Nationellt samrådsmöte om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

Den 11 februari nationella bransch- och intresseorganisationer, universitet och forskningsinstitut in till nationellt samrådsmöte om Vattenmyndigheternas förslag på förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer och Havs- och vattenmyndighetens förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.

Datum

11 februari

Plats

Digitalt samråd