Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Yrkesfiske Fritidsfiske Regler Kvoter

Så förvaltas fiskresursen

Fisken i havet är en resurs som rör sig fritt över nationella gränser. EU har därför en gemensam fiskeripolitik (GFP). Många arter som är viktiga för Sverige regleras inte i GFP och förvaltas därför nationellt.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Denna rapport syftar till att:

  • beskriva utvecklingen av fiskeripolitiken
  • förklara den nuvarande politikens mål och regelverk och dess relation till mål och regler på miljöområdet
  • förklara politikens nationella genomförande och det nationella handlingsutrymmet
  • exemplifiera hur Havs- och vattenmyndigheten arbetat med att reglera fisket.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Yrkesfiske Fritidsfiske Regler Kvoter