Hitta på sidan

BONUS-forum: forskning och innovation för hållbarhet

En digital heldag för att fira framstegen i BONUS, Östersjöns gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för en mer hållbar Östersjöregion. På forumet presenteras också framtiden och arbetet med fortsättning av programmet.

Datum

24 november


När?

Digitalt, den 24 november 2020 kl. 10:00 – 17:00

Anmälan och mer information

Språk: engelska

Välkommen!

Om forumet

BONUS, Östersjöns gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram, utfärdade fem utlysningar mellan 2012 och 2017 och finansierade 48 projekt med en total budget på nästan 100 millioner euro. Projektens mål är att producera kunskap för att stödja utveckling och genomförande av regler, politik och förvaltningsmetoder särskilt skräddarsydda för Östersjöregionen. Ett stort urval av dessa projekt presenterar sina resultat på forumet.

Sessioner med specifika teman

Forumet organiseras i fyra sessioner. Varje session belyser ett av fyra viktiga övergripande ämnen: biologisk mångfald och födovävar, övervakning av miljön, samband mellan kust och hav, och ekosystemtjänster.

Forumet avslutar med en blick mot framtiden genom en kort presentation av arbetet med fortsättningen av BONUS-programmet i BANOS CSA (The Baltic and North Sea Coordination and Support Action).

Med 13 länder kring Östersjön och Nordsjön och fyra strategiska partners (HELCOM, OSPAR, ICES, och JPI Oceans) ska arbetet främja utveckling av relaterade och nödvändiga regionala ramverk. Särskilt fokus ligger på hur det framtida programmet kan ge stöd till miljöpolitik och hållbara handlingsplaner för blå ekonomi i Östersjö- och Nordsjöregionerna.

Logotyper för BONUS och BANUS samt EU-flagga