Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Intern service Organisation

Sök medarbetare

Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.

Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis namn, avdelning och arbetsuppgifter. Klicka på plustecknet till vänster om medarbetarens namn om du vill visa mer information om medarbetaren.

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Karin Linderholmkarin.linderholm@havochvatten.sekalindUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986232Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar6232Enheten för fiskereglering+46106986232
Visa eller dölj information Arne Freidlitzarne.freidlitz@havochvatten.searnfreInfrastrukturteknikerAvdelningen för digital utveckling010-6986222Sektionen för Teknisk Infrastruktur, TI, IT6222Enheten för drift och förvaltning+46106986222
Visa eller dölj information Henrik Lundbäckhenrik.lundback@havochvatten.sehelundFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986231Fältkontroll Väst6231Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986231
Visa eller dölj information Kent Landvallkent.landvall@havochvatten.sekenlanFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986277Fältkontroll Väst6277Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986277
Visa eller dölj information Lena Pensonlena.penson@havochvatten.selenpenFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986031Fältkontroll Väst6031Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986031
Visa eller dölj information Anette Olssonanette.olsson@havochvatten.seaneolsInfrastrukturteknikerAvdelningen för digital utveckling010-6986224Sektionen för Teknisk Infrastruktur, TI, IT6224Enheten för drift och förvaltning+46106986224
Visa eller dölj information Arne Anderssonarne.andersson@havochvatten.searnandAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986152A-kasseärenden, e-loggbok, Granskning, Korskontroll-svenska fartyg, Loggbok samfisken, Registrering6152Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986152
Visa eller dölj information Anna Westphalanna.westphal@havochvatten.seannwesEkonomichefAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986210Övergripande ekonomifrågor070-69613916210Ekonomienheten+46106986210 Anna Westphal. Ekonomichef.
Visa eller dölj information Kent Karlssonkent.karlsson@havochvatten.sekenkarFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986056Fältkontroll Väst6056Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986056
Visa eller dölj information Peter Johanssonpeter.johansson@havochvatten.sepetjohIT-arkitektAvdelningen för digital utveckling010-6986171Java-arkitekt6171Enheten för IT-styrning och analys+46106986171
Visa eller dölj information Jonas Ericsonjonas.ericson@havochvatten.sejoneriHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986072Dagar kvar, Korskontroll, Kvot, Statistik, Uppföljning pelagiskt fiske6072Uppföljningsenheten+46106986072
Visa eller dölj information Frida Engbergfrida.engberg@havochvatten.sefriwegUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986334Badvatten, Badvattendirektivet, Life IP Rich waters, WaterCoGovernance6334Enheten för vattenförvaltning+46106986334
Visa eller dölj information Lena Petterssonlena.pettersson@havochvatten.selenpetAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986276Loggböcker, Registrering och Avräkningsnotor6276Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986276
Visa eller dölj information Gunilla Greiggunilla.greig@havochvatten.segungreUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986209Fiskförvaltning6209Enheten för fiskereglering+46106986209
Visa eller dölj information Åke Thurgrenake.thurgren@havochvatten.seakethuInformations­­säkerhets­ansvarig, SignalskyddschefAvdelningen för digital utveckling010-6986220Informations­­säkerhet, Säkerhet, Signalskyddschef6220Enheten för IT-styrning och analys+46106986220
Visa eller dölj information Annika Johanssonannika.johansson@havochvatten.seannijoUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986145Vattenbruk, Vattenförvaltning6145Enheten för vattenförvaltning+46106986145
Visa eller dölj information David Dalliahdavid.dalliah@havochvatten.sedavdalSystemförvaltareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986034Systemförvaltning av IT-system rörande: Fartygsövervakning och Inspektioner6034Uppföljningsenheten+46106986034
Visa eller dölj information Gunnel Erikssongunnel.eriksson@havochvatten.seguneriRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986096Systemansvarig Dombas, Lösenord Agresso, Systemförvaltning Agresso, Redovisning, Fiskeavgiftsmedel, Vattenavgiftsmedel, Vattendomar6096Ekonomienheten+46106986096
Visa eller dölj information Jenny Nordjenny.nord@havochvatten.sejennorUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986230Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning6230Uppföljningsenheten+46106986230
Visa eller dölj information Catharina Josephsoncatharina.josephson@havochvatten.secatjosHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986174Fångstintyg, IUU6174Uppföljningsenheten+46106986174
Visa eller dölj information Inger Dahlgreninger.dahlgren@havochvatten.seingdahEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986020Enhetschef070-62403156020Enheten för fiskereglering+46106986020 Inger Dahlgren. Enhetschef.
Visa eller dölj information Clas Kempeclas.kempe@havochvatten.seclakemFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986050Fältkontroll Syd6050Östersjöenheten för fältkontroll+46106986050
Visa eller dölj information Anders Erikssonanders.eriksson@havochvatten.seanderiSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986169Systemutveckling databas, Fartygsregister, Fartyg 26169Enheten för systemutveckling+46106986169
Visa eller dölj information Jan Erikssonjan.eriksson@havochvatten.sejaneriEkonomiassistentAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986163EFH, Påminnelser, Fakturahantering, Kontaktperson för fordonsfrågor och tågresor, underlag till EU-projekt6163Ekonomienheten+46106986163
Visa eller dölj information Ingela Bauneringela.bauner@havochvatten.seingbauRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986141Ansvarig för kundreskontra, Inkomster, Konferensekonomi, Utgående moms, Rekvisition av rådsresor, Redovisning6141Ekonomienheten+46106986141
Visa eller dölj information Anette Anderssonanette.andersson@havochvatten.seaneandReceptionistAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986162Telefonist/receptionist, Kontorsmateriel, Uppdatering sökkatalog, Uppdatering adress- och telefonlistor, Passerkort6162Arkiv- och serviceenheten+46106986162
Visa eller dölj information Fredrik Ljunghagerfredrik.ljunghager@havochvatten.sefreljuUtredareKunskapsavdelningen010-6986045Miljöövervakning - kust och hav, Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, Datainsamling av fisk: Data Collection Framework (DCF)6045Enheten för miljöövervakning+46106986045
Visa eller dölj information Anna Nygrenanna.nygren@havochvatten.seannnygHandläggareKunskapsavdelningen010-6986197Ansvarig för administration, Diarieföring, Arkivering, Rutiner, Ices bemanningslista6197Enheten för miljöövervakning+46106986197
Visa eller dölj information Joacim Johannessonjoacim.johannesson@havochvatten.sejoajohUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986151Havsplanering, Fysisk planering, Samhällsekonomiska bedömningar, Internationellt samarbete inom havsplanering6151Enheten för havsplanering+46106986151
Visa eller dölj information Jonas Burströmjonas.burstrom@havochvatten.sejonburHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986059Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP6059Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986059
Visa eller dölj information Per-Olof V Anderssonper-olof.v.andersson@havochvatten.seperandUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986057Fiskeregler, Fisketillsyn, Fritidsfiske, Sportfiske6057Enheten för fiskereglering+46106986057
Visa eller dölj information Torbjörn Attnästorbjorn.attnas@havochvatten.setorattEnhetschefAvdelningen för digital utveckling010-6986010IT-strategisk planering, strategisk arkitektur, informationssäkerhet och processtöd070-28303106010Enheten för IT-styrning och analys+46106986010 Torbjörn Attnäs. Enhetschef.
Visa eller dölj information Daniel Johanssondaniel.johansson@havochvatten.sedanjohFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986040Fältkontroll Syd6040Östersjöenheten för fältkontroll+46106986040
Visa eller dölj information Fredrik Nordwallfredrik.nordwall@havochvatten.sefrenorTemaledareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986017GRIP ON LIFE, Temaledning, Fysisk restaurering, Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys, Interkalibrering, Övergödning6017Enheten för vattenförvaltning+46106986017
Visa eller dölj information Andrea Anderssonandrea.andersson@havochvatten.seandandHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986179Handelskontroll6179Uppföljningsenheten+46106986179
Visa eller dölj information Emma Sernlandemma.sernland@havochvatten.seemmserUtredareKunskapsavdelningen010-6986270Ekologi, Miljöforskningssekretariat, Kontakter med SCB6270Enheten för forskning och miljömål+46106986270
Visa eller dölj information Fredrik Arrheniusfredrik.arrhenius@havochvatten.sefrearrUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986122Internationell fiskförvaltning, Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, ICCAT, Tonfiskfrågor, Fiskepartnerskapsavtal, Fiskefrågor inom FN-organ6122Enheten för fiskereglering+46106986122
Visa eller dölj information Jarl Engquistjarl.engquist@havochvatten.sejarengHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986205Kvotuppföljning, Kvoter och statistik6205Uppföljningsenheten+46106986205
Visa eller dölj information Åsa E Anderssonasa.e.andersson@havochvatten.seasandeHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986274elektronisk rapportering, systemförvaltning6274Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986274
Visa eller dölj information Ann-Charlotte Berntssonann-charlotte.berntsson@havochvatten.seannberKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986165Webb6165Kommunikationsenheten+46106986165
Visa eller dölj information Laura Pirizlaura.piriz@havochvatten.selaupirHoD, UtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986248OSPAR, Delegationschef, HELCOM, Havsmiljökonventioner; Västerhavet; Nordsjön, Östersjön,Internationellt vatten6248Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986248
Visa eller dölj information Christer Mägichrister.magi@havochvatten.sechrmagIT-arkitektAvdelningen för digital utveckling010-6986225IT-infrastruktur6225Enheten för drift och förvaltning+46106986225
Visa eller dölj information Charlotta Stadigcharlotta.stadig@havochvatten.sechastaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986251Marint skräp, Förlorade fiskeredskap6251Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986251
Visa eller dölj information Björn Stührenbergbjorn.stuhrenberg@havochvatten.sebjostuKontrollkoordinator ÖstAvdelningen för fiskförvaltning010-6986047Fältkontroll Öst6047Östersjöenheten för fältkontroll+46106986047 Björn Stührenberg. Kontrollkoordinator Öst.
Visa eller dölj information Anna Söderblomanna.soderblom@havochvatten.seannjanEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986159Fältkontroll Väst, Vägningsregler 2013, Vägning av fisk Västra073-08953676159Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986159 Anna Söderblom. Enhetschef.
Visa eller dölj information Lena Linderoslena.linderos@havochvatten.selelindRegistratorAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986168Diariet, DiaBas, Registrering6168Arkiv- och serviceenheten+46106986168
Visa eller dölj information Håkan Carlstrandhakan.carlstrand@havochvatten.sehakcarUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986240Laxfiske, Sportfiske, Tillstånd turistfiske, Fritidsfiske, Laxplanen, Gränsälvsöverenskommelsen Torne Älv,Leppefisk dispens6240Enheten för fiskereglering+46106986240
Visa eller dölj information Emil Rydståleemil.rydstale@havochvatten.seemirydHR partnerPersonalenheten (HR)010-6986206Lönebildning, Personal- och löneadministration, Frågor inom arbetstid och tjänsteresor, Arbetsrätt, Fackliga relationer, Kollektivavtal6206Personalenheten (HR)+46106986206
Visa eller dölj information Carina Ellmincarina.ellmin@havochvatten.secarellRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986211Ansvarig för leverantörsreskontra inkl. EFH, Redovisning, Betalningar, Ingående moms, Lösenord Agresso6211Ekonomienheten+46106986211
Visa eller dölj information Elisabet Thompsonelisabet.thompson@havochvatten.seelithoUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986258EU-Rapport, VIS6258Enheten för vattenförvaltning+46106986258
Visa eller dölj information David Bennstendavid.bennsten@havochvatten.sedavbenHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986294Fiskelicenser, Särskilt tillstånd efter pelagiska arter, Särskilt tillstånd efter makrill/sill/industriarter i norsk zon/lodda i Grönländsk zon/makrill i Färöisk zon6294Tillståndsenheten+46106986294
Visa eller dölj information Antonia Karlsson Fonsecaantonia.fonseca@havochvatten.seantfonHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986175VMS, Objektansvarig för den elektroniska loggboken6175Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986175
Visa eller dölj information Johanna Erikssonjohanna.eriksson@havochvatten.sejoheriUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986269Marint skräp, Spökgarn, Mikroplaster, Havsmiljödirektivet, OSPAR ICG Marine Litter (HaVs representant), Helcom EN Litter (HaV:s representant), EU TG Litter, Regionala aktionsplaner för marint skräp6269Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986269
Visa eller dölj information Cecilia Patrikssoncecilia.patriksson@havochvatten.sececpatEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986213Redovisningsfrågor, Finansiell del ÅR, Statsredovisning, Systemansvarig Agresso6213Ekonomienheten+46106986213
Visa eller dölj information Johan Nilssonjohan.nilsson@havochvatten.sejohnilWebbutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986132Webbutveckling, SiteVision, Systemförvaltning, Förvaltningsledare, Webb6132Enheten för drift och förvaltning+46106986132
Visa eller dölj information Ingemar Anderssoningemar.andersson@havochvatten.seingandUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986246Restaurering, Återställning, Grundområden, Biologisk mångfald, Grön infrastruktur, Fysisk påverkan, Naturvärdesbedömning6246Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986246
Visa eller dölj information Johanna Andreassonjohanna.andreasson@havochvatten.sejohandUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986180Miljöekonomi, Samhällsekonomisk konsekvensanalys, Vattenförvaltning6180Enheten för vattenförvaltning+46106986180
Visa eller dölj information Martin Bjernermartin.bjerner@havochvatten.semarbjeEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986155Fältkontroll Öst, Vägningsregler 2013, Vägning av fisk Östra070-64183356155Östersjöenheten för fältkontroll+46106986155 Martin Bjerner. Enhetschef.
Visa eller dölj information Mårten Åströmmarten.astrom@havochvatten.semarastUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986012Samordning beställningar: Vetenskapliga underlag för fiskförvaltning, Strategisk utveckling fiskförvaltning, Integrering fiske och miljö, Utveckling: ekosystembaserad fiskförvaltning6012Enheten för fiskereglering+46106986012
Visa eller dölj information Anders Bogeliusanders.bogelius@havochvatten.seandbogVerksamhetsutvecklareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986144Kontrollreformen, CISE, Marsuno, Sjöbasis, Sjöövervakningsrådet6144Avdelningen för fiskförvaltning+46106986144
Visa eller dölj information Maria Hellstenmaria.hellsten@havochvatten.semarhelStabschefLedningsstaben010-6986002Stabschef070-26269766002Ledningsstaben+46106986002 Maria Hellsten. Stabschef.
Visa eller dölj information Peter Funegårdpeter.funegard@havochvatten.sepetfunUtredareKunskapsavdelningen010-6986146Samarbete med Sydostasien, Tonfisk, Svarta havet och Medelhavet, EU:s fiskeavtal med Ryssland, Förvaltningsplaner för lax och ål6146Internationella enheten+46106986146
Visa eller dölj information Ulrika Stensdotter Blombergulrika.stensdotter@havochvatten.seulrsteUtredareKunskapsavdelningen010-6986011Miljöövervakning, Nationell miljöövervakning, Sötvatten, IKEU, UNECE6011Enheten för miljöövervakning+46106986011
Visa eller dölj information Björn Sjöbergbjorn.sjoberg@havochvatten.sebjosjoVerksamhetsstrategLedningsstaben010-6986008Verksamhetsstrateg, Analys, Koordinerad förvaltning, Vattenmiljö, Vattenkraft, Myndighetsövergripande projekt, Östersjön, Ekosystemtjänster, Klimatstrategi6008Ledningsstaben+46106986008
Visa eller dölj information Lennart Sorbylennart.sorby@havochvatten.selensorVerksamhetsutvecklareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986013Verksamhetsutveckling, Vattenförvaltning, Havsförvaltning6013Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986013
Visa eller dölj information Martin Rydgrenmartin.rydgren@havochvatten.semarrydUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986250Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken6250Enheten för fiskereglering+46106986250
Visa eller dölj information Ulrika Siiraulrika.siira@havochvatten.seulrsiiProcessledare för HaVs program för internationellt utvecklingssamarbete (SwAM Ocean 2019-2022)Kunskapsavdelningen010-6986088SwAM Ocean, Globala programmet, Bistånd, Utvecklingssamarbete, SIDA, Fattigdomsbekämpning, PGU, LDCs (Least developed Countries), SIDS (Small Island Developing States), Västra Indiska Oceanen, Internationellt arbete, Demokratiutveckling, Mänskliga rättigheter6088Internationella enheten+46106986088
Visa eller dölj information Thomas Johanssonthomas.johansson@havochvatten.sethjohaProjektutvecklareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986019Pan Baltic Scope, Tre Skärgårdar, Kustresursutveckling, Swam Ocean6019Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986019
Visa eller dölj information Ylva Engwallylva.engwall@havochvatten.seylvengTjänstledig, UtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986291Åtgärdsprogram för Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförvaltning6291Enheten för vattenförvaltning+46106986291
Visa eller dölj information Stefan Rehnströmstefan.rehnstrom@havochvatten.sesterehHR-chefPersonalenheten (HR)010-6986173Övergripande personalfrågor inom arbetsmiljö, Kompetensförsörjning, Ledarskap, Lönebildning,Samverkan och förhandling med personalorganisationer, Organisationsfrågor och omställning070-86511606173Personalenheten (HR)+46106986173 Stefan Rehnström. HR-chef.
Visa eller dölj information Karin Wallkarin.wall@havochvatten.sekarwalVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986150Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist6150Juridiska enheten+46106986150
Visa eller dölj information Mårten Gustafssonmarten.gustafsson@havochvatten.semargusHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-69861926192Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986192
Visa eller dölj information Malin Aarsrudmalin.aarsrud@havochvatten.semalaarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986241Havsplanering, Miljökonsekvensbeskrivning6241Enheten för havsplanering+46106986241
Visa eller dölj information Thomas Reuterljungthomas.reuterljung@havochvatten.sethoreuFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986038Fältkontroll Öst6038Östersjöenheten för fältkontroll+46106986038
Visa eller dölj information Ylva Mattssonylva.mattsson@havochvatten.seylvmatUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986214Uppföljning, Handläggande Beslut, Kvoter, Administration av kvotbyten, Tillsynsplan,Yrkesfisket,Saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, Bedömning6214Uppföljningsenheten+46106986214
Visa eller dölj information Magnus Strandbergmagnus.strandberg@havochvatten.semagstrFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986042Fältkontroll Öst6042Östersjöenheten för fältkontroll+46106986042
Visa eller dölj information Ronny Sjödinronny.sjodin@havochvatten.seronsjoFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986039Fältkontroll Syd6039Östersjöenheten för fältkontroll+46106986039
Visa eller dölj information Karin Petterssonkarin.pettersson@havochvatten.sekarpetUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986183Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförordningen, Internationell havsförvaltning, Växtplankton, Mijökvalitetsnormer, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning vattenförvaltning6183Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986183
Visa eller dölj information Agnes Ytrebergagnes.ytreberg@havochvatten.seagnytrUtredareKunskapsavdelningen010-6986289Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Miljöövervakning Kust och Hav, HELCOM, HOLAS, Marin miljöövervakning, Övervakningsprogram6289Enheten för miljöövervakning+46106986289
Visa eller dölj information Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.sesusvikUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986076Biologisk mångfald, Artskydd, Hotade arter, Säl, Tumlare, CMS, ASCOBANS, MoU Sharks, CITES, HELCOM Seal6076Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986076
Visa eller dölj information Per-Olof Anderssonper-olof.andersson@havochvatten.sepeandeFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986363Fältkontroll Syd6363Östersjöenheten för fältkontroll+46106986363
Visa eller dölj information Rutger Svenssonrutger.svensson@havochvatten.serutsveFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986051Fältkontroll Väst6051Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986051
Visa eller dölj information Ronny Johanssonronny.johansson@havochvatten.seronjohAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986164Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet , JDP6164Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986164
Visa eller dölj information Mats Börjemats.borje@havochvatten.sematborHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986135Satellitövervakning, Satellit, VMS, Fartygsövervakning,Geografisk spårbarhet av fiskefartyg6135Uppföljningsenheten+46106986135
Visa eller dölj information Pia Ovikpia.ovik@havochvatten.sepiaoviHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986204Handelskontroll, EU’s kontrollbidrag6204Uppföljningsenheten+46106986204
Visa eller dölj information Per Olssonper.olsson@havochvatten.seperolsBiträdande avdelningschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986290Havs- och vattenmiljöanslaget072-70052156290Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986290 Per Olsson. Biträdande avdelningschef.
Visa eller dölj information Viktoria Wendschlagviktoria.wendschlag@havochvatten.sevikwenVerksamhetsutvecklareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986234Verksamhetsutvecklare6234Avdelningen för fiskförvaltning+46106986234
Visa eller dölj information Malin Wilhelmssonmalin.wilhelmsson@havochvatten.semalwilUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986216EU-Samordnare, Samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, Gemensamma fiskeripolitiken6216Enheten för fiskereglering+46106986216
Visa eller dölj information Martina Liljegrenmartina.liljegren@havochvatten.semarlilHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986154Fiskelicenser, Särskilt tillstånd för trålning i inflyttningsområdena i Östersjön6154Tillståndsenheten+46106986154
Visa eller dölj information Tobias Jeppssontobias.jeppsson@havochvatten.setobjepFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986053Fältkontroll Öst6053Östersjöenheten för fältkontroll+46106986053
Visa eller dölj information Rune Blombergrune.blomberg@havochvatten.serunbloSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986032Systemutveckling6032Enheten för systemutveckling+46106986032
Visa eller dölj information Patrizia Jaconellipatrizia.jaconelli@havochvatten.sepatjacHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986181Spårbarhet6181Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986181
Visa eller dölj information Janne Källquistjanne.kallquist@havochvatten.sejanpilFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986055Fältkontroll Väst6055Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986055
Visa eller dölj information Malin Hemmingssonmalin.hemmingsson@havochvatten.semalhemUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986184Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Muddring, Hamnar, Vindkraft, Bryggor, ESBO-samråd6184Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986184
Visa eller dölj information Sara Kihlgrensara.kihlgren@havochvatten.sesarkihHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986255Fiskelicenser, Särskilt tillstånd för fiske efter konsumfisk i norsk zon, Tillstånd nordhavsräka: norsk zon, räktrålning Gullmarsfjorden, trålnig innanför trålgräns norr om latitud 58 31, 50 N (Kosterhavet)6255Tillståndsenheten+46106986255
Visa eller dölj information Monica Blidnermonica.blidner@havochvatten.semonbliJuristAvdelningen för fiskförvaltning010-6986167Fiskerilagstiftning6167Tillståndsenheten+46106986167
Visa eller dölj information Marie Björnmarie.bjorn@havochvatten.semarbjoAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986064Loggböcker, Registrering6064Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986064
Visa eller dölj information Malin Hultgrenmalin.hultgren@havochvatten.semalhulUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986247Tillsynsvägledning; Fiskerikontroll6247Uppföljningsenheten+46106986247
Visa eller dölj information Stig Thörnqviststig.thornqvist@havochvatten.sestithoUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986265Tillsynsvägledning: Fisketillsyn, Fritidsfiske, Fiske och vattenbruk, Friluftsliv6265Enheten för fiskereglering+46106986265
Visa eller dölj information Viveca Ekelöfviveca.ekelof@havochvatten.sevivekeEnhetsjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986262Sanktionsavgifter, Överträdelser6262Juridiska enheten+46106986262
Visa eller dölj information Sazimet Karasusazimet.karasu@havochvatten.sesazdemHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986140Uppföljning av regelefterlevnad, Uppföljning av demersala fiskemöjligheter6140Uppföljningsenheten+46106986140
Visa eller dölj information Patrik Perssonpatrik.persson@havochvatten.sepatperEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986156Enhetschef070-34703366156Tillståndsenheten+46106986156 Patrik Persson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Anneli Harlénanneli.harlen@havochvatten.seanharlUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986137Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning6137Enheten för vattenförvaltning+46106986137
Visa eller dölj information Erland Lettevallerland.lettevall@havochvatten.seerlletUtredareKunskapsavdelningen010-6986219Främmande arter, Invasiva främmande arter, IAS, Biologisk mångfald, Hotade arter, Marina däggdjur, Valar, Fysisk störning, Undervattensbuller6219Enheten för miljöövervakning+46106986219
Visa eller dölj information Ulrika Parsonsulrika.parsons@havochvatten.seulrwesUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986075JDP, Administrativa uppgifter inom fiskerikontroll6075Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986075
Visa eller dölj information Ann Lundströmann.lundstrom@havochvatten.seannlunVerksamhetsutvecklareLedningsstaben010-6986830Miljöprövning, Vattenkraft, Moderna miljövillkor, Program vattenmiljö och vattenkraft, Tillsyns- och föreskriftsrådet, Miljömålsrådet6830Ledningsstaben+46106986830
Visa eller dölj information Elin Hedmanelin.hedman@havochvatten.seelihedHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986367Fältkontroll öst, Redskapskontroll, Rutiner för fältkontroll6367Östersjöenheten för fältkontroll+46106986367
Visa eller dölj information Mats Svenssonmats.svensson@havochvatten.semasvenAvdelningschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986374Ledningsgrupp072-71724316374Avdelningen för havs- och vattenförvaltning+46106986374 Mats Svensson. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Maria Boshnakovamaria.boshnakova@havochvatten.semaboshTf Enhetschef, DataskyddsombudAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986260Myndighetsövergripande frågor, Offentlighet- och sekretess, Personuppgifter, Förvaltningsrätt, Dataskyddsombud6260Juridiska enheten+46106986260 Maria Boshnakova. Tf Enhetschef, Dataskyddsombud.
Visa eller dölj information Fredric Svenssonfredric.svensson@havochvatten.sefresveInfrastrukturteknikerAvdelningen för digital utveckling010-6986228IT-infrastruktur6228Enheten för drift och förvaltning+46106986228
Visa eller dölj information Jenny Liökeljenny.liokel@havochvatten.sejenlioVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986125Miljörätt6125Juridiska enheten+46106986125
Visa eller dölj information Margareta Lundin Ungermargareta.lundinunger@havochvatten.semarlunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986121Avloppsreningsverk, Riksintresse vattenförsörjning, Skydd av dricksvatten, Vattenskyddsområde, Vattentäkt, VA-planering, Vattenförsörjningsplanering, Dricksvattenstöd6121Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986121
Visa eller dölj information Sofia Brockmarksofia.brockmark@havochvatten.sesofbroUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-69865816581Enheten för fiskereglering+46106986581
Visa eller dölj information Christina Hallströmchristina.hallstrom@havochvatten.sechhallUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986965Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys, Interkalibrering, Övergödning6965Enheten för vattenförvaltning+46106986965
Visa eller dölj information Jan Schmidtbauer Cronajan.schmidtbauer.crona@havochvatten.sejanschUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986409Havsplanering, Fysisk planering, Miljöbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning, Ekosystemansats6409Enheten för havsplanering+46106986409
Visa eller dölj information Catarina Hedarcatarina.hedar@havochvatten.secathedEnhetschefKunskapsavdelningen010-6986784Antarktis, Arktis, Bilateralt miljö och klimatarbete, Internationellt utvecklingssamarbete-SIDA, Politiken för global utveckling (PGU), Globala mål för hållbarhet (SDG), Multilateralt samarbete inom FN-organisationer070-33792956784Internationella enheten+46106986784 Catarina Hedar. Enhetschef.
Visa eller dölj information Pia Almbringpia.almbring@havochvatten.sepiaalmUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986857Tillsynsvägledning, Miljökvalitetsnormer för vatten, Tillämpning av miljökvalitetsnormer, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, ESBO-samråd och Gränsälvsöverenskommelsen, Miljöfarlig verksamhet, Dricksvatten, Vattenskyddsområde6857Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986857
Visa eller dölj information Jonas Ljungbergjonas.ljungberg@havochvatten.sejonljuSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986067GIS, Geodata, Karttjänster, Geografisk hantering6067Enheten för drift och förvaltning+46106986067
Visa eller dölj information Lena Tingströmlena.tingstrom@havochvatten.selentinUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986091Områdesskydd, Skyddade naturområden, Naturreservat, Nationalpark, Ospar Marine Protected Areas (MPA), Fiskereglering i marina skyddade områden, Adaptiv förvaltning, Natura 20006091Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986091
Visa eller dölj information Marina Nordblommarina.nordblom@havochvatten.semarnorRegistratorAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986375Diariet, DiaBas, Registrering6375Arkiv- och serviceenheten+46106986375
Visa eller dölj information Josefin Hjortjosefin.hjort@havochvatten.sejoswalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986082Jordbruk, Cap:s miljöeffekter, Landsbygdsprogram, PA Nutri, Nitratdirektivet, Östersjöstrategi, Vattenbruksrådet6082Enheten för vattenförvaltning+46106986082
Visa eller dölj information Ann-Karin Thorénann-karin.thoren@havochvatten.seannthoUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986078Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Åtgärdsprogram, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Rapportering av vattenförvaltningen6078Enheten för vattenförvaltning+46106986078
Visa eller dölj information Hedvig Hernevikhedvig.hernevik@havochvatten.sehedherVerksamhetsutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986243Verksamhetsutveckling, Smartare miljöinformation6243Avdelningen för digital utveckling+46106986243
Visa eller dölj information John Malmströmjohn.malmstrom@havochvatten.sejohmalFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986077Fältkontroll Väst6077Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986077
Visa eller dölj information Qamer Chaudhryqamer.chaudhry@havochvatten.seqamchaUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986087Särskilt tillstånd för fiske efter havskräfta med bur, Särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken6087Tillståndsenheten+46106986087
Visa eller dölj information Erik Törnblomerik.tornblom@havochvatten.seertornUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986092Områdesskydd, Skyddade naturområden, Naturreservat, Nationalpark, Databasen Värdefulla vatten, Ramsar, Strandskydd, Natura 20006092Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986092
Visa eller dölj information Sara Grahnsara.grahn@havochvatten.sesargraAvdelningschefAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986373Miljörätt6373Avdelningen för verksamhetsstöd+46106986373 Sara Grahn. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Bernt Ranebernt.rane@havochvatten.seberranGis-StrategAvdelningen för digital utveckling010-6986281Gis, Geodata, Geografisk hantering, Karttjänster, Inspire6281Enheten för IT-styrning och analys+46106986281
Visa eller dölj information Bengt Fjällborgbengt.fjallborg@havochvatten.sebenfjaUtredareKunskapsavdelningen010-6986060Ekotoxikologi, Miljögifter, Miljöforskningssekretariatet, Metaller, Biocider, Ytaktiva ämnen, Exponerings scenarios, Gruvor, Diffusa utsläpp, Ekologisk riskbedömning, Sediment6060Enheten för forskning och miljömål+46106986060
Visa eller dölj information Elisabeth Sahlstenelisabeth.sahlsten@havochvatten.seelisahUtredareKunskapsavdelningen010-6986311Strategisk akvatisk miljöövervakning, Sötvatten, Kustvatten, Hav, Kvalitetssäkrade undersökningsmetoder, Strategisk samordning6311Enheten för miljöövervakning+46106986311
Visa eller dölj information Eva Rosenhalleva.rosenhall@havochvatten.seevarosEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986907Planering och samhällsutveckling076-53860076907Enheten för havsplanering+46106986907 Eva Rosenhall. Enhetschef.
Visa eller dölj information Stefan Hellbergstefan.hellberg@havochvatten.sestehelFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986492Fältkontroll Väst6492Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986492
Visa eller dölj information Pia Norlingpia.norling@havochvatten.sepianorUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986097Konventionen om biologisk mångfald (CBD), Antarktis, CCAMLR, Arktis, Internationellt utvecklingsarbete, Marin biologisk mångfald6097Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986097
Visa eller dölj information Anna Hasslowanna.hasslow@havochvatten.seanpalmUtredareKunskapsavdelningen010-6986263Datainsamling av fisk inom EU:s gemenskapsram: Data Collection Framework (DCF), Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, ICES-sekretariat, Främmande arter och genotyper6263Enheten för miljöövervakning+46106986263
Visa eller dölj information Joel Sobovitchjoel.sobovitch@havochvatten.sejoesobSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986349Utvecklare inom datalager och beslutsstöd6349Enheten för drift och förvaltning+46106986349
Visa eller dölj information Tobias Porsbringtobias.porsbring@havochvatten.setobporUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986094Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning havsförvaltning, Ekotoxologi6094Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986094
Visa eller dölj information Anna Karlssonanna.karlsson@havochvatten.seannkarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986392Biologisk mångfald, Art- och habitatdirektivet, OSPAR, Hotade arter och habitat, Natura 2000, Uppföljning6392Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986392
Visa eller dölj information Marija Axrenmarija.axren@havochvatten.semarmajUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986295Systemförvaltning: tillstånd,licenser, Fiskerätt, Fördelning av fiskemöjligheter, Särskilt tillstånd för demersala fiskemöjligheter6295Tillståndsenheten+46106986295
Visa eller dölj information Åsa Gunnarssonasa.gunnarsson@havochvatten.seasagunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986035Tillsynsvägledning; Enskilda avlopp, Små avlopp, Effektiv tillsyn6035Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986035
Visa eller dölj information AnnaKarin Fridhannakarin.fridh@havochvatten.seannwenUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986025Tjänstledig Havsplanering, Bottniska viken, Plan- ocg bygglagen PBL, Fysisk planering6025Enheten för havsplanering+46106986025
Visa eller dölj information Fehima Belicfehima.belic@havochvatten.sefehbelLokalvårdareAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986021Lokalvård6021Arkiv- och serviceenheten+46106986021
Visa eller dölj information Emi Asplundemi.asplund@havochvatten.seemiaspHR partnerPersonalenheten (HR)010-6986158Personaladministration, Rekrytering, Praktikplats, Personal, Sommarjobb6158Personalenheten (HR)+46106986158
Visa eller dölj information Thomas Kleinthomas.klein@havochvatten.sethokleTillförordnad AvdelningschefKunskapsavdelningen010-6986049Klimat- och miljöforskning, Klimatstrategi, Nationell och internationell klimatsamverkan, Eu:s jordobservationsprogram Copernicus076-53860496049Kunskapsavdelningen+46106986049 Thomas Klein. Tillförordnad Avdelningschef.
Visa eller dölj information Philip Axephilip.axe@havochvatten.sephiaxeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986026Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförvaltning, Övergödning, Närslatsbelastning6026Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986026
Visa eller dölj information Susanna Hogdinsusanna.hogdin@havochvatten.sesushogTillförordnad enhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986028Tillsynsvägledning; Vattenskyddsområden, Riksintresse vattenförsörjning, Vattentäkt, Skydd av dricksvatten, GMO, Bekämpningsmedel, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning6028Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986028 Susanna Hogdin. Tillförordnad enhetschef.
Visa eller dölj information Mattias Anderssonmattias.andersson@havochvatten.semaandeSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986286IT, Systemutveckling6286Enheten för systemutveckling+46106986286
Visa eller dölj information Mathias Lööwmathias.loow@havochvatten.sematlooProjektekonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986052Projektredovisning, EU-Projekt6052Ekonomienheten+46106986052
Visa eller dölj information Mansour Tadimansour.tadi@havochvatten.semantadEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986054Anslagsekonom6054Ekonomienheten+46106986054
Visa eller dölj information Märta Zetterbergmarta.zetterberg@havochvatten.semarzetVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986081Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6081Juridiska enheten+46106986081
Visa eller dölj information Catarina Pernheimcatarina.pernheim@havochvatten.secatperVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-69861006100Juridiska enheten+46106986100
Visa eller dölj information Benny Johanssonbenny.johansson@havochvatten.sebejohaAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986178Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6178Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986178
Visa eller dölj information Lars Johan Hanssonlarsjohan.hansson@havochvatten.selahansUtredareKunskapsavdelningen010-6986369Datavärdsansvarig,Miljödata, Övervakningsdata, IT-system6369Enheten för miljöövervakning+46106986369
Visa eller dölj information Katarina Vartiakatarina.vartia@havochvatten.sekatvarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986601Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Undantag, Kraftigt modifierade vatten, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning6601Enheten för vattenförvaltning+46106986601
Visa eller dölj information Jonas Svenssonjonas.svensson@havochvatten.sejonsveUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986022Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys, Interkalibrering, Övergödning6022Enheten för vattenförvaltning+46106986022
Visa eller dölj information Linda Rydelllinda.rydell@havochvatten.selinrydUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986033Åtgärdsprogram för Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförvaltning, HELCOM6033Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986033
Visa eller dölj information Johanna Egerupjohanna.egerup@havochvatten.sejohegeUtredareKunskapsavdelningen010-69861606160Internationella enheten+46106986160
Visa eller dölj information Linus Hammarlinus.hammar@havochvatten.selinhamProcessledareKunskapsavdelningen010-6986115Internationellt utvecklingssamarbete, Globala programmet, Bilaterala programmet, Internationell havsplanering, Klimatförändringar, Clime Marine, Symphony, Afrika och Asien, Västra Indiska Oceanen6115Internationella enheten+46106986115
Visa eller dölj information Sara Steinersara.steiner@havochvatten.sesarsteUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986208Projektredovisning, Projektadministration, Anslag6208Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986208
Visa eller dölj information Pontus Nilssonpontus.nilsson@havochvatten.seponnilVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986043Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist6043Juridiska enheten+46106986043
Visa eller dölj information Kristina Samuelssonkristina.samuelsson@havochvatten.sekrisamUtredareKunskapsavdelningen010-6986123Miljöövervakning inom vattenförvaltningen, Övervakningsprogram för vattenförvaltning, Vägledning för övervakning, Rapportering av vattenförvaltning6123Enheten för miljöövervakning+46106986123
Visa eller dölj information Max Vretbornmax.vretborn@havochvatten.semaxwreUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986069Havsmiljöförvaltning, Vattenförvaltning, Konsekvensanalyser, Miljöekonomi, Kostnads- och nyttoanalyser6069Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986069
Visa eller dölj information Helena Westmanhelena.westman@havochvatten.sehelwesUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986202Särskilt tillstånd för fiske efter pelagiska arter, Särskilt tillstånd för fiske efter makrill/sill/industriarter i norsk zon/ lodda i Grönländsk zon/makrill i Färöisk zon6202Tillståndsenheten+46106986202
Visa eller dölj information Åsa Häggströmasa.haggstrom@havochvatten.seasahagVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986347Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6347Juridiska enheten+46106986347
Visa eller dölj information Karl Norlingkarl.norling@havochvatten.sekarlnoUtredareKunskapsavdelningen010-6986138Miljöövervakning Kust och hav6138Enheten för miljöövervakning+46106986138
Visa eller dölj information Marie Hallbergmarie.hallberg@havochvatten.semarhalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986142Samhällsekonomi, Miljöekonomi, Havsplanering, Östersjöstrategi, EUSBSR6142Enheten för havsplanering+46106986142
Visa eller dölj information Christopher Zimonyichristopher.zimonyi@havochvatten.sechrzimIT-arkitektAvdelningen för digital utveckling010-6986130Systemutvecklare6130Enheten för IT-styrning och analys+46106986130
Visa eller dölj information Karin Katariakarin.kataria@havochvatten.sekatkatUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986185Fördelning av fiskemöjligheter6185Tillståndsenheten+46106986185
Visa eller dölj information Tony Ankarlundtony.ankarlund@havochvatten.setonankInfrastrukturteknikerAvdelningen för digital utveckling010-6986223IT-infrastruktur6223Enheten för drift och förvaltning+46106986223
Visa eller dölj information Jessica Nilssonjessica.nilsson@havochvatten.sejesnilUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986215Arktis, PAME, Antarktis, CCAMLR, Konventionen för biologisk mångfald (CBD)6215Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986215
Visa eller dölj information Kenneth Graffkenneth.graff@havochvatten.sekegrafSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986221IT, Databas,Oracle, Linux6221Enheten för drift och förvaltning+46106986221
Visa eller dölj information Johanna Conradssonjohanna.conradsson@havochvatten.sejohconEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986134Anslagsekonom, Projektredovisning6134Ekonomienheten+46106986134
Visa eller dölj information Norbert Häubnernorbert.haubner@havochvatten.senorhauUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986063Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Biodiversitet, Näringsvävar, Havsbotten, Marin Ekologi6063Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986063
Visa eller dölj information Lena Thorselllena.thorsell@havochvatten.selenthoAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986036Loggbok, Avräkningsnotor6036Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986036
Visa eller dölj information Ulrika Gunnartzulrika.gunnartz@havochvatten.seulrgunUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986058Fiskförvaltning Helcom, Ospar. Ekosystembaserad fiskförvaltning, Havsmiljödirektivet6058Enheten för fiskereglering+46106986058
Visa eller dölj information Frida Åbergfrida.aberg@havochvatten.sefriabeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986095Vrak, Fritidsbåtar, Mikroplast, Dumpad ammunition & kemiska stridsmedel, Miljöteknik, Innovation, Maritima Strategin, EU-fonder6095Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986095
Visa eller dölj information Ingela Isakssoningela.isaksson@havochvatten.seinisakUtredareKunskapsavdelningen010-6986229havsplanering, internationellt utvecklingssamarbete, havsplattform, IOC-Unesco6229Internationella enheten+46106986229
Visa eller dölj information Wilhelm Gårdmarkwilhelm.gardmark@havochvatten.sewilgarUtredareKunskapsavdelningen010-6986147Internationellt utvecklingssamarbete, SwAM Ocean, Havsplattform, Havsplanering, Projektledning, Pan Baltic Scope6147Internationella enheten+46106986147
Visa eller dölj information Joakim Jacobzonjoakim.jacobzon@havochvatten.sejoajacKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986297Webb6297Kommunikationsenheten+46106986297
Visa eller dölj information Gry Sagebakkengry.sagebakken@havochvatten.segrysagUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986237Fiskförvaltning Östersjön, Flerårsplan Östersjön, Fiskeriförvaltning Svarta havet6237Enheten för fiskereglering+46106986237
Visa eller dölj information Tomas Bryngelssontomas.bryngelsson@havochvatten.setombryFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986186Fältkontroll Syd6186Östersjöenheten för fältkontroll+46106986186
Visa eller dölj information Gilana Ramezanigilana.ramezani@havochvatten.segilramSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986308Systemutveckling6308Enheten för systemutveckling+46106986308
Visa eller dölj information Emmelie Johanssonemmelie.johansson@havochvatten.seemejohUtredareKunskapsavdelningen010-6986166Miljömålsansvarig Ingen övergödning6166Enheten för forskning och miljömål+46106986166
Visa eller dölj information Hans Grimby hans.grimby@havochvatten.sehangriHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986089Satellitövervakning, Satellit, VMS, Fartygsövervakning,Geografisk spårbarhet av fiskefartyg6089Uppföljningsenheten+46106986089
Visa eller dölj information Anna Stenberganna.stenberg@havochvatten.seanstenFörvaltningsledare ITAvdelningen för digital utveckling010-6986066Förvaltning IT6066Enheten för systemutveckling+46106986066
Visa eller dölj information Mikael Glemnemikael.glemne@havochvatten.semikgleTestledareAvdelningen för digital utveckling010-6986074Testledare6074Enheten för systemutveckling+46106986074
Visa eller dölj information Anna Mattssonanna.mattsson@havochvatten.seannmatEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986070Förvaltningsanslag, Budget, Budgetuppföljning, EU-projekt6070Ekonomienheten+46106986070
Visa eller dölj information Maria Johanssonmaria.johansson@havochvatten.semarjohaHandläggareAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986071EHFF-handläggning, Kvalificerat administrativt stöd6071Arkiv- och serviceenheten+46106986071
Visa eller dölj information Bodil Aronsson Forsbergbodil.aronssonforsberg@havochvatten.sebodaroUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986273Tillsynsvägledning; Enskilda avlopp, Små avlopp, Effektiv tillsyn6273Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986273
Visa eller dölj information Linda Lingstenlinda.lingsten@havochvatten.selilingUtredareLedningsstaben010-6986131Miljöteknik, Innovationer, Blå Tillväxt6131Ledningsstaben+46106986131
Visa eller dölj information Jens Mentzerjens.mentzer@havochvatten.sejenmenUtredareKunskapsavdelningen010-6986298Miljöekonomi, Samhällsekonomi, Ekosystemtjänster6298Enheten för forskning och miljömål+46106986298
Visa eller dölj information Ann Lundahlann.lundahl@havochvatten.sealundaVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986296Miljörätt, Små avlopp6296Juridiska enheten+46106986296
Visa eller dölj information Jakob Granitjakob.granit@havochvatten.sejakgraGeneraldirektör010-6986001Generaldirektör6001+46106986001 Jakob Granit. Generaldirektör.
Visa eller dölj information Mikael Krysellmikael.krysell@havochvatten.semikkryEnhetschefKunskapsavdelningen010-6986015Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering076-53860156015Enheten för miljöövervakning+46106986015 Mikael Krysell. Enhetschef.
Visa eller dölj information Carina Blidcarina.blid@havochvatten.secarbliUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986041Miljöprövning, Miljöbalksärenden, Tillståndsprövning6041Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986041
Visa eller dölj information Ramona Livelandramona.liveland@havochvatten.seramlivVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986170Miljörätt6170Juridiska enheten+46106986170
Visa eller dölj information Magnus Ekmanmagnus.ekman@havochvatten.semagekmKravanalytikerAvdelningen för digital utveckling010-6986129IT, systemutveckling, kravanalys6129Enheten för systemutveckling+46106986129
Visa eller dölj information Olga Holmströmolga.holmstrom@havochvatten.seolgholDatabasutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986188Systemutveckling, Databas6188Enheten för drift och förvaltning+46106986188
Visa eller dölj information Niklas Hansonniklas.hanson@havochvatten.senikhanUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986117Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Undantag, Kraftigt modifierade vatten, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning6117Enheten för vattenförvaltning+46106986117
Visa eller dölj information Johannes Kärnstamjohannes.karnstam@havochvatten.sejokarnSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986306Systemutveckling6306Enheten för systemutveckling+46106986306
Visa eller dölj information Therese Elfströmtherese.elfstrom@havochvatten.setheelfUtredareKunskapsavdelningen010-6986172Miljömål, Levande sjöar, Vattendrag6172Enheten för forskning och miljömål+46106986172
Visa eller dölj information Yukie Bomanyukie.boman@havochvatten.seyukbomSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986268Systemutveckling6268Enheten för systemutveckling+46106986268
Visa eller dölj information Robert Almstrandrobert.almstrand@havochvatten.serobalmUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986198Övergödning6198Enheten för vattenförvaltning+46106986198
Visa eller dölj information Linda Peterslinda.peters@havochvatten.selinpetFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986073Fältkontroll Syd6073Östersjöenheten för fältkontroll+46106986073
Visa eller dölj information Stefan KalogirouStefan.Kalogirou@havochvatten.sestekalUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986278Fiskförvaltning i västerhavet, NEAFC, djuphavsarter, reglering av fiske i skyddade områden inom GFPn6278Enheten för fiskereglering+46106986278
Visa eller dölj information Fredrik Lindgrenfredrik.lindgren@havochvatten.sefredliUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986314Vrak, Kemiska stridsmedel (Måseskärsvraken), Sjöfart och sjöfartens miljöpåverkan6314Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986314
Visa eller dölj information Elisabeth Anderbergelisabeth.anderberg@havochvatten.seelandeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986139Områdesskydd, Skyddade naturområden, Naturreservat, Nationalpark, Helcom MPA, Ospar MPA, Natura 20006139Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986139
Visa eller dölj information Kjell Abrahamssonkjell.abrahamsson@havochvatten.sekjeabrEnhetschefAvdelningen för digital utveckling010-6986018IT-enheten, IT-infrastruktur, Driftsansvarig076-53860226018Enheten för drift och förvaltning+46106986018 Kjell Abrahamsson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Robert Göranssonrobert.goransson@havochvatten.serobgorTjänstledig, UpphandlingsjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986299Upphandling, Inköp, Avtal, LOU6299Juridiska enheten+46106986299
Visa eller dölj information Elin Jernelin.jern@havochvatten.seelijerHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986194Uppföljning, Handläggande Beslut, Kvoter, Administration av kvotbyten, Tillsynsplan,Yrkesfisket,Saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, Bedömning6194Uppföljningsenheten+46106986194
Visa eller dölj information William Wismeierwilliam.wismeier@havochvatten.sewilwisAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986190Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6190Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986190
Visa eller dölj information Bart Adriaenssensbart.adriaenssens@havochvatten.sebaradrUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986323Västerhavsfrågor, Norgeförhandlingar, Fleråriga plan för Nordsjön6323Enheten för fiskereglering+46106986323
Visa eller dölj information Lisa Bredahl Nerdallisa.bredahlnerdal@havochvatten.selisbreUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986333Marint skräp, Spökgarn, Mikroplaster, OSPAR ICG Marine Litter (HaVs representant), Skrotbåtar, Samhällsekonomi, Miljöekonomi6333Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986333
Visa eller dölj information Anna Erwanderanna.erwander@havochvatten.seanerwaKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986233Webb, Video, Sociala medier6233Kommunikationsenheten+46106986233
Visa eller dölj information Leone Linderleone.linder@havochvatten.seleolinVerksarkivarieAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986292Arkiv, Arkivredovisning, Dokumenthantering, Klassificering, Gallring och Gallringsfrister, Bevarandeplaner, Allmänna handlingar, Digital lagring, E-arkiv6292Arkiv- och serviceenheten+46106986292
Visa eller dölj information Martin Karlssonmartin.karlsson@havochvatten.semkarlsUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986242Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske6242Enheten för fiskereglering+46106986242
Visa eller dölj information Lars Åkessonlars.Akesson@havochvatten.selarakeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986325Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Muddring, Kylvatten, Avlopp, Vattenkvalitetsmodeller6325Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986325
Visa eller dölj information Angelina Olssonangelina.olsson@havochvatten.seangolsUtredareKunskapsavdelningen010-6986203Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6203Enheten för miljöövervakning+46106986203
Visa eller dölj information Simon Easterlingsimon.easterling@havochvatten.sesimeasEnhetsjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986328Sanktionsavgifter6328Juridiska enheten+46106986328
Visa eller dölj information Jeanette Fryknerjeanette.frykner@havochvatten.sejeafryKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986133Strategisk kommunikation, Kommunikationsplanering6133Kommunikationsenheten+46106986133
Visa eller dölj information Pernilla Johanssonpernilla.johansson@havochvatten.sepernjoKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986285Strategisk kommunikation, Kommunikationsplanering6285Kommunikationsenheten+46106986285
Visa eller dölj information Kajsa Tagessonkajsa.tagesson@havochvatten.sekajtagAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986238Tjänstledig Loggböcker, Registrering6238Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986238
Visa eller dölj information Linda Juhlinlinda.juhlin@havochvatten.selinjuhAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986148Loggböcker, Registrering6148Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986148
Visa eller dölj information Monica Forsellmonica.forsell@havochvatten.semonforKommunikationschefKunskapsavdelningen010-6986004Kommunikation076-53862046004Kommunikationsenheten+46106986004 Monica Forsell. Kommunikationschef.
Visa eller dölj information Jonas Pålssonjonas.palsson@havochvatten.sejonpalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986254Havsplanering, Sjöfart6254Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986254
Visa eller dölj information Marie Erikssonmarie.eriksson@havochvatten.semeriksUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986267Havsplanering6267Enheten för havsplanering+46106986267
Visa eller dölj information Gustav Blomqvistgustav.blomqvist@havochvatten.segusbloUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986259Datainsamling fritidsfiske, flottans ekonomi6259Enheten för fiskereglering+46106986259
Visa eller dölj information Elin Celikelin.celik@havochvatten.seelicelUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986176Havsplanering6176Enheten för havsplanering+46106986176
Visa eller dölj information Sara Mikaelssonsara.mikaelsson@havochvatten.sesarmikBibliotekarieKunskapsavdelningen010-6986329Bibliotek, Rapporter6191Enheten för forskning och miljömål+46106986329
Visa eller dölj information Patrik Strömbergpatrik.stromberg@havochvatten.sepatstrUtredareKunskapsavdelningen010-6986239Miljöövervakning, Datainsamling, Datavärdskap, Miljödata, Forskningsfartyg, Internationell rapportering6239Enheten för miljöövervakning+46106986239
Visa eller dölj information Maria Janssonmaria.jansson@havochvatten.semarijaUtredareKunskapsavdelningen010-6986264Miljöövervakning, Datainsamling,Datavärdskap, Miljödata, Forskningsfartyg, Internationell rapportering6264Enheten för miljöövervakning+46106986264
Visa eller dölj information Johanna Burnjohanna.burn@havochvatten.sejohburHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986044Fiskelicenser, Personliga fiskelicenser, Särskilt tillstånd för fiske med torskfångande redskap i östra & västra Östersjön, Särskilt tillstånd fiske snäcka med bur, Särskilt tillstånd för fiske efter ål, Särskilt tillstånd för musselskrapning6044Tillståndsenheten+46106986044
Visa eller dölj information Helena Callerthelena.callert@havochvatten.sehelcalKravanalytikerAvdelningen för digital utveckling010-6986319IT, systemutveckling, kravanalys6319Enheten för systemutveckling+46106986319
Visa eller dölj information Peter Erikssonpeter.eriksson@havochvatten.sepeerikSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986266IT, Systemutveckling6266Enheten för systemutveckling+46106986266
Visa eller dölj information Helen Lundinhelen.lundin@havochvatten.sehellunFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986102Fältkontroll Väst6102Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986102
Visa eller dölj information Christopher Bergmanchristopher.bergman@havochvatten.sechrberHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986128Prokat6128Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986128
Visa eller dölj information Jacob Lindgrenjacob.lindgren@havochvatten.sejalindFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986101Fältkontroll Väst6101Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986101
Visa eller dölj information Petra Jörstunpetra.jorstun@havochvatten.sepetjorEnhetschefAvdelningen för digital utveckling010-6986103Enhetschef070-79746936103Enheten för systemutveckling+46106986103 Petra Jörstun. Enhetschef.
Visa eller dölj information Ulrika Stormwallulrika.stormwall@havochvatten.seulrherKonsulthandläggareAvdelningen för digital utveckling010-6986104Konsulthandläggare, IT-Administratör6104Enheten för IT-styrning och analys+46106986104
Visa eller dölj information Ann-Louise Brandebyann-louise.brandeby@havochvatten.seannbraGD-SekreterareLedningsstaben010-6986106GD-Sekreterare6106Ledningsstaben+46106986106
Visa eller dölj information Filip Stanojovskifilip.stanojovski@havochvatten.sefilstaEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986300EHFF, Anslag, Projektredovisning6300Ekonomienheten+46106986300
Visa eller dölj information Linus Vedunglinus.vedung@havochvatten.selinvedUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986116Samordning, Fiskerikontroll6116Uppföljningsenheten+46106986116
Visa eller dölj information Erik Årnfelterik.arnfelt@havochvatten.seeriarnUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986046Restaurering, Återställning sjöar och vattendrag, Databasen Åtgärder i vatten, Databasen Biotopkartering, Restaureringshandbok6046Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986046
Visa eller dölj information Frank Zhangfrank.zhang@havochvatten.sefrazhaUtredareKunskapsavdelningen010-6986099Kina, Bangkok, cewp, Globalt program, Hållbar vattenkraft6099Internationella enheten+46106986099
Visa eller dölj information Karl-Johan Peterssonkarl-johan.petersson@havochvatten.sekajpetHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986376JDP-koordinering, Objektspecialist, Kläder, Havsbanken6376Östersjöenheten för fältkontroll+46106986376
Visa eller dölj information Jesper Karlhedenjesper.karlheden@havochvatten.sejekarlEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986037Årsredovisning, Verksamhetsplanering, Kvartalsuppföljning6080Ekonomienheten+46106986037
Visa eller dölj information Lena Thulin Platelena.thulinplate@havochvatten.seletplaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986030Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; vattenuttag6030Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986030
Visa eller dölj information Niklas Örnfeltniklas.Ornfelt@havochvatten.senikornEnhetschefAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986093Arkiv, Diarium, Lokaler073-66075036093Arkiv- och serviceenheten+46106986093 Niklas Örnfelt. Enhetschef.
Visa eller dölj information Mia Dahlströmmia.dahlstrom@havochvatten.semiadahEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986108Havsmiljöförvaltning, Vrak, Havsmiljödirektivet, Ospar, Helcom, Maritima transporter, Fritidsbåtar073-66807946108Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986108 Mia Dahlström. Enhetschef.
Visa eller dölj information Charlotta Lundqvistcharlotta.lundqvist@havochvatten.sechalunHandläggareAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986118Havs- och vattenförvaltning6118Ekonomienheten+46106986118
Visa eller dölj information Anton Wåhlinanton.wahlin@havochvatten.seantwahUpphandlingsjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986193Upphandling, Inköp, Avtal, LOU6193Juridiska enheten+46106986193
Visa eller dölj information Sandra Höglundsandra.hoglund@havochvatten.sesanhogHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986195Elektronisk rapportering, Systemförvaltning6195Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986195
Visa eller dölj information Magnus Petzällmagnus.petzall@havochvatten.semagpetAvdelningschefAvdelningen för digital utveckling010-6986014Ledningsgrupp070-28747876014Avdelningen för digital utveckling+46106986014 Magnus Petzäll. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Madeleine Blomquistmadeleine.blomquist@havochvatten.semedbloHR partnerPersonalenheten (HR)010-69862276227Personalenheten (HR)+46106986227
Visa eller dölj information Niclas Törnellniclas.tornell@havochvatten.senictonAvdelningschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986249073-66805906249Avdelningen för fiskförvaltning+46106986249 Niclas Törnell. Avdelningschef.
Visa eller dölj information Anna-Karin Rasmussenanna-karin.rasmussen@havochvatten.seannrasUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986109Tillsynsvägledning; Vattenskyddsområden, Grundvatten, Vattenuttag, Vattenverksamhet, Vattentäkt, Skydd av dricksvatten, Bekämpningsmedel, Miljöbalksärenden, Tillståndsprövning6109Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986109
Visa eller dölj information Annika Svenssonannika.svensson@havochvatten.seannsveUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986126Tillsynsvägledning, Vattenverksamhet, Vattenkraft, Dammar, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning6126Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986126
Visa eller dölj information Niklas Edvinssonniklas.edvinsson@havochvatten.senikedvUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986189Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Muddring, Gruvor, Hamnar, Vindkraft6189Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986189
Visa eller dölj information Josephine Rubia Johanssonjosephine.rubiajohansson@havochvatten.sejosrubUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986027Miljöfarliga vrak, Marint skräp6027Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986027
Visa eller dölj information Sebastian Hembergsebastian.hemberg@havochvatten.sesebhemFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986253Fältkontroll Öst6253Östersjöenheten för fältkontroll+46106986253
Visa eller dölj information Urban Ekström Nätturban.ekstromnatt@havochvatten.seurbeksFörvaltningsledare ITAvdelningen för digital utveckling010-6986143Förvaltning, Applikation6143Enheten för systemutveckling+46106986143
Visa eller dölj information Jonas Brännstedtjonas.brannstedt@havochvatten.sejonbraKoordinatorAvdelningen för fiskförvaltning010-69862716271Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986271
Visa eller dölj information Goncalo Carneirogoncalo.carneiro@havochvatten.segoncarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-1750904Havsplanering0904Enheten för havsplanering+46101750904
Visa eller dölj information Jenny Landinjenny.landin@havochvatten.sejenlanUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986283Kalkning av sjöar och vattendrag, Kalkningsverksamhet, FörsurningEnheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986283
Visa eller dölj information Lisemoe Casselbladlisemoe.casselblad@havochvatten.seliscasVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986301Myndighetsövergripande frågor, Offentlighet- och sekretess, Personuppgifter, Förvaltningsrätt6301Juridiska enheten+46106986301
Visa eller dölj information Johan Klingjohan.kling@havochvatten.sejklingVerksamhetsstrategLedningsstaben010-6986304Verksamhetsstrateg, Analys, Koordinerad förvaltning, Vattenmiljö, Vattenkraft, Myndighetsövergripande projekt, Östersjön, Ekosystemtjänster, Klimatstrategi6304Ledningsstaben+46106986304
Visa eller dölj information Floor ten Hoopenfloor.tenhoopen@havochvatten.seflohooUtredareKunskapsavdelningen010-6986305Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Uppföljning av miljömålen, Fördjupad utvärdering, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning6305Enheten för forskning och miljömål+46106986305
Visa eller dölj information Mia Olaussonmia.olausson@havochvatten.semiaolaEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986003Enhetschef Hb, Områdesskydd, Restaurering, Kalkning, Hotade arter, Främmande arter, Fiskevård, Biologisk mångfald, Friluftsliv, ÅGP072-00960036003Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986003 Mia Olausson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Ellinor Rutgerssonellinor.rutgersson@havochvatten.seellrutEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986024Uppföljning, Handläggande Beslut, Kvoter, Administration av kvotbyten, Tillsynsplan,Yrkesfisket,Saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, BedömningUppföljningsenheten+46106986024 Ellinor Rutgersson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Maria Jonassonmaria.jonasson@havochvatten.semajonaSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986309Databasutvecklare6309Enheten för systemutveckling+46106986309
Visa eller dölj information Susanne Erikssonsusanne.eriksson@havochvatten.sesuerikTillförordnad enhetschefKunskapsavdelningen010-6986310Invasiva främmande arter, Främmande arter.6310Enheten för forskning och miljömål+46106986310 Susanne Eriksson. Tillförordnad enhetschef.
Visa eller dölj information Nina Johannessonnina.johannesson@havochvatten.senjohanAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986327Loggböcker, Registrering6327Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986327
Visa eller dölj information Helena Strandhelena.strand@havochvatten.sehelstrUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986313Utredare6313Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986313
Visa eller dölj information Hedvig Hogforshedvig.hogfors@havochvatten.sehehogfUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986316Områdesskydd, Skyddade naturområden, Marina naturreservat, Naturvärdesbedömning, Mosaic, Ekosystembaserad adaptiv förvaltning, Uppföljning6316Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986316
Visa eller dölj information Klara Sahlinklara.sahlin@havochvatten.seklasahAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986124Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6124Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986124
Visa eller dölj information Michael Haldinmichael.haldin@havochvatten.semihaldUtredareKunskapsavdelningen010-6986218Utredare6218Enheten för miljöövervakning+46106986218
Visa eller dölj information Anna Ekanna.ek@havochvatten.seannaekUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986048Övergödning, Lokalt åtgärdsarbete, Åtgärdssamordnare, Pilotområden, WaterCoGovernance, Water drive, Lokalt engagemang för vatten, LEVA, Verktyg för bättre vatten6048Enheten för vattenförvaltning+46106986048
Visa eller dölj information Olivia Langhamerolivia.langhamer@havochvatten.seolilanUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986217Tillsynsvägledning, Vattenverksamhet, Vattenkraft, Dammar, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning6217Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986217
Visa eller dölj information Leena Mägileena.magi@havochvatten.seleemagKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986191Strategisk kommunikation, Kommunikationsplanering6191Kommunikationsenheten+46106986191
Visa eller dölj information Maria Zetterqvistmaria.zetterqvist@havochvatten.semazettVerksamhetsutvecklareKunskapsavdelningen010-6986068Projektledning, Utvecklingsarbete, Administrativt stöd till avdelningschef, Årsredovisning6068Kunskapsavdelningen+46106986068
Visa eller dölj information Richard Emmersonrichard.emmerson@havochvatten.sericemeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986257Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning havsförvaltning6257Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986257
Visa eller dölj information Anna Sivertssonanna.sivertsson@havochvatten.seannsivKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986317Webb, Kommunikation6317Kommunikationsenheten+46106986317
Visa eller dölj information Martin Kronvallmartin.kronvall@havochvatten.semarkroProjektledareAvdelningen för digital utveckling010-6986302Projektledare6302Enheten för systemutveckling+46106986302
Visa eller dölj information Oskar Lindbergoskar.lindberg@havochvatten.seosklinAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986326Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6326Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986326
Visa eller dölj information Maria Göthbergmaria.gothberg@havochvatten.semargotUtredareKunskapsavdelningen010-6986085Internationellt utvecklingssamarbete, Havsplanering6085Internationella enheten+46106986085
Visa eller dölj information Adam Jäderberg Lindgrenadam.jaderberglindgren@havochvatten.seadajadAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986331Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6331Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986331
Visa eller dölj information Igor Skenderijaigor.skenderija@havochvatten.seigoskeFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986256Fältkontroll Väst6256Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986256
Visa eller dölj information Marie-Laure Sundmanmarie-laure.sundman@havochvatten.semsundmHandläggareAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986080EHFF, EU-stöd, Anslagshantering, Ekonomi6080Arkiv- och serviceenheten+46106986080
Visa eller dölj information Anders Skarstedtanders.skarstedt@havochvatten.seandskaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986335Tillsynsvägledning, Vattenverksamhet, Vattenkraft, Dammar, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning6335Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986335
Visa eller dölj information Lina Gunnarsson Kearneylina.gunnarssonkearney@havochvatten.selingunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986337Miljögifter, Vattendirektivet, SFÄ6337Enheten för vattenförvaltning+46106986337
Visa eller dölj information Christina Nienhardtchristina.nienhardt@havochvatten.sechrnieKravanalytikerAvdelningen för digital utveckling010-6986236Kravanalys6236Enheten för systemutveckling+46106986236
Visa eller dölj information Johan Söderblomjohan.soderblom@havochvatten.sejohsodSystemutvecklareAvdelningen för digital utveckling010-6986177Systemutveckling6177Enheten för systemutveckling+46106986177
Visa eller dölj information Michael Pohlmichael.pohl@havochvatten.semicpohUtredareKunskapsavdelningen010-6986119Int. Rapportering, SMED, HELCOM, OSPAR och EEA6119Enheten för miljöövervakning+46106986119
Visa eller dölj information Stina Lindqviststina.lindqvist@havochvatten.sestilinUtredareKunskapsavdelningen010-6986454Miljöövervakning, Sötvatten, Badvatten, Badplatsen6454Enheten för miljöövervakning+46106986454
Visa eller dölj information Michael Diemermichael.diemer@havochvatten.semicdieUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986153Områdesskydd, Skyddade naturområden, Marina naturreservat, Naturvärdesbedömning, Mosaic, Ekosystembaserad adaptiv förvaltning, Uppföljning6153Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986153
Visa eller dölj information David Bengtssondavid.bengtsson@havochvatten.sedabengChefsarkitektAvdelningen för digital utveckling010-6986200Chefsarkitekt6200Enheten för IT-styrning och analys+46106986200
Visa eller dölj information Eva Wennbergeva.wennberg@havochvatten.seevawenHR partnerPersonalenheten (HR)010-6986149HR Partner6149Personalenheten (HR)+46106986149
Visa eller dölj information Huda Alzabiehhuda.alzabieh@havochvatten.sehudalzAssistentAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986201Assistent6201Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986201
Visa eller dölj information Hanna Gustavssonhanna.gustavsson@havochvatten.sehangusUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986320Vattenförvaltning, Övergödning, Life IP Rich waters6320Enheten för vattenförvaltning+46106986320
Visa eller dölj information Daniel Grundéndaniel.grunden@havochvatten.sedangruAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986344Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6344Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986344
Visa eller dölj information Malin Bergdahlmalin.bergdahl@havochvatten.sembergdAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986345Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6345Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986345
Visa eller dölj information Signild Nerheimsignild.nerheim@havochvatten.sesignerEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986196Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys, Interkalibrering, Övergödning070-08985286196Enheten för vattenförvaltning+46106986196 Signild Nerheim. Enhetschef.
Visa eller dölj information Fredrik Kaestnerfredrik.kaestner@havochvatten.sefrekaeDigitaliseringsledareAvdelningen för digital utveckling010-6986245Digital6245Enheten för systemutveckling+46106986245
Visa eller dölj information Cecilia Ahlmarkcecilia.ahlmark@havochvatten.seceahlmProjektledareAvdelningen för digital utveckling010-6986312Projektledare, Kravanalytiker6312Enheten för systemutveckling+46106986312
Visa eller dölj information Emma Stadenfeldtemma.stadenfeldt@havochvatten.seemmstaKonsulthandläggareAvdelningen för digital utveckling010-6986114Konsulthandläggare, IT-Administratör6114Enheten för IT-styrning och analys+46106986114
Visa eller dölj information Hanna Swahnberghanna.swahnberg@havochvatten.sehanswaUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986338Datainsamling fritidsfiske och fiskets ekonomi6338Enheten för fiskereglering+46106986338
Visa eller dölj information Andres Viirandres.viir@havochvatten.seandviiTeamleaderAvdelningen för digital utveckling010-6986341Teamledare. Drift-gruppen. Enhet-DD6341Enheten för drift och förvaltning+46106986341
Visa eller dölj information Björn Forslundbjorn.forslund@havochvatten.sebjoforInfrastrukturteknikerAvdelningen för digital utveckling010-69862826282Enheten för drift och förvaltning+46106986282
Visa eller dölj information Staffan Ljungstaffan.ljung@havochvatten.sestaljuPresskontaktKunskapsavdelningen010-6986342Press, Media, Kommunikation6342Kommunikationsenheten+46106986342 Staffan Ljung. Presskontakt.
Visa eller dölj information Fredrik T Lindgrenfredrik.t.lindgren@havochvatten.seflindgVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986351Vrak, Sanering, Havsmiljö, Havsmiljöförvaltning, Konventioner, Verksjurist6351Juridiska enheten+46106986351
Visa eller dölj information Rebecca Hedströmrebecca.hedstrom@havochvatten.serebhedAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986353Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6353Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986353
Visa eller dölj information Patric Pedersenpatric.pedersen@havochvatten.sepatpedUpphandlingsjuristAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986098Upphandling, Inköp, Avtal, LOU6098Juridiska enheten+46106986098
Visa eller dölj information Erik Emanerik.eman@havochvatten.seeriemaFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986346Kontroll, Redskap, Landningsanmälan6346Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986346
Visa eller dölj information Anders Ryttarson Törneholmanders.ryttarsontorneholm@havochvatten.seandrytKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986343Kommunikation, Webbplats, Intranät6343Kommunikationsenheten+46106986343
Visa eller dölj information Magnus Hellmagnus.hell@havochvatten.semaghelInformationsarkitektAvdelningen för digital utveckling010-6986107Verksamhetsarkitektur, Informationsarkitektur, Processutveckling6107Enheten för IT-styrning och analys+46106986107
Visa eller dölj information Annika Anderssonannika.andersson@havochvatten.seannianEkonomAvdelningen för verksamhetsstöd010-6986318Budget, Budgetuppföljning, Prognoser6318Ekonomienheten+46106986318
Visa eller dölj information Erik Boströmerik.bostrom@havochvatten.seeribosUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986358Kalkning, Försurning, Kalkning av sjöar och vattendrag6358Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986358

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Intern service Organisation