Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Föreskrift Vägledning

Vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

HaV:s föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvaliteten enligt Badvattenförordningen (2008:218).

Föreskrifterna ska tillämpas på de badvatten som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister som EU-bad.

Vår vägledning kring EU-bad ger stöd i tolkningen av kraven i föreskrift och förordning.

Vi vägleder tillsammans med Folkhälsomyndigheten kommunerna i arbetet med EU-bad.

Sidan Badplatsen används både som informationskanal för kommunernas rapportering. Uppgifterna kvalitetssäkras av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av oss.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Föreskrift Vägledning