Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft Restaurering

Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått för vattenkraft.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Om rapporten

Forskarna redogör för teknik när det gäller olika typer av fiskvägar och fiskavledningsanordningar. I rapporten finns exempelvis uppgifter om hur stor andel av fisken som överlever passagen av vattenkraftverken vid användandet av olika tekniker. Forskarna rekommenderar total passageeffektivitet på minst 90 % för fisk som vandrar upp- och nedströms förbi vattenkraftverken. I rapporten föreslås 19 stycken baskrav som forskarna anser ska gälla alla som bedriva vattenkraftverksamhet.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapportförfattarna ansvarar för innehållet och slutsatserna i rapporten. Rapportens innehåll innebär inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida.

Denna rapport utgör ett underlag för Havs- och vattenmyndighetens arbete med att ta fram vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått för bland annat vattenkraftsanläggningar i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan.

Andra relaterade rapporter är:

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft Restaurering