Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Intern service Organisation

Sök medarbetare

Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.

Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis namn, avdelning och arbetsuppgifter. Klicka på plustecknet till vänster om medarbetarens namn om du vill visa mer information om medarbetaren.

NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Karin Linderholmkarin.linderholm@havochvatten.sekalindUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986232Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar070-34304146232Enheten för fiskereglering+46106986232
Arne Freidlitzarne.freidlitz@havochvatten.searnfreInfrastrukturteknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986222Sektionen för Teknisk Infrastruktur, TI, IT073-38210726222IT-enheten+46106986222
Lena Pensonlena.penson@havochvatten.selenpenFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986031Fältkontroll Väst070-36626936031Enheten för landningskontroll, sektion Väst+46106986031
Christer Mägichrister.magi@havochvatten.sechrmagInfrastrukturteknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986225IT-infrastruktur070-57015006225IT-enheten, sektionen för teknisk infrastruktur+46106986225
Anette Olssonanette.olsson@havochvatten.seaneolsInfrastrukturteknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986224Sektionen för Teknisk Infrastruktur, TI, IT070-26003516224IT-enheten, sektionen för teknisk infrastruktur+46106986224
Torbjörn Attnästorbjorn.attnas@havochvatten.setorattEnhetschefAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986010Enhetschef070-28303106010IT-enheten+46106986010
Gunnel Erikssongunnel.eriksson@havochvatten.seguneriRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986096Systemansvarig Dombas, Lösenord Agresso, Systemförvaltning Agresso, Redovisning, Fiskeavgiftsmedel, Vattenavgiftsmedel, Vattendomar070-53503036096Ekonomienheten+46106986096
Per-Olof V Anderssonper-olof.v.andersson@havochvatten.seperandUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986057Tf Sektionschef Väst, Fältkontroll Väst6057Enheten för landningskontroll, sektion Väst+46106986057
Antonia Karlsson Fonsecaantonia.fonseca@havochvatten.seantfonHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986175VMS, VMS –fakturafrågor angående positionsrapportering , Support e-loggbok6175Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986175
Johan Nilssonjohan.nilsson@havochvatten.sejohnilWebbutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986132Webbutveckling, SiteVision070-35744326132IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986132
Peter Johanssonpeter.johansson@havochvatten.sepetjohITAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986171Java-arkitekt, FLIT Inspektioner, Landbas, vCatch, E-loggbok, SOA, Weblogic, Jira, Subversion, ALM070-55373676171IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986171
Elisabet Thompsonelisabet.thompson@havochvatten.seelithoEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986258Enhetschef070-56404416258Enheten för administrativ kontroll+46106986258
Karin Bjernerkarin.bjerner@havochvatten.sekarbjeUtredareKunskapsavdelningen010-6986201Utredare070-61563306201Internationella enheten+46106986201
Arne Anderssonarne.andersson@havochvatten.searnandAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986152A-kasseärenden, e-loggbok, Granskning, Korskontroll-svenska fartyg, Loggbok samfisken, Registrering6152Enheten för landningskontroll+46106986152
Anna Westphalanna.westphal@havochvatten.seannwesEkonomichefAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986210Övergripande ekonomifrågor070-69613916210Ekonomienheten+46106986210
Kent Karlssonkent.karlsson@havochvatten.sekenkarFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986056Fältkontroll Väst6056Enheten för landningskontroll, sektion Väst+46106986056
Ingemar Berglundingemar.berglund@havochvatten.seingberAvdelningschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986007Ledningsgrupp070-69693206007+46106986007
Jonas Ericsonjonas.ericson@havochvatten.sejoneriHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986072Dagar kvar, Korskontroll, Kvot, Statistik, Uppföljning pelagiskt fiske6072Enheten för administrativ kontroll+46106986072
Frida Engbergfrida.engberg@havochvatten.sefriwegUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986068Särskilt tillstånd för fiske efter makrill i Färöiska vatten, Särskilt tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Västerhavet, Särskilt tillstånd för fiske efter konsumfisk i norsk zon, Särskilt tillstånd för fiske efter lodda i Grönländsk zon072-71457706068Tillståndsenheten+46106986068
Karina Johanssonkarina.johansson@havochvatten.sekarjohAvdelningsassistentAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986157Avdelningsassistent070-24303376157Avdelningen för havs- och vattenförvaltning+46106986157
Lennart Käcklennart.kack@havochvatten.selenkacRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986365Budget, Uppföljning, Redovisning, EA-värderingsfrågor070-27475566365Ekonomienheten+46106986365
Lena Petterssonlena.pettersson@havochvatten.selenpetAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986276Loggböcker, Registrering och Avräkningsnotor6276Enheten för landningskontroll+46106986276
Gunilla Greiggunilla.greig@havochvatten.segungreUtredareKunskapsavdelningen010-6986209FAO, PGU/Global utveckling, SIDA070-57023906209Internationella enheten+46106986209
Åke Thurgrenake.thurgren@havochvatten.seakethuInformations­­säkerhets­ansvarigAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986220Informations­­säkerhet, säkerhet070-77863616220IT-enheten, sektionen för teknisk infrastruktur+46106986220
Annika Johanssonannika.johansson@havochvatten.seannijoUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986145Tillsynsvägledning, Miljökvalitetsnormer för havsförvaltning, Fiske och vattenbruk, Miljöprövning, Miljöbalksärenden, Tillståndsprövning076-13400136145Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986145
David Dalliahdavid.dalliah@havochvatten.sedavdalSystemförvaltareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986034Systemförvaltning av IT-system rörande: Fartygsövervakning och Inspektioner070-36622646034Enheten för administrativ kontroll+46106986034
Jenny Nordjenny.nord@havochvatten.sejennorUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986230Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning6230Enheten för administrativ kontroll+46106986230
Karin Brunnström Algellkarin.brunnstromalgell@havochvatten.sekarbruPersonalutvecklare010-6986272Kollektivavtal och frågor inom arbetstid och tjänsteresor, Arbetsrätt, Fackliga relationer, Övriga personalfrågor070-69134566272Personalenheten+46106986272
Catharina Josephsoncatharina.josephson@havochvatten.secatjosHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986174Fångstintyg, IUU6174Enheten för administrativ kontroll+46106986174
Inger Dahlgreninger.dahlgren@havochvatten.seingdahEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986020Enhetschef070-62403156020Enheten för fiskereglering+46106986020
Clas Kempeclas.kempe@havochvatten.seclakemFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986050Fältkontroll Syd6050Enheten för landningskontroll, sektion Syd+46106986050
Anders Erikssonanders.eriksson@havochvatten.seanderiSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986169Systemutveckling databas, Fartygsregister, Fartyg 2070-33193596169IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986169
Jan Erikssonjan.eriksson@havochvatten.sejaneriEkonomiassistentAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986163EFH, Påminnelser, Fakturahantering, Kontaktperson för fordonsfrågor och tågresor, underlag till EU-projekt070-61882246163Ekonomienheten+46106986163
Ingela Bauneringela.bauner@havochvatten.seingbauRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986141Ansvarig för kundreskontra, Inkomster, Konferensekonomi, Utgående moms, Rekvisition av rådsresor, Redovisning070-67431336141Ekonomienheten+46106986141
Åsa Anderssonasa.andersson@havochvatten.seasaandKommunikatörKommunikationsenheten010-6986366Webb072-23948286278Kommunikationsenheten+46106986366
Anette Anderssonanette.andersson@havochvatten.seaneandReceptionistStaben010-6986162Telefonist/receptionist, Kontorsmateriel, Uppdatering sökkatalog, Uppdatering adress- och telefonlistor, Vaktmästeri, Passerkort076-53860026162Staben+46106986162
Helena Schmidthelena.schmidt@havochvatten.sehelschSäkerhetsstrategStaben010-6986182Säkerhetsfrågor, Fastighetsfrågor070-27203206182Staben+46106986182
Fredrik Ljunghagerfredrik.ljunghager@havochvatten.sefreljuUtredareKunskapsavdelningen010-6986045Miljöövervakning - kust och hav, Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, Datainsamling av fisk: Data Collection Framework (DCF)076-13400156045Enheten för miljöövervakning+46106986045
Anna Nygrenanna.nygren@havochvatten.seannnygAvdelningsassistentKunskapsavdelningen010-6986197Ansvarig för administration, Diarieföring, Arkivering, Rutiner, Ices bemanningslista072-53684376197Enheten för miljöövervakning+46106986197
Joacim Johannessonjoacim.johannesson@havochvatten.sejoajohUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986151Havsplanering, Fysisk planering, Samhällsekonomiska bedömningar, Internationellt samarbete inom havsplanering070-25303816151Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986151
Kasper Holgerskasper.holgers@havochvatten.sekasholKommunikatörKommunikationsenheten010-6986236Medarbetarkommunikation, Webb070-60504186236Kommunikationsenheten+46106986236
Jonas Burströmjonas.burstrom@havochvatten.sejonburAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986059FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan6059Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986059
Anna Jöbornanna.joborn@havochvatten.seannjobAvdelningschefKunskapsavdelningen010-6986006Forskning, Miljöövervakning, Datainsamling, Fartyg, IT072-20831926006Kunskapsavdelningen+46106986006
Daniel Johanssondaniel.johansson@havochvatten.sedanjohFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986040Fältkontroll Syd6040Enheten för landningskontroll, sektion Syd+46106986040
Fredrik Nordwallfredrik.nordwall@havochvatten.sefrenorEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986017Enhetschef, Biologisk mångfald, Restaurering, Områdesskydd, Fiskevård076-12540506017Enheten för biologisk mångfald+46106986017
Andrea Anderssonandrea.andersson@havochvatten.seandandHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986179Handelskontroll6179Enheten för administrativ kontroll+46106986179
Ewa Wennbergewa.wennberg@havochvatten.seewawenRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986149Anläggningar, Redovisning070-68313286149Ekonomienheten+46106986149
Emma Sernlandemma.sernland@havochvatten.seemmserUtredareKunskapsavdelningen010-6986270Ekologi, Miljöforskningssekretariat, Kontakter med SCB072-53716896270Enheten för forskning och miljömål+46106986270
Fredrik Arrheniusfredrik.arrhenius@havochvatten.sefrearrUtredareKunskapsavdelningen010-6986122Internationella enheten076-53861226122Internationella enheten+46106986122
Jarl Engquistjarl.engquist@havochvatten.sejarengHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986205Kvotuppföljning, Kvoter och statistik6205Enheten för administrativ kontroll+46106986205
Åsa E Anderssonasa.e.andersson@havochvatten.seasandeAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986274FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan070-51303476274Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986274
Johan Löwenadler Davidssonjohan.lowenadler-davidsson@havochvatten.sejohdavAvdelningschefAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986009Ledningsgrupp070-638042560 09Avdelningsstab för verksamhetsstyrning+46106986009
Ann-Charlotte Berntssonann-charlotte.berntsson@havochvatten.seannberKommunikatörKommunikationsenheten010-6986165Webb070-63303496165Kommunikationsenheten+46106986165
Laura Pirizlaura.piriz@havochvatten.selaupirHoD, UtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986248OSPAR, Delegationschef, HELCOM, Havsmiljökonventioner; Västerhavet; Nordsjön, Östersjön,Internationellt vatten070-27444306248Havs- och vattenmiljöenheten+46106986248
Charlotta Stadigcharlotta.stadig@havochvatten.sechastaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986251LOVA, Havsmiljöanslag, Vattenmiljöanslag, Lokala vattenvårdsåtgärder070-60512266251Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986251
Lena Halldinlena.halldin@havochvatten.selenhalDatabasstrategAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986235Databasutveckling, Förvaltningsanvsarig för ''Tillstånd och Licenshantering'', IT-strategiska frågor070-59304176235IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986235
Åsa Lindskogasa.lindskog@havochvatten.seasalinHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986093073-08970976093Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986093
Björn Stührenbergbjorn.stuhrenberg@havochvatten.sebjostuKontrollkoordinator SydAvdelningen för fiskförvaltning010-6986047Fältkontroll Syd6047Enheten för landningskontroll, sektion Syd+46106986047
Anna Söderblomanna.soderblom@havochvatten.seannjanEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986159Fiskerikontroll073-08953676159Enheten för landningskontroll+46106986159
Lena Linderoslena.linderos@havochvatten.selelindRegistratorStaben010-6986168Diariet, DiaBas, Registrering072-71632666168Staben+46106986168
Håkan Carlstrandhakan.carlstrand@havochvatten.sehakcarUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986240Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske, Fisketurism, Friluftsliv, Fiskefrågor Torne älv, NASCO073-05990906240Enheten för fiskereglering+46106986240
Emil Rydståleemil.rydstale@havochvatten.seemirydPersonalutvecklarePersonalenheten010-6986206Lönebildning, Personal- och löneadministration, Frågor inom arbetstid och tjänsteresor, Arbetsrätt, Fackliga relationer070-62093876206Personalenheten+46106986206
Carina Ellmincarina.ellmin@havochvatten.secarellRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986211Ansvarig för leverantörsreskontra inkl. EFH, Redovisning, Betalningar, Ingående moms, Lösenord Agresso070-23433926211Ekonomienheten+46106986211
David Bennstendavid.bennsten@havochvatten.sedavbenHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986294Fiskelicenser, Förlängning av fiskelicenser, Särskilt tillstånd för fiske efter pelagiska arter, Kvotbyten pelagiskt fiske, Regional tilldelning av pelagiska arter, Särskilt tillstånd för fiske efter makrill/sill/ industriarter i norsk zon072-20471406249Tillståndsenheten+46106986294
Johanna Erikssonjohanna.eriksson@havochvatten.sejoheriUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986269Marint skräp, Spökgarn, Mikroplaster, Havsmiljödirektivet, OSPAR ICG Marine Litter (HaVs representant), Skrotbåtar076-77834746269Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986269
Cecilia Patrikssoncecilia.patriksson@havochvatten.sececpatRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986213Redovisningsfrågor, Finansiell del ÅR, Delårsrapport, Systemansvarig Agresso070-60133946213Ekonomienheten+46106986213
Ingemar Anderssoningemar.andersson@havochvatten.seingandUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986246Restaurering, Återställning, Grundområden, Biologisk mångfald, Grön och blå infrastruktur070-53404286246Enheten för biologisk mångfald+46106986246
Johanna Andreassonjohanna.andreasson@havochvatten.sejohandUtredareKunskapsavdelningen010-6986180Samhällsekonomiska analyser miljömålen, Internationell rapportering av dumpade muddermassor i havet, officell statistik, SCB072-71713416180Enheten för forskning och miljömål+46106986180
Stefan Rehnströmstefan.rehnstrom@havochvatten.sesterehPersonalchefPersonalenheten010-6986173Övergripande personalfrågor inom arbetsmiljö, Kompetensförsörjning, Ledarskap, Lönebildning,Samverkan och förhandling med personalorganisationer, Organisationsfrågor och omställning070-86511606173Personalenheten+46106986173
Ylva Mattssonylva.mattsson@havochvatten.seylvmatUtredareKunskapsavdelningen010-6986214OECD-samordning, Global utveckling/PGU, Handel/WTO072-53198736214Internationella enheten+46106986214
Mårten Gustafssonmarten.gustafsson@havochvatten.semargusHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986192Spårbarhet6192Enheten för administrativ kontroll+46106986192
Ronny Sjödinronny.sjodin@havochvatten.seronsjoFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986039Fältkontroll Syd070-36621326039Enheten för landningskontroll, sektion Syd+46106986039
Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.sesusvikUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986076Mariná däggdjur, Främmande arter, Genetik, Genetikfrågor, Hotade arter, Säl, Sälskador, Utsättning, CMS073-08979676076Enheten för biologisk mångfald+46106986076
Per-Olof Anderssonper-olof.andersson@havochvatten.sepeandeFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986363Fältkontroll Syd6363Enheten för landningskontroll, sektion Syd+46106986363
Rutger Svenssonrutger.svensson@havochvatten.serutsveFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986051Fältkontroll Väst6051Enheten för landningskontroll, sektion Väst+46106986051
Ronny Johanssonronny.johansson@havochvatten.seronjohAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986164FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan076-53860086164Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986164
Maud Keijsermaud.keijser@havochvatten.semaukeiRegistratorStaben010-6986161Diariet, DiaBas, Registrering070-68403416161Staben+46106986161
Ylwa Larssonylwa.larsson@havochvatten.seylwlarReceptionistStaben010-6986099Telefonist, Receptionist, Inköp, Kontorsmaterial, Postansvarig, Vaktmästeri, Registeruppdatering076-53860146099Staben+46106986099
Mats Börjemats.borje@havochvatten.sematborHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986135Satellitövervakning, Satellit, VMS, Fartygsövervakning,Geografisk spårbarhet av fiskefartyg6135Enheten för administrativ kontroll+46106986135
Pia Ovikpia.ovik@havochvatten.sepiaoviHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986204Handelskontroll, EU’s kontrollbidrag070-31003856204Enheten för administrativ kontroll+46106986204
Pia Ahnlundpia.ahnlund@havochvatten.sepiaahnTjänstledig, KommunikatörKommunikationsenheten010-6986273Strategisk kommunikation, Kommunikationsplaner, Externa events, Grafisk profil och logotype070-60504576273Kommunikationsenheten+46106986273
Stefan Janssonstefan.jansson@havochvatten.sestejanInternrevisor010-6986065e-beställningsrutiner072-21206926065+46106986065
Maria Hellstenmaria.hellsten@havochvatten.semarhelStabschefStaben010-6986002Stabschef070-26269766002Staben+46106986002
Viktoria Wendschlagviktoria.wendschlag@havochvatten.sevikwenEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986234Kontaktperson FMC076-53860216234Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986234
Malin Wilhelmssonmalin.wilhelmsson@havochvatten.semalwilUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986216EU-Samordnare, Samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, Gemensamma fiskeripolitiken070-39648076216Enheten för fiskereglering+46106986216
Martina Liljegrenmartina.liljegren@havochvatten.semarlilHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986154Havs- och vattenmiljöanslaget, Lokala vattenvårdsåtgärder LOVA072-71213546154Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986154
Tobias Jeppssontobias.jeppsson@havochvatten.setobjepFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986053Fältkontroll Syd6053Enheten för landningskontroll, sektion Syd+46106986053
Malin Aarsrudmalin.aarsrud@havochvatten.semalaarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986241Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Muddring, Hamnar, Miljöfarlig verksamhet; Vindkraft, Gruvor072-71716746241Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986241
Rune Blombergrune.blomberg@havochvatten.serunbloSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986032Systemutveckling076-53860326032IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986032
Marie Larssonmarie.larsson@havochvatten.semarlarGD-sekreterareStaben010-6986207Generaldirektörens sekreterare, e-formatör070-60039446207Staben+46106986207
Petra Amberntsonpetra.amberntson@havochvatten.sepetambPersonalutvecklarePersonalenheten010-6986245Personalfrågor inom kunskapsavdelningen och avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Arbetsmiljö och arbetsmiljösamverkan, Fackliga relationer, Arbetsrätt, Organisationsfrågor, Rekrytering, Övriga personalfrågor070-67784276245Personalenheten+46106986245
Patrizia Jaconellipatrizia.jaconelli@havochvatten.sepatjacAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986181FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan6181Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986181
Niclas Andreassonniclas.andreasson@havochvatten.senicandITAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986218SOA-Arkitekt, IT-strategi070-52883996218IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986218
Malin Hemmingssonmalin.hemmingsson@havochvatten.semalhemUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986184Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Muddring, Hamnar, Vindkraft, Bryggor, ESBO-samråd072-71717586184Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986184
Sara Kihlgrensara.kihlgren@havochvatten.sesarkihHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986255Fiskelicenser, Förlängning av fiskelicenser, Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka, Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka i norsk zon, Särskilt tillstånd för räktrålning i Gullmarsfjorden076-53860136255Tillståndsenheten+46106986255
Martin Rydgrenmartin.rydgren@havochvatten.semarrydUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986250Fiskeriförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken070-35664326250Enheten för fiskereglering+46106986250
Martin Bjernermartin.bjerner@havochvatten.semarbjeSektionschef SydAvdelningen för fiskförvaltning010-6986155Fiskerikontroll070-64183356155Enheten för landningskontroll, sektion Syd+46106986155
Monica Blidnermonica.blidner@havochvatten.semonbliJuristAvdelningen för fiskförvaltning010-6986167Jurist076-81243486167Tillståndsenheten+46106986167
Peter Funegårdpeter.funegard@havochvatten.sepetfunUtredareKunskapsavdelningen010-6986146Samarbete med Sydostasien, Tonfisk, Svarta havet och Medelhavet, EU:s fiskeavtal med Ryssland, Förvaltningsplaner för lax och ål070-68993256146Internationella enheten+46106986146
Marie Björnmarie.bjorn@havochvatten.semarbjoAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986064Loggböcker, Registrering6064Enheten för landningskontroll+46106986064
Malin Hultgrenmalin.hultgren@havochvatten.semalhulUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986247Tillsynsvägledning; Fiskerikontroll6247Enheten för administrativ kontroll+46106986247
Stig Thörnqviststig.thornqvist@havochvatten.sestithoUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986265Tillsynsvägledning: Fisketillsyn, Fritidsfiske, Fiske och vattenbruk, Friluftsliv070-62575676265Enheten för fiskereglering+46106986265
Viveca Ekelöfviveca.ekelof@havochvatten.sevivekeEnhetsjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986262Sanktionsavgifter, Överträdelser6262Juridiska enheten+46106986262
Sazimet Karasusazimet.karasu@havochvatten.sesazdemHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986140Dagar kvar, Korskontroll, Effortkontroll, Effortuppföljning, Riskanalys6140Enheten för administrativ kontroll+46106986140
Anders Bogeliusanders.bogelius@havochvatten.seandbogVerksamhetsutvecklareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986144Kontrollreformen, CISE, Marsuno, Sjöbasis, Sjöövervakningsrådet070-60132416144Avdelningen för fiskförvaltning+46106986144
Patrik Perssonpatrik.persson@havochvatten.sepatperEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986156Enhetschef070-34703366156Tillståndsenheten+46106986156
Erland Lettevallerland.lettevall@havochvatten.seerlletUtredareKunskapsavdelningen010-6986219Främmande arter, Biologisk mångfald, Hotade arter, Marina däggdjur, Valar, Biogeografisk uppföljning, Art- och habitatdirektivet, ASCOBANS070-24866956219Enheten för miljöövervakning+46106986219
Mårten Åströmmarten.astrom@havochvatten.semarastUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986012Samordning beställningar: Vetenskapliga underlag för fiskförvaltning, Strategisk utveckling fiskförvaltning, Integrering fiske och miljö, Utveckling: ekosystembaserad fiskförvaltning070-79954156012Enheten för fiskereglering+46106986012
Karl-Johan Nylénkarl-johan.nylen@havochvatten.sekarnylKommunikatörKommunikationsenheten010-6986293Webb, Sociala medier, Hemsida, Webbutveckling, Facebook, Digitala medier072-23268446293Kommunikationsenheten+46106986293
Karin Wallkarin.wall@havochvatten.sekarwalVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986150Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist6150Juridiska enheten+46106986150
Agnes Ytrebergagnes.ytreberg@havochvatten.seagnytrUtredareKunskapsavdelningen010-6986289Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Miljöövervakning Kust och Hav, HELCOM, HOLAS, Marin miljöövervakning, Övervakningsprogram072-23963656289Enheten för miljöövervakning+46106986289
Anneli Harlénanneli.harlen@havochvatten.seanharlUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986137Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning070-58303146137Havs- och vattenmiljöenheten+46106986137
Bertil Håkanssonbertil.hakansson@havochvatten.seberhakUtredareKunskapsavdelningen010-6986014072-21392596014Kunskapsavdelningen+46106986014
Gunilla Ejdunggunilla.ejdung@havochvatten.segunejdTjänstledig, UtredareKunskapsavdelningen010-6986288Miljöövervakning kust och hav, Datavärdskap, Statisitk, Regional övervakning072-23955056288Enheten för miljöövervakning+46106986288
Ingemar Abrahamssoningemar.abrahamsson@havochvatten.seinabraUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986287Kalkning, Kalkningsverksamhet072-23936516287Enheten för biologisk mångfald+46106986287
Karin Petterssonkarin.pettersson@havochvatten.sekarpetUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986183Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförordningen, Internationell havsförvaltning, Växtplankton, Mijökvalitetsnormer, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning vattenförvaltning070-52403666183Havs- och vattenmiljöenheten+46106986183
Lennart Sorbylennart.sorby@havochvatten.selensorVerksamhetsutvecklareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986013Verksamhetsutveckling, Vattenförvaltning, Havsförvaltning072-70157406013Avdelningen för havs- och vattenförvaltning+46106986013
Per Olssonper.olsson@havochvatten.seperolsUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986290Kalkning, Kalkningsverksamhet, Försurning, Skog och skogsbruk, LIFE072-70052156290Enheten för biologisk mångfald+46106986290
Ulrika Siiraulrika.siira@havochvatten.seulrsiiUtredareKunskapsavdelningen010-6986088Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Fördjupad utvärdering, Uppföljning av miljömålen, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Samordning av miljömålsarbetet, Processledare för HaV:s arbete med Grön infrastruktur072-23955046088Enheten för forskning och miljömål+46106986088
Ulrika Stensdotter Blombergulrika.stensdotter@havochvatten.seulrsteUtredareKunskapsavdelningen010-6986011Miljöövervakning, Nationell miljöövervakning, Sötvatten, IKEU, UNECE072-21396886011Enheten för miljöövervakning+46106986011
Thomas Johanssonthomas.johansson@havochvatten.sethjohaEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986019Havsplanering, Maritima frågor, Baltic Sea Action Plan (BSAP), Östersjöstrategi (EUSBSR), Sjöfart, Oljespill, Oljejouren, Olyckor, Marint skräp/avfall, Undervattensbuller, Barlastvatten, Hållbart nyttjande av den marina miljön, Fritidsbåtar, toalettavfall, båtbottentvättar, båtbottenfärger), Miljöteknik, Innovationer, Energi, Energieffektiv sjöfart, Blue growth (blå tillväxt).072-21390066019Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986019
Magnus Strandbergmagnus.strandberg@havochvatten.semagstrFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986042Fältkontroll Syd6042Enheten för landningskontroll, sektion Syd+46106986042
Janne Piltonenjanne.piltonen@havochvatten.sejanpilFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986055Fältkontroll Väst6055Enheten för landningskontroll+46106986055
Thomas Reuterljungthomas.reuterljung@havochvatten.sethoreuFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986038Fältkontroll Syd6038Enheten för landningskontroll, sektion Syd+46106986038
Ylva Engwallylva.engwall@havochvatten.seylvengUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986291Åtgärdsprogram för Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförvaltning073-05304206291Havs- och vattenmiljöenheten+46106986291
Björn Sjöbergbjorn.sjoberg@havochvatten.sebjosjoAvdelningschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986008Avdelningschef, Vattenförvaltning, Havsförvaltning070-81994626008Avdelningen för havs- och vattenförvaltning+46106986008
Åsa M Anderssonasa.m.andersson@havochvatten.seaanderUtredareKunskapsavdelningen010-6986257Miljöövervakning sötvatten/grundvatten, Badvatten, Statistik sötvatten, Regional miljöövervakning072-23898576257Enheten för miljöövervakning+46106986257
Ulrika Westerbergulrika.westerberg@havochvatten.seulrwesAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986075FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan6075Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986075
Elin Hedmanelin.hedman@havochvatten.seelihedSektionschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986367Sektionschef Öst, Fältkontroll Öst6367Enheten för landningskontroll, sektion Öst+46106986367
Ann Lundströmann.lundstrom@havochvatten.seannlunEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986830Enhetschef, Miljöprövning, Miljötillsyn, Tillsynsvägledning076-53860306830Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986830
Mats Svenssonmats.svensson@havochvatten.semasvenEnhetschefKunskapsavdelningen010-6986374Vattenförvaltning, Havsförvaltning, Fiskförvaltning, Miljöforskning, Kunskapsförsörjning, Samhällsekonomisk analys072-71724316374Enheten för forskning och miljömål+46106986374
Fredric Svenssonfredric.svensson@havochvatten.sefresveIT-teknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986228IT-Support, IT-infrastruktur076-53862286228IT-enheten, sektionen för teknisk infrastruktur+46106986228
Jenny Liökeljenny.liokel@havochvatten.sejenlioVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986125Miljörätt6125Juridiska enheten+46106986125
Maria Boshnakovamaria.boshnakova@havochvatten.semaboshVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986260Myndighetsövergripande frågor, Offentlighet- och sekretess, Personuppgifter, Förvaltningsrätt mm. Fiskerilagstiftning6260Juridiska enheten+46106986260
Christina Hallströmchristina.hallstrom@havochvatten.sechhallHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986965Anslag 1:12, Havs- och vattenmiljöanslaget, LOVA, Nationell LOVA samordning, processutveckling och effektuppföljning anslag 1:12, projektstöd Blå tillväxt, finansieringslösningar anslag 1:12, Östersjöstrategin076-53860656965Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986965
Pia Almbringpia.almbring@havochvatten.sepiaalmUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986857Tillsynsvägledning, Miljökvalitetsnormer för vatten, Tillämpning av miljökvalitetsnormer, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, ESBO-samråd och Gränsälvsöverenskommelsen, Miljöfarlig verksamhet;076-53860576857Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986857
Ida Elvinida.elvin@havochvatten.seidalinPersonalutvecklarePersonalenheten010-6986764Kollektivavtal och utveckling av samverkan inkluderat arbetsmiljösamverkan, Fackliga relationer, Arbetsmiljö, Övriga personalfrågor076-53860646764Personalenheten+46106986764
Ann-Sofie Wernerssonann-sofie.wernersson@havochvatten.seannwerUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986355Miljöfarliga ämnen, Prioriterade ämnen, Särskilt farliga ämnen, Havsmiljöförvaltning , Vattenförvaltning, Kemikalier, Ekotoxologi076-53860556355Havs- och vattenmiljöenheten+46106986355
Catarina Hedarcatarina.hedar@havochvatten.secathedEnhetschefKunskapsavdelningen010-6986784Antarktis, Arktis, Bilateralt miljö och klimatarbete, Internationellt utvecklingssamarbete-SIDA, Politiken för global utveckling (PGU), Globala mål för hållbarhet (SDG), Multilateralt samarbete inom FN-organisationer070-33792956784Internationella enheten+46106986784
Margareta Lundin Ungermargareta.lundinunger@havochvatten.semarlunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986121Avloppsreningsverk, Riksintresse vattenförsörjning, Skydd av dricksvatten, Enskilda avlopp, Små avlopp, Vattenskyddsområde, Vattentäkt, VA-planering, Läkemedel076-53861216121Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986121
Anders Skarstedtanders.skarstedt@havochvatten.seandskaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986690Tillsynsvägledning; Vattenverksamhet, Vattenkraftverk, Dammar, Vattenuttag, Anmälan, Tillsyn, Egenkontroll076-53861906690Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986690
Marina Nordblommarina.nordblom@havochvatten.semarnorRegistratorStaben010-6986375Diariet, DiaBas, Registrering072-71734026375Staben+46106986375
Jonas Ljungbergjonas.ljungberg@havochvatten.sejonljuSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986067GIS, Geodata, Karttjänster, Geografisk hantering076-53860676067IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986067
Jan Schmidtbauer Cronajan.schmidtbauer.crona@havochvatten.sejanschUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986409Havsplanering, Fysisk planering, Miljöbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning, Ekosystemansats076-53862096409Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986409
Daniel Mattssondaniel.mattsson@havochvatten.sedanmatUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986477Havsplanering, Fysisk planering, GIS, Kartor076-53860776477Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986477
Sofia Brockmarksofia.brockmark@havochvatten.sesofbroUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986581Främmande och hotade arter, Artskydd/CITES, Utsättning och flyttning av fisk FIFS 2011:13, Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)076-53862816581Enheten för biologisk mångfald+46106986581
Lena Tingströmlena.tingstrom@havochvatten.selentinUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986091Områdesskydd, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, Helcom Baltic Sea Protected Areas, Ospar Marine Protected Areas076-53860916091Enheten för biologisk mångfald+46106986091
Christer Larssonchrister.larsson@havochvatten.sechlarsUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986911Åtgärdsprogram sjöfart, Barlastkonventionen, Blå tillväxt, Miljöteknik, Oljefrågor, Oljejouren, Oljeskadeskydd, Dumpad ammunition o kemiska stridsmedel, Vrak, Strandskyddsdelegationen, Naturolyckor, Fritidsbåtar076-53862116911Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986911
Ann-Karin Thorénann-karin.thoren@havochvatten.seannthoUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986078Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Åtgärdsprogram, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Rapportering av vattenförvaltningen076-53860786078Havs- och vattenmiljöenheten+46106986078
Josefin Hjort josefin.hjort@havochvatten.sejoswalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986082Jordbruk, Cap:s miljöeffekter, Landsbygdsprogram, PA Nutri, Nitratdirektivet, Östersjöstrategi, Vattenbruksrådet076-53860826082Havs- och vattenmiljöenheten+46106986082
Niklas Egriellniklas.egriell@havochvatten.senikegrUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986086Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Vattenkraft, Vattenreglering, Vattenavgift, Fiskeavgift, Omprövning, Biologisk återställning, Erosionsskydd076-53860866086Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986086
Erik Törnblomerik.tornblom@havochvatten.seertornUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986092Limniskt områdesskydd, Uppföljning i skyddade områden, Ramsar, Grön och blå infrastruktur, Strandskydd, Nationalparker076-53860926092Enheten för biologisk mångfald+46106986092
Lena Olssonlena.olsson@havochvatten.seleolssKommunikatörKommunikationsenheten010-6986842Pressansvar, Mediekontakter, Facebook076-53860426842Kommunikationsenheten+46106986842
John Malmströmjohn.malmstrom@havochvatten.sejohmalFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986077Fältkontroll Väst6077Enheten för landningskontroll, sektion Väst+46106986077
Hedvig Hernevikhedvig.hernevik@havochvatten.sehedherVerksamhetsutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986243Miljöledning, Kvalité, Verksamhetsutveckling076-53862436243Avdelningsstab för verksamhetsstyrning+46106986243
Tomas Anderssontomas.andersson@havochvatten.setomandUtredareKunskapsavdelningen010-6986029Havsplanering, Östersjön, Fysisk planering, Riksintressen076-53860296029Internationella enheten+46106986029
Qamer Chaudhryqamer.chaudhry@havochvatten.seqamchaUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986087Ansökan om överlåtelse av årliga demersala fiskemöjligheter, Särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken076-53860876087Tillståndsenheten+46106986087
Sara Grahnsara.grahn@havochvatten.sesargraEnhetschefAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986373Miljörätt6373Juridiska enheten+46106986373
Bernt Ranebernt.rane@havochvatten.seberranGis-StrategAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986281Gis, Geodata, Geografisk hantering, Karttjänster, Inspire070-85163736281IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986281
Eva Rosenhalleva.rosenhall@havochvatten.seevarosUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986907Havsplanering, Västerhavet, Fysisk planering, Riksintressen076-53860076907Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986907
Elisabeth Sahlstenelisabeth.sahlsten@havochvatten.seelisahUtredareKunskapsavdelningen010-6986311Strategisk akvatisk miljöövervakning, Sötvatten, Kustvatten, Hav, Kvalitetssäkrade undersökningsmetoder, Strategisk samordning076-53861116311Enheten för miljöövervakning+46106986311
Stefan Hellbergstefan.hellberg@havochvatten.sestehelFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986492Fältkontroll Väst6492Enheten för landningskontroll, sektion Väst+46106986492
Bengt Fjällborgbengt.fjallborg@havochvatten.sebenfjaUtredareKunskapsavdelningen010-6986060Ekotoxikologi, Miljögifter, Miljöforskningssekretariatet, Metaller, Biocider, Ytaktiva ämnen, Exponerings scenarios, Gruvor, Diffusa utsläpp, Ekologisk riskbedömning, Sediment076-53860606060Enheten för forskning och miljömål+46106986060
Pia Norlingpia.norling@havochvatten.sepianorUtredareKunskapsavdelningen010-6986097Marinekologi, Marin biodiversitet, Marin miljöövervakning, Naturvärdesbedömning, Miljöforskningssekretariat, OSPAR, Främmande arter, Ekosystemtjänster076-53860976097Enheten för forskning och miljömål+46106986097
Terje Selnesterje.selnes@havochvatten.seterselUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986212Havsplanering, Fysisk planering, Baltic SCOPE070-29356526212Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986212
Anna Hasslowanna.hasslow@havochvatten.seanpalmUtredareKunskapsavdelningen010-6986263Datainsamling av fisk inom EU:s gemenskapsram: Data Collection Framework (DCF), Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, ICES-sekretariat, Främmande arter och genotyper076-53861036263Enheten för miljöövervakning+46106986263
Staffan Danielssonstaffan.danielsson@havochvatten.sestadanUtredareKunskapsavdelningen010-6986841Utredare076-53862416841Internationella enheten+46106986841
Niels Krabbeniels.krabbe@havochvatten.seniekraUtredareKunskapsavdelningen010-6986997Folkrätt, Internationella avtal och traktat, Internationell havsrätt, Havsrättskonventionen, UNCLOS, OECD, WTO, Världshandelsorganisationen, Londonkonventionen, Londonprotokollet och IMO076-53862776997Internationella enheten+46106986997
Joel Sobovitchjoel.sobovitch@havochvatten.sejoesobSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986349Utvecklare inom datalager och beslutsstöd076-53862496349IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986349
Anna Karlssonanna.karlsson@havochvatten.seannkarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986392Biologisk mångfald, Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Art- och habitatdirektivet, OSPAR, Hotade arter och habitat076-53862926392Enheten för biologisk mångfald+46106986392
Maria Samuelssonmaria.samuelsson@havochvatten.semarsamUtredareKunskapsavdelningen010-6986920Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Uppföljning av miljömålen, Fördjupad utvärdering, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning076-53862206920Enheten för forskning och miljömål+46106986920
Tobias Porsbringtobias.porsbring@havochvatten.setobporUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986094Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning havsförvaltning, Ekotoxologi076-53860946094Havs- och vattenmiljöenheten+46106986094
Åsa Gunnarssonasa.gunnarsson@havochvatten.seasagunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986035Tillsynsvägledning; Enskilda avlopp, Små avlopp, Effektiv tillsyn076-53860356035Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986035
Charlotte Benjaminssoncharlotte.benjaminsson@havochvatten.sechabenTjänstledig, KommunikatörKommunikationsenheten010-6986921Strategisk kommunikation, Kommunikationsplaner076-53862216921Kommunikationsenheten+46106986921
Jens Perssonjens.persson@havochvatten.sejenperUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986244Fiskeriförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler070-76120376244Enheten för fiskereglering+46106986244
Marija Axrenmarija.axren@havochvatten.semarmajTjänstledig, HandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986295Fiskelicenser, Förlängning av fiskelicenser, Särskilt tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Östersjön, Personliga fiskelicenser, Särskilt tillstånd för fiske efter snäcka med bur, Särskilt tillstånd för fiske efter ål, Särskilt tillstånd att tråla räka innanför trålgränsen norr om latituden 58 31, 50 N, Särskilt tillstånd för trålning i inflyttningsområdena i Östersjön, Särskilt tillstånd för musselskrapning6295Tillståndsenheten+46106986295
AnnaKarin Fridhannakarin.fridh@havochvatten.seannwenUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986025Havsplanering, Bottniska viken, Plan- ocg bygglagen PBL, Fysisk planering076-53861606025Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986025
Benny Johanssonbenny.johansson@havochvatten.sebejohaKontrollkoordinator VästAvdelningen för fiskförvaltning010-6986178Fältkontroll Väst6178Enheten för landningskontroll, sektion Väst+46106986178
Fehima Belicfehima.belic@havochvatten.sefehbelLokalvårdareStaben010-6986021Lokalvård070-36622186021Staben+46106986021
Emi Asplundemi.asplund@havochvatten.seemiaspPersonalutvecklarePersonalenheten010-6986158Personalfrågor inom avdelningen för fiskförvaltning, Avdelningen för verksamhetsstyrning, Staben och kommunikationsenheten, Rekrytering, Arbetsmiljö,Fackliga relationer, Arbetsrätt, Organisationsfrågor, Övriga personalfrågor072-22709336158Personalenheten+46106986158
Philip Axephilip.axe@havochvatten.sephiaxeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986026Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförvaltning, Övergödning, Närslatsbelastning076-53860366026Havs- och vattenmiljöenheten+46106986026
Daniel Isakssondaniel.isaksson@havochvatten.sedanisaTjänstledig, UtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986030Biologisk mångfald, Fiskeavgiftsmedel, Restaurering076-53860316030Enheten för biologisk mångfald+46106986030
Susanna Hogdinsusanna.hogdin@havochvatten.sesushogUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986028Tillsynsvägledning; Vattenskyddsområden, Riksintresse vattenförsörjning, Vattentäkt, Skydd av dricksvatten, GMO, Bekämpningsmedel, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning076-53860286028Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986028
Thomas Kleinthomas.klein@havochvatten.sethokleUtredareKunskapsavdelningen010-6986049Klimat- och miljöforskning, Klimatstrategi, Nationell och internationell klimatsamverkan, Eu:s jordobservationsprogram Copernicus076-53860496049Enheten för forskning och miljömål+46106986049
Klas Svenbringklas.svenbring@havochvatten.seklasveUpphandlareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986252Upphandling, Inköp, Avtal, LOU070-26333846252Juridiska enheten+46106986252
Linda Lundberglinda.lundberg@havochvatten.selinsveEnhetsjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986621Sanktionsavgifter, Överträdelser076-53860616621Juridiska enheten+46106986621
Emma Westerlundemma.westerlund@havochvatten.seemmwesTjänstledig, FiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986037Landningskontroll076-53860376037Enheten för landningskontroll, sektion Väst+46106986037
Mattias Anderssonmattias.andersson@havochvatten.semaandeSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986286IT, Systemutveckling076-53861616286IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986286
Mathias Lööwmathias.loow@havochvatten.sematlooProjektekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986052Projektredovisning, EU-Projekt076-53860526052Ekonomienheten+46106986052
Marie Berghultmarie.berghult@havochvatten.semberghEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986016Enhetschef, Havsförvaltning, Vattenförvaltning, Helcom, Ospar, Badvatten076-53860196016Havs- och vattenmiljöenheten+46106986016
Mansour Tadimansour.tadi@havochvatten.semantadEkonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986054Anslagsekonom076-53860546054Ekonomienheten+46106986054
Märta Zetterbergmarta.zetterberg@havochvatten.semarzetVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986081Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6081Juridiska enheten+46106986081
Catarina Pernheimcatarina.pernheim@havochvatten.secatperVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986100Verksjurist076-53860386100Juridiska enheten+46106986100
Agneta Rönnlundagneta.ronnlund@havochvatten.seagnronFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986114Fältkontroll Öst076-53860406114Enheten för landningskontroll, sektion Öst+46106986114
Patrik Sundbergpatrik.sundberg@havochvatten.sepatsunFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986110Fältkontroll Öst6110Enheten för landningskontroll, sektion Öst+46106986110
Lars Johan Hanssonlarsjohan.hansson@havochvatten.selahansUtredareKunskapsavdelningen010-6986369Datavärdsansvarig,Miljödata, Övervakningsdata, IT-system076-53862696369Enheten för miljöövervakning+46106986369
Jonas Svenssonjonas.svensson@havochvatten.sejonsveUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986022Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys, Interkaibrering, Övergödning070-33152196022Havs- och vattenmiljöenheten+46106986022
Katarina Vartiakatarina.vartia@havochvatten.sekatvarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986601Badvatten, Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Undantag, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Kraftigt modifierade vatten, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys076-53862016601Havs- och vattenmiljöenheten+46106986601
Linda Rydelllinda.rydell@havochvatten.selinrydUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986033Åtgärdsprogram för Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförvaltning, Badvatten076-53860346033Havs- och vattenmiljöenheten+46106986033
Johanna Egerupjohanna.egerup@havochvatten.sejohegeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986160Havs- och vattenmiljöanslaget 1:12, Havsplanering, Samverkan och kommunikation, Östersjöstrategi, EU-fonder073-08941966160Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986160
Linus Hammarlinus.hammar@havochvatten.selinhamUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986115Sjöfart, Fartyg, Fritidsbåtar, Maritima strategin, Havsplanering, Miljöbedömning, Blå tillväxt, Vindkraft, Kumulativa miljöeffekter, Symphony070-21418256115Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986115
Sara Steinersara.steiner@havochvatten.sesarsteHandläggareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986208Projektredovisning, Projektadministration, Anslag076-77232946208Ekonomienheten+46106986208
David Fristedtdavid.fristedt@havochvatten.sedavfriFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986113Fältkontroll Öst076-53860516113Enheten för landningskontroll, sektion Öst+46106986113
Anna Mo Welinanna.mowelin@havochvatten.seannmowAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986061FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan6061Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986061
Susanne Gustafssonsusanne.gustafsson@havochvatten.sesussguUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986120Havplanering, Havsplanering Bottniska viken, Plan- och bygglagen PBL, Fysisk planering076-53861206120Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986120
Pontus Nilssonpontus.nilsson@havochvatten.seponnilVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986043Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist076-53860436043Juridiska enheten+46106986043
Kristina Samuelssonkristina.samuelsson@havochvatten.sekrisamUtredareKunskapsavdelningen010-6986123Miljöövervakning inom vattenförvaltningen, Övervakningsprogram för vattenförvaltning, Vägledning för övervakning, Rapportering av vattenförvaltning076-53860706123Enheten för miljöövervakning+46106986123
Gustav Perssongustav.persson@havochvatten.segusperSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986189IT, Systemutveckling076-53861896189IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986189
Max Vretbornmax.vretborn@havochvatten.semaxwreUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986069Havsmiljöförvaltning, Vattenförvaltning, Konsekvensanalyser, Miljöekonomi, Kostnads- och nyttoanalyser076-53860696069Havs- och vattenmiljöenheten+46106986069
Helena Westmanhelena.westman@havochvatten.sehelwesHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986202Fiskelicenser, Förlängning av fiskelicenser, Särskilt tillstånd för fiske efter pelagiska arter, Kvotbyten pelagiskt fiske, Regional tilldelning av pelagiska arter, Särskilt tillstånd för fiske efter makrill/sill/industriarter i norsk zon, Särskilt tillstånd för fiske efter havskräfta med bur, Personliga fiskelicenser070-33579426202Tillståndsenheten+46106986202
Karl Norlingkarl.norling@havochvatten.sekarlnoUtredareKunskapsavdelningen010-6986138Miljöövervakning Kust och hav076-53860836138Enheten för miljöövervakning+46106986138
Marie Hallberg marie.hallberg@havochvatten.semarhalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986142Samhällsekonomi, Miljöekonomi, Maritima strategin, Havsplanering076-53860846142Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986142
Annie Hermanssonannie.hermansson@havochvatten.seanhermHandläggareKunskapsavdelningen010-6986062Bilateralt miljö- och klimatsamarbete,internationellt utvecklingssamarbete – Sida, Projekt- och avtalsadministration076-5386020010- 698 6166Internationella enheten+46106986062
Åsa Häggströmasa.haggstrom@havochvatten.seasahagVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986347Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor070-60204476347Juridiska enheten+46106986347
Christopher Zimonyichristopher.zimonyi@havochvatten.sechrzimSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986130Systemutvecklare076-53860766130IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986130
Karin Katariakarin.kataria@havochvatten.sekatkatUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986185Fördelning av fiskemöjligheter, Förvaltningssystem076-53860986185Tillståndsenheten+46106986185
Tony Ankarlundtony.ankarlund@havochvatten.setonankIT-teknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986223IT-Support, IT-infrastruktur070-25484066223IT-enheten, sektionen för teknisk infrastruktur+46106986223
Jessica Nilssonjessica.nilsson@havochvatten.sejesnilUtredareKunskapsavdelningen010-6986215Arktis, PAME, Antarktis, CCAMLR, Konvention för biologisk mångfald (CBD)076-53862156215Internationella enheten+46106986215
Kenneth Graffkenneth.graff@havochvatten.sekegrafDatabasadministratörAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986221IT, Databas,Oracle, Linux070-56056656221IT-enheten, sektionen för teknisk infrastruktur+46106986221
Norbert Häubnernorbert.haubner@havochvatten.senorhauUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986063Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Biodiversitet, Näringsvävar, Havsbotten, Marin Ekologi076-53860636063Havs- och vattenmiljöenheten+46106986063
Lena Thorselllena.thorsell@havochvatten.selenthoAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986036Loggböcker, Registrering076-53860966036Enheten för landningskontroll+46106986036
Ulrika Gunnartzulrika.gunnartz@havochvatten.seulrgunUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986058Fiskförvaltning Helcom, Ospar. Ekosystembaserad fiskförvaltning, Havsmiljödirektivet076-53862586058Enheten för fiskereglering+46106986058
Frida Åbergfrida.aberg@havochvatten.sefriabeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986095Vrak, Fritidsbåtar, Mikroplast, Dumpad ammunition & kemiska stridsmedel, Miljöteknik, Innovation, Maritima Strategin, EU-fonder076-53860956095Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986095
Angelica Burnsideangelica.burnside@havochvatten.seangburEkonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986023Handlägga ärenden gällande Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)070-56212296023Ekonomienheten+46106986023
Stig Lundinstig.lundin@havochvatten.sestilunFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986177Fältkontroll Väst6177Enheten för landningskontroll, sektion Väst+46106986177
Ingela Isakssoningela.isaksson@havochvatten.seinisakProjektansvarigAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986229Projektansvarig, havsplanering070-36625296229Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986229
Henrik Enemanhenrik.eneman@havochvatten.seheneneSektionschefAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986027Sektionschef076-53860276027IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986027
Wilhelm Gårdmarkwilhelm.gardmark@havochvatten.sewilgarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986147Baltic SCOPE, Projektledning, Havsplanering076-53861476147Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986147
Joakim Jacobzonjoakim.jacobzon@havochvatten.sejoajacKommunikatörKommunikationsenheten010-6986297Webb, Bilder072-14702246297Kommunikationsenheten+46106986297
Iza Nordiza.nord@havochvatten.seizanorFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986126Fältkontroll Väst6126Enheten för landningskontroll, sektion Väst+46106986126
Gry Sagebakkengry.sagebakken@havochvatten.segrysagTjänstledig, UtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986237Fiskeriförvaltning Östersjön, Flerårsplan Östersjön, Fiskeriförvaltning Svarta havet076-53862376237Enheten för fiskereglering+46106986237
Tomas Bryngelssontomas.bryngelsson@havochvatten.setombryFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986186Fältkontroll Syd6186Enheten för landningskontroll, sektion Syd+46106986186
Emmelie Johanssonemmelie.johansson@havochvatten.seemejohUtredareKunskapsavdelningen010-6986166Miljömålsansvarig Ingen övergödning076-53861666166Enheten för forskning och miljömål+46106986166
Hans Grimby hans.grimby@havochvatten.sehangriAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986089FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan6089Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986089
Jenny Klingjenny.kling@havochvatten.sejenkliRegistratorStaben010-6986048EU-Dokumentation076-53860486048Staben+46106986048
Anna Stenberganna.stenberg@havochvatten.seanstenFörvaltningsledare ITAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986066Förvaltning IT073-39819936066IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986066
Anna Mattssonanna.mattsson@havochvatten.seannmatHandläggareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986070EU-projekt076-53860716070Ekonomienheten+46106986070
Maria Johanssonmaria.johansson@havochvatten.semarjohaAssistentKunskapsavdelningen010-6986071Assistent076-53860736071Kunskapsavdelningen+46106986071
Ursula Zinkoursula.zinko@havochvatten.seurszinUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986143Biologisk mångfald, Fiskeavgiftsmedel, Restaurering076-53860756143Enheten för biologisk mångfald+46106986143
Linda Lingstenlinda.lingsten@havochvatten.selilingUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986131Miljöteknik, Innovationer, Blå Tillväxt076-53861456131Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986131
Jens Mentzerjens.mentzer@havochvatten.sejenmenUtredareKunskapsavdelningen010-6986298Miljöekonomi, Samhällsekonomi, Ekosystemtjänster076-53861236298+46106986298
Ann Lundahlann.lundahl@havochvatten.sealundaVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986296Miljörätt076-53861276296Juridiska enheten+46106986296
Jakob Granitjakob.granit@havochvatten.sejakgraGeneraldirektör010-6986001Generaldirektör073-70785366001+46106986001
Mikael Krysellmikael.krysell@havochvatten.semikkryEnhetschefKunskapsavdelningen010-6986015Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering076-53860156015Enheten för miljöövervakning+46106986015
Carina Blidcarina.blid@havochvatten.secarbliUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986041Miljöprövning, Miljöbalksärenden, Vattenverksamhet, Muddring, Tillståndsprövning, Dumpning070-36620436041Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986041
Inger Poveda Björklundinger.povedabjorklund@havochvatten.seingpovUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986119Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Vattenkraft, Vattenreglering, Vattenavgift, Fiskeavgift, Omprövning, Biologisk återställning076-53861196119Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986119
Ramona Livelandramona.liveland@havochvatten.seramlivVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986170Miljörätt076-53861706170Juridiska enheten+46106986170
Magnus Ekmanmagnus.ekman@havochvatten.semagekmKravanalytikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986129IT, systemutveckling, kravanalys076-53861296129IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986129
Olga Holmströmolga.holmstrom@havochvatten.seolgholDatabasutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986188Systemutveckling, Databas076-53861886188IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986188
Niklas Hansonniklas.hanson@havochvatten.senikhanUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986117Havs- och vattenmyndigheten076-53861176117Havs- och vattenmiljöenheten+46106986117
Johannes Kärnstamjohannes.karnstam@havochvatten.sejokarnSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986306Systemutveckling010-69863066306IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986306
Therese Elfströmtherese.elfstrom@havochvatten.setheelfUtredareKunskapsavdelningen010-6986172Miljömål, Levande sjöar, Vattendrag076-53861726172Enheten för forskning och miljömål+46106986172
Lars Gamfeldtlars.gamfeldt@havochvatten.selargamUtredareKunskapsavdelningen010-6986256Biologisk mångfald, biogeografisk uppföljning, havsmiljödirektivet, akvatisk miljöövervakning, marin kartering076-53862566256Enheten för miljöövervakning+46106986256
Tomas Thillytomas.thilly@havochvatten.setomthiFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986127Fältkontroll Öst6127Enheten för landningskontroll, sektion Öst+46106986127
Hanna Holmberghanna.holmberg@havochvatten.sehaholmFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986249Fältkontroll Öst6249Enheten för landningskontroll, sektion Öst+46106986249
Robert Almstrandrobert.almstrand@havochvatten.serobalmUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986198Övergödning076-53861986198Havs- och vattenmiljöenheten+46106986198
Linda Peterslinda.peters@havochvatten.selinpetFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986073Fältkontroll Syd6073Enheten för landningskontroll, sektion Syd+46106986073
Anders Åkerströmanders.akerstrom@havochvatten.seandakeKommunikatörKommunikationsenheten010-6986187Kommunikation076-53861856187Kommunikationsenheten+46106986187
Stefan KalogirouStefan.Kalogirou@havochvatten.sestekalUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986278Fiskförvaltning i västerhavet, NEAFC, djuphavsarter, reglering av fiske i skyddade områden inom GFPn076-53871686278Enheten för fiskereglering+46106986278
Cima Ghadericima.ghaderi@havochvatten.secimghaVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986217Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor076-53860586217Juridiska enheten+46106986217
Elisabeth Anderbergelisabeth.anderberg@havochvatten.seelandeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986139Områdesskydd, Marina naturreservat, Marina skyddade områden, Helcom Baltic Sea Protected Areas, Ospar Marine Protected Areas, biologisk mångfald076-53861396139Enheten för biologisk mångfald+46106986139
Ingela Erikssoningela.eriksson@havochvatten.seingeriFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986308Fältkontroll Väst6308Enheten för landningskontroll, sektion Väst+46106986308
Kjell Abrahamssonkjell.abrahamsson@havochvatten.sekjeabrSektionschefAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986018IT-enheten, IT-infrastruktur, Driftsansvarig076-53860226018IT-enheten, sektionen för teknisk infrastruktur+46106986018
Johanna Mikaelssonjohanna.mikaelsson@havochvatten.sejohmikHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986307Fiskelicenser, Förlängning av fiskelicenser, Särskilt tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Östersjön, Särskilt tillstånd för fiske efter snäcka med bur, Särskilt tillstånd för fiske efter ål, Särskilt tillstånd att tråla räka innanför trålgränsen norr om latituden 58 31, 50 N, Särskilt tillstånd för trålning i inflyttningsområdena i Östersjön, Särskilt tillstånd för musselskrapning076-53862076307Tillståndsenheten+46106986307
Robert Göranssonrobert.goransson@havochvatten.serobgorUpphandlingsjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986299Upphandling, Inköp, Avtal, LOU076-53860996299Juridiska enheten+46106986299
Louise Chysslerlouise.chyssler@havochvatten.selouchyKommunikatör010-6986227Konferenser, Externa events, Havs- och vattenforum, Almedalen076-53862246227Kommunikationsenheten+46106986227
Johan Berlinjohan.berlin@havochvatten.sejoberlHandläggareKunskapsavdelningen010-6986239Handläggare inom Globala Programmet, Sida Sydostasien avtal samt administrativt arbete inför FN:s havskonferens076-53861556239Internationella enheten+46106986239
Linda Enmarlinda.enmar@havochvatten.selinenmUtredareKunskapsavdelningen010-6986322Kust&Hav, Miljöövervakning, Oceanografi, EHFF, Fiskerifonden076-53862226322Enheten för miljöövervakning+46106986322
Klara Eklundklara.eklund@havochvatten.seklaeklUtredareKunskapsavdelningen010-6986098Emissioner, SMED, Belastning, Officiell statistik, D umpning, Muddring072-14209876098Enheten för miljöövervakning+46106986098
Elin Jernelin.jern@havochvatten.seelijerHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986194Överlåtelser demersala fiskemöjligheter, Fiskerätt076-53861946194Tillståndsenheten+46106986194
Frida Gustafssonfrida.gustafsson@havochvatten.sefrigusAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986196FMC, Support vid elektronisk rapportering6196Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986196
Malin Bergmarkmalin.bergmark@havochvatten.sembergmAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986199FMC, Support vid elektronisk rapportering6199Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986199
William Wismeierwilliam.wismeier@havochvatten.sewilwisAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986190FMC, Support vid elektronisk rapportering6190Centrum för fiskerikontroll (FMC)+46106986190
Kerstin Fermkerstin.ferm@havochvatten.sekerfervik BibliotikarieKunskapsavdelningen010-6986195Bibliotek, Tidskriftsprenumerationer, Bokinköp, Litteratursökningar, Databaser, Sökprofiler, Kunskapsförsörjning, Informationssökning076-53861956195Enheten för forskning och miljömål+46106986195
Bart Adriaenssensbart.adriaenssens@havochvatten.sebaradrUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986323Västerhavsfrågor, Norgeförhandlingar, Fleråriga plan för Nordsjön076-53862236323Enheten för fiskereglering+46106986323
Martin Karlssonmartin.karlsson@havochvatten.semkarlsUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986242Fiskförvaltning Helcom, Ospar. Ekosystembaserad fiskförvaltning, Havsmiljödirektivet076-53861326242Enheten för fiskereglering+46106986242
Linda Roswalllinda.roswall@havochvatten.seliroswHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986084Fiskelicenser, Särskilt tillstånd för torskfångande redskap i Västerhavet, Särskilt tillstånd för konsumfisk i norsk zon, Havskräfta med bur076-53860886084Tillståndsenheten+46106986084

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Intern service Organisation

Sidansvarig: Webbredaktionen