Hitta på sidan

Havs- och vattenforum 2022

Årets Havs- och vattenforum har temat Vatten i landskapet. Forumet hålls den 18-19 maj som en hybrid konferens.

Datum

18-19 maj

Plats

Chalmers Lindholmen, Göteborg.

Hybridlänk kommer senare

Välkommen till Havs- och vattenforum

Årets forum har ”Vatten i landskapen” som tema. Samhället står inför stora utmaningar på grund av klimatförändringar, stadsutbredning och ändrad avrinning, det leder till konsekvenser för infrastrukturen i våra städer, på vår landsbygd, i arbetet och i våra liv.

Med fokus på våra havs- och vattenresurser, klimatförändringars påverkan och det arbete som görs i kommuner, i myndigheter, regionalt och globalt för att anpassa och uppnå miljömål och på sikt ett hållbart samhälle. I diskussioner och workshops uppmärksammar vi pågående projekt, arbete inom vatten, ekosystem, och den biologiska mångfalden.

Vilka deltar?

Havs- och vattenforum samlar deltagare från hela vattensverige. Forumet riktar sig till dig som är verksam inom miljövård, fiske, energi, turism, jordbruk, skogsbruk, VA, sjöfart, och fysisk planering. Tjänsteman, branschföreträdare, forskare, politiker, opinionsbildare eller beslutsfattare – du är en viktig samarbetspartner för oss på Havs- och vattenmyndigheten.

Hitta till forumet

Havs- och vattenforum 2022 hålls den 18-19 maj på Chalmers Lindholmen i Göteborg (hitta hit).

Fotografering

Under konferensen kommer vi att fotografera och filma. Om du inte vill synas på bild ska du kontakta oss på havochvatten@meetagain.se.

Delta digitalt

Du som ska delta digitalt kommer att få en länk skickad till din e-post senast den 17 maj. Hör av dig till havochvatten@meetagain.se om du inte fått länken.

Relaterad information