Konferens: Vatten Avlopp Kretslopp 2021

Välkommen till den årliga mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Konferensen arrangeras av VA-guiden och HaV deltar i programmet.

Datum

17-18 mars

Plats

Digitalt

Läs mer och anmäl dig

Vatten Avlopp Kretslopp 2021