Hitta på sidan

DNA-konferens 2020 - miljö, vilt och förvaltning

Välkommen till två inspirerande dagar om DNA-metodik i miljöarbetet. Den 8-9 december 2020 bjuder Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten in till en digital nordisk konferens.

DNA

När?

Digital konferens 8-9 december, 2020. Start kl 9:00.

Välkommen!

Om konferensen

Den snabba utvecklingen av användning av miljö-DNA innebär många nya möjligheter för miljöövervakningen. Hur används tekniken på bästa sätt i inventeringarna i dag? Har vi kommit längre inom vissa områden? Och hur ser framtidens miljöövervakning ut?

Det är några av frågorna som ställs under den nordiska konferensen, som har temat metodikstöd för miljöövervakning i både akvatiska och terrestra miljöer. Programmet bjuder på forskning med anknytning till DNA, miljö, vilt och förvaltning, bland annat från forskningsutlysningen DNA-metoder i miljöövervakningen. Torbjörn Ekrem (NTNU, Norge) och Tomas Roslin (SLU) håller inledningsföredrag 8 december respektive 9 december.

Vi får också ta del av exempel från förvaltningen, genetisk inomartsvariation, DNA-aktiviteter i de nordiska grannländerna och om viltövervakning.

Workshops med specifika teman

Workshops med specifika teman anordnas i mindre grupper och handlar till exempel om dagens förutsättningar för hur vi kan använda eDNA i miljöarbetet. I digitala arbetsrum har du chans att knyta kontakter och diskturera frågor kring miljö-DNA och hur metodiken kan komma till användning i miljö- och viltövervakning. Vår förhoppning är att skapa förutsättningar för nya idéer och bidra med inspiration i det fortsätta arbetet med att utveckla miljöövervakningen. Konferensen vänder sig till dig som jobbar med eller forskar om DNA-frågor, miljö, vilt och/eller förvaltning i de nordiska länderna.

Logotyper för Naturvårdsverket och HaV