HaV på World Water Week

I slutet av augusti gick den internationella konferens World Water week av stapeln i Stockholm. 3 000 deltagare från 130 länder deltog och självklart var även HaV på plats. Vi bjuder på några av höjdpunkterna av HaV:s deltagande på Världsvattenveckan.

Temat för årets konferens var ”Water for society – Including all”. Under öppningsceremonin talade bland andra, Peter Eriksson, Minister för internationellt utvecklingssamarbete. Han lyfte på grund av den globala befolkningsökningen använder vi mer utrymme, vatten och naturresurser, och vi gör det inte varsamt. Världen behöver bättre vattenförvaltning, för vi vill inte lämna jorden till våra barn i sämre skick än vad vi fick den från våra föräldrar.

Peter Eriksson håller presentation.

Foto: Rebecca Timms Eliasson

Samarbete och förvaltning

HaV deltog i en High Level Panel med temat ”Från källa till hav”. Klimat- och miljöminister Isabella Lövin inledde med att tala om vikten av ett tvärsektoriellt samarbete för att nå de globala målen 6 and 14. HaV:s generaldirektör Jakob Granit sammanfattade och poängterade att förvaltning är nyckeln till att nå de globala målen inom Agenda 2030.

Isabella Lövin håller presentation.

Foto: Rebecca Timms Eliasson

Delegation från Kina

Hav arrangerade eventet ”Rethinking hydropower in nexus and flexibility: Learning from EU-China cooperation”. I panelen fanns flera representanter från den stora delegation från Kina som HaV samarbetar och utbyter kunskap med. Tillsammans med generaldirektör Jakob Granit diskuterades klimatförändringar och ett ökat ekologiskt och miljömässigt tryck. På policynivå ska Sverige till år 2040 använda 100% förnybar energi och frågan man ställer sig är hur vi kan göra det och samtidigt minska belastning på ekosystem. Våra kinesiska partners lyfte att Kina mer och mer har fört in den miljömässiga och sociala aspekten i diskussionen, till skillnad från det tidigare perspektivet som endast inkluderade ekonomisk tillväxt.

World water week

Foto: Rebecca Timms Eliasson

Studiebesök med fokus på miljöanpassad vattenkraft

Den av HaV inbjudna kinesiska delegationen bestod av cirka 20 personer, framförallt forskare från några av de bästa forskningsinstituten i Kina när det gäller miljöanpassade vattenkraft. Tillsammans gjordes en studieresa till Älvkarleby för att utbyta kunskap och erfarenheter mellan Kina och Sverige genom China Europe Water Platform (CEWP),

På SLU besökte delegationen avelsbyggnaden och fick se en fin modell över hela älvområdet. Under en promenad i det vackra området runt Dalälven visade SLU hur deras fisktrappa fungerar, samt hur de sorterar fiskarna och ”chippar” dem för att se hur många som slutligen återvänder förbi deras station.

World water week

Foto: Rebecca Timms Eliasson

Besök gjordes även vid odlingen på SLU där de har småfisken.

world water week

Rebecca Timms Eliasson

Under en rundvandring på Vattenfall såg gruppen bl.a. flera modeller på Dalälven samt maskinen de använder för att göra modellerna (3D-scanner). På Vattenfall fick gruppen lära sig hur modellerna används för att testa hur vattnet forsar vid nya konstruktioner. Utöver det beskrev Vattenfall även vilka åtgärder de vidtar för att avleda fisken mot dem till fisktrappan och på så vis undvika vattenkraftverket.

Publicerad: 2019-09-09
Sidansvarig: Webbredaktion