridiska enheten+46106986377
Visa eller dölj information Mia Pantzarmia.pantzar@havochvatten.semiapanUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986284Art- och habitatdirektivet, Natura 20006284Enheten för biologisk mångfald+46106986284
Visa eller dölj information Jenny Hertzmanjenny.hertzman@havochvatten.sejenherUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986368marint skydd, biologisk mångfald, metodiken Conservation Standards, SwAM Ocean, internationellt utvecklingsarbete6368Enheten för biologisk mångfald+46106986368
Visa eller dölj information Eva-Britt Eklöf Petrussoneva-britt.eklofpetrusson@havochvatten.seevaeklEnhetschefAvdelningen för administration010-6986007myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt, dataskyddsombud6007Juridiska enheten+46106986007 Eva-Britt Eklöf Petrusson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Johan Ståljohan.stal@havochvatten.sejohstaEnhetschefAvdelningen för vattenförvaltning010-6986029Enhetschef6029Miljöprövningsenheten+46106986029 Johan Stål. Enhetschef.
Visa eller dölj information Johan Ottanderjohan.ottander@havochvatten.sejohottAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986207realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDPFiskeriövervakningsenheten+46106986207
Visa eller dölj information Henrik Nilssonhenrik.nilsson@havochvatten.sehennilUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986371internationellt utvecklingssamarbete, havsplanering6371Enheten för internationell utveckling+46106986371
Visa eller dölj information Jens Perssonjens.persson@havochvatten.sejenperUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986354nationell fiskförvaltning, ål, lax, läppfiske, dispenser, fritidsfiske6354Fiskeregleringsenheten+46106986354
Visa eller dölj information Björn Möllerbjorn.moller@havochvatten.sebjomolUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986339internationellt utvecklingssamarbete, internationella bilaterala samarbeten6339Enheten för internationell utveckling+46106986339
Visa eller dölj information Lina Tomassonlina.tomasson@havochvatten.selintomUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986378Utredare6378Enheten för biologisk mångfald+46106986378
Visa eller dölj information Andrea Ljungandrea.ljung@havochvatten.seandljuUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986370invasiva främmande arter, IAS, främmande arter, hotade arter, artskydd6370Enheten för biologisk mångfald+46106986370
Visa eller dölj information Kristina Ljungbergkristina.ljungberg@havochvatten.sekriljuEnhetschefAvdelningen för digitalisering010-6986041Enhetschef070-84241316041Enheten för drift och infrastruktur+46106986041 Kristina Ljungberg. Enhetschef.
Visa eller dölj information Marcus Selandermarcus.selander@havochvatten.semarselEnhetschefAvdelningen för digitalisering010-6986005Enhetschef6005Enheten för utveckling och systemförvaltning+46106986005 Marcus Selander. Enhetschef.
Visa eller dölj information Mikaela Boltensternmikaela.boltenstern@havochvatten.semiboltUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986093badvatten6093Miljöövervakningsenheten+46106986093
Visa eller dölj information Ema Gladema.glad@havochvatten.seemaglaUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986265badvatten6265Vattenmiljöenheten+46106986265
Visa eller dölj information Elisabeth Undénelisabeth.unden@havochvatten.seeliundUtredareLedningsstaben010-6986280samhällsekonomisk analys, cirkulär ekonomi, hållbar utveckling, Agenda 20306280Ledningsstaben+46106986280
Visa eller dölj information Christina Lindhagenchristina.lindhagen@havochvatten.sechlindUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986287restaurering, omprövning vattenkraft, fiskevård6287Enheten för biologisk mångfald+46106986287
Visa eller dölj information Ulrika Campbellulrika.campbell@havochvatten.seulrcamHR chefPersonalenheten010-6986030övergripande personalfrågor inom arbetsmiljö, kompetensförsörjning, ledarskap, lönebildning, samverkan och förhandling med personalorganisationer, organisationsfrågor och omställning070-29690306030Personalenheten+46106986030
Visa eller dölj information Eva Klingstedteva.klingstedt@havochvatten.seevakliVerksjuristAvdelningen för administration010-6986332myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt, dataskyddsombud073-66807326332Juridiska enheten+46106986332
Visa eller dölj information Katrin Eitrem Holmgrenkatrin.eitremholmgren@havochvatten.sekateitUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986383internationellt utvecklingssamarbete, havsplanering6383Enheten för internationell utveckling+46106986383
Visa eller dölj information Peter Ljungbergpeter.ljungberg@havochvatten.sepetljuProcessledareAvdelningen för miljöanalys010-6986350Processledare6350Miljöinformationsenheten+46106986350
Visa eller dölj information Papola Kanipapola.kani@havochvatten.sepapkanHandläggareAvdelningen för havsförvaltning461-06986356fiskelicenser, särskilt tillstånd för trålning i inflyttningsområdena i Östersjön6356Fisketillståndsenheten+461006986356
Visa eller dölj information Olof Enghagolof.enghag@havochvatten.seoloengUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986061tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6061Miljöprövningsenheten+46106986061
Visa eller dölj information Emma Cederlöfemma.cederlof@havochvatten.seemmcedUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986068tillsynsvägledning, vattenverksamhet, vattenkraft, dammar, miljöbalksärenden, miljöprövning, tillståndsprövning6068Miljöprövningsenheten+46106986068
Visa eller dölj information Adam Antonssonadam.antonsson@havochvatten.seadaantHandläggareAvdelningen för havsförvaltning010-6986372fiskelicenser, särskilt tillstånd för trålning i inflyttningsområdena i Östersjön6372Fisketillståndsenheten+46106986372
Visa eller dölj information Erica Rymanerica.ryman@havochvatten.seerrymaRegistratorAvdelningen för administration010-6986303DiaBas, diariet, registrering6303Arkiv- och serviceenheten+46106986303
Visa eller dölj information Carolina Enhuscarolina.enhus@havochvatten.secaenhuUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986401invasiva främmande arter, IAS, främmande arter, hotade arter, artskydd6401Enheten för biologisk mångfald+46106986401
Visa eller dölj information Malin Lundmalin.lund@havochvatten.semallunUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986114områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, databasen Värdefulla vatten, ramsar, strandskydd, Natura 20006114Enheten för biologisk mångfald+46106986114
Visa eller dölj information Clara Fex Rytterborgclara.fexrytterborg@havochvatten.seclafexAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986113realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6113Fiskeriövervakningsenheten+46106986113
Visa eller dölj information Tom Schulztom.schulz@havochvatten.setomschAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986248realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6248Fiskeriövervakningsenheten+46106986248
Visa eller dölj information Isak Sonn Lökholmisak.sonnlokholm@havochvatten.seisasonAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986158realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6158Fiskeriövervakningsenheten+46106986158

Listan över medarbeterare hämtas...