Hitta på sidan

Havs- och vattenforum 2021

Årets Havs- och vattenforum har temat Framtidens fiske och hållbara hav. Forumet hålls den 25-26 maj och är för första gången helt digitalt.

Datum

25-26 maj

Tid

Tider publiceras senare

Plats

Digitalt

Om

Havs- och vattenforum är en mötesplats för alla som jobbar med hav och vatten. För dig som är verksam inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart eller fysisk planering. Du är en viktig samarbetspartner för oss, oavsett om du är tjänsteman, forskare, branschföreträdare eller om du jobbar i en ideell förening, är politiker eller beslutsfattare.

Konferensen fokuserar på samverkan och vill öka kunskapen om Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsområde, utbyta idéer, diskutera aktuella frågor och hitta möjligheter till utveckling och framtida lösningar.

Relaterad information