Hitta på sidan

Slutkonferens för BANOS Coordination and Support Action (BANOS CSA)

En digital halvdag för att visa framstegen i BANOS CSA (2018-2021), en samverkan för att utveckla framtida forskning och innovationsprogram inom Östersjön och Västerhavet. På konferensen kommer EU-kommissionen att presentera tankar kring framtiden.

Datum

18 oktober

När?

Digitalt, kl. 10:00 – 13:00

Språk: engelska

Välkommen!

Om konferensen

BANOS, ett samarbete mellan flera länder för att utveckla Östersjöns och Västerhavets framtida gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram, var aktivt mellan 2018 och 2021. Det producerades leveranser på många områden, med speciellt fokus på att styrka programmets inverkan mot havsbassängernas miljömässiga hälsa och hållbar utveckling.

En viktig leverans är programmets forsknings- och innovationsagenda.

Sessioner med specifika teman

Konferensen organiseras i två delar, i den första delen presenteras höjdpunkter, prestationer och olika perspektiv för framtida steg från BANOS CSA.

Den andra delen fokuserar kring ramprogrammet Horizon Europe, där ordförande för Europeiska kommissionen, GD RTD B4 enhetschef Elisabetta Balzi ledar en avslutande session med titel: ”The future of R&I for healthy seas and ocean in Europe: the Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) and the Mission Restore our Ocean and Waters”.

Logotyper för BONUS och BANUS samt EU-flagga