Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Intern service Organisation

Sök medarbetare

Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten.

Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis namn, avdelning och arbetsuppgifter. Klicka på plustecknet till vänster om medarbetarens namn om du vill visa mer information om medarbetaren.

NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Arne Freidlitzarne.freidlitz@havochvatten.searnfreInfrastrukturteknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986222Sektionen för Teknisk Infrastruktur, TI, IT073-38210726222IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986222
Christer Mägichrister.magi@havochvatten.sechrmagInfrastrukturteknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986225IT-infrastruktur070-57015006225IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986225
Anette Olssonanette.olsson@havochvatten.seaneolsInfrastrukturteknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986224Sektionen för Teknisk Infrastruktur, TI, IT070-26003516224IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986224
Anders Bogeliusanders.bogelius@havochvatten.seandbogVerksamhetsutvecklareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986144Kontrollreformen, CISE, Marsuno, Sjöbasis, Sjöövervakningsrådet070-60132416144Avdelningen för fiskförvaltning+46106986144
Ann-Charlotte Berntssonann-charlotte.berntsson@havochvatten.seannberKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986165Webb070-63303496165Kommunikationsenheten+46106986165
Andrea Anderssonandrea.andersson@havochvatten.seandandHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986179Handelskontroll6179Uppföljningsenheten+46106986179
Anette Anderssonanette.andersson@havochvatten.seaneandReceptionistLedningsstaben010-6986162Telefonist/receptionist, Kontorsmateriel, Uppdatering sökkatalog, Uppdatering adress- och telefonlistor, Vaktmästeri, Passerkort076-53860026162Ledningsstaben+46106986162
Åke Thurgrenake.thurgren@havochvatten.seakethuInformations­­säkerhets­ansvarigAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986220Informations­­säkerhet, säkerhet070-77863616220IT-enheten, sektionen för IT-styrning+46106986220
Anders Erikssonanders.eriksson@havochvatten.seanderiSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986169Systemutveckling databas, Fartygsregister, Fartyg 2070-33193596169IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986169
Antonia Karlsson Fonsecaantonia.fonseca@havochvatten.seantfonHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986175VMS, Objektansvarig för den elektroniska loggboken070-20987766175Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986175
Åsa Anderssonasa.andersson@havochvatten.seasaandTjänstledig, KommunikatörKunskapsavdelningen010-6986366Webb072-23948286278Kommunikationsenheten+46106986366
Anna Söderblomanna.soderblom@havochvatten.seannjanEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986159Fiskerikontroll073-08953676159Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986159
Annika Johanssonannika.johansson@havochvatten.seannijoUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986145Tillsynsvägledning, Miljökvalitetsnormer för havsförvaltning, Fiske och vattenbruk, Miljöprövning, Miljöbalksärenden, Tillståndsprövning076-13400136145Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986145
Anna Nygrenanna.nygren@havochvatten.seannnygAvdelningsassistentKunskapsavdelningen010-6986197Ansvarig för administration, Diarieföring, Arkivering, Rutiner, Ices bemanningslista072-53684376197Enheten för miljöövervakning+46106986197
Åsa Lindskogasa.lindskog@havochvatten.seasalinHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986093073-08970976093Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986093
Åsa E Anderssonasa.e.andersson@havochvatten.seasandeAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986274Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP070-51303476274Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986274
Anna Jöbornanna.joborn@havochvatten.seannjobAvdelningschefKunskapsavdelningen010-6986006Forskning, Miljöövervakning, Datainsamling, Fartyg, IT072-20831926006Kunskapsavdelningen+46106986006
Anna Westphalanna.westphal@havochvatten.seannwesEkonomichefAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986210Övergripande ekonomifrågor070-69613916210Ekonomienheten+46106986210
Arne Anderssonarne.andersson@havochvatten.searnandAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986152A-kasseärenden, e-loggbok, Granskning, Korskontroll-svenska fartyg, Loggbok samfisken, Registrering6152Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986152
Björn Stührenbergbjorn.stuhrenberg@havochvatten.sebjostuKontrollkoordinator SydAvdelningen för fiskförvaltning010-6986047Fältkontroll Syd6047Östersjöenheten för fältkontroll+46106986047
Catharina Josephsoncatharina.josephson@havochvatten.secatjosHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986174Fångstintyg, IUU6174Uppföljningsenheten+46106986174
Cecilia Patrikssoncecilia.patriksson@havochvatten.sececpatRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986213Redovisningsfrågor, Finansiell del ÅR, Delårsrapport, Systemansvarig Agresso070-60133946213Ekonomienheten+46106986213
Charlotta Stadigcharlotta.stadig@havochvatten.sechastaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986251LOVA, Havsmiljöanslag, Vattenmiljöanslag, Lokala vattenvårdsåtgärder070-60512266251Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986251
Carina Ellmincarina.ellmin@havochvatten.secarellRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986211Ansvarig för leverantörsreskontra inkl. EFH, Redovisning, Betalningar, Ingående moms, Lösenord Agresso070-23433926211Ekonomienheten+46106986211
Clas Kempeclas.kempe@havochvatten.seclakemFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986050Fältkontroll Syd6050Östersjöenheten för fältkontroll+46106986050
Gunnel Erikssongunnel.eriksson@havochvatten.seguneriRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986096Systemansvarig Dombas, Lösenord Agresso, Systemförvaltning Agresso, Redovisning, Fiskeavgiftsmedel, Vattenavgiftsmedel, Vattendomar070-53503036096Ekonomienheten+46106986096
Gunilla Greiggunilla.greig@havochvatten.segungreUtredareKunskapsavdelningen010-6986209FAO, PGU/Global utveckling, SIDA070-57023906209Internationella enheten+46106986209
Fredrik Nordwallfredrik.nordwall@havochvatten.sefrenorEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986017Enhetschef, Biologisk mångfald, Restaurering, Områdesskydd, Fiskevård076-12540506017Enheten för biologisk mångfald+46106986017
David Bennstendavid.bennsten@havochvatten.sedavbenHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986294Fiskelicenser, Särskilt tillstånd för fiske efter pelagiska arter, Kvotbyten och överlåtelser pelagiskt fiske072-20471406249Tillståndsenheten+46106986294
Erland Lettevallerland.lettevall@havochvatten.seerlletUtredareKunskapsavdelningen010-6986219Främmande arter, Biologisk mångfald, Hotade arter, Marina däggdjur, Valar, Biogeografisk uppföljning, Art- och habitatdirektivet, ASCOBANS070-24866956219Enheten för miljöövervakning+46106986219
Elisabet Thompsonelisabet.thompson@havochvatten.seelithoEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986258Enhetschef070-56404416258Uppföljningsenheten+46106986258
Emil Rydståleemil.rydstale@havochvatten.seemirydPersonalutvecklarePersonalenheten010-6986206Lönebildning, Personal- och löneadministration, Frågor inom arbetstid och tjänsteresor, Arbetsrätt, Fackliga relationer070-62093876206Personalenheten+46106986206
Fredrik Arrheniusfredrik.arrhenius@havochvatten.sefrearrUtredareKunskapsavdelningen010-6986122Internationella enheten076-53861226122Internationella enheten+46106986122
Daniel Johanssondaniel.johansson@havochvatten.sedanjohFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986040Fältkontroll Syd6040Östersjöenheten för fältkontroll+46106986040
David Dalliahdavid.dalliah@havochvatten.sedavdalSystemförvaltareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986034Systemförvaltning av IT-system rörande: Fartygsövervakning och Inspektioner070-36622646034Uppföljningsenheten+46106986034
Emma Sernlandemma.sernland@havochvatten.seemmserUtredareKunskapsavdelningen010-6986270Ekologi, Miljöforskningssekretariat, Kontakter med SCB072-53716896270Enheten för forskning och miljömål+46106986270
Ewa Wennbergewa.wennberg@havochvatten.seewawenRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986149Anläggningar, Redovisning070-68313286149Ekonomienheten+46106986149
Fredrik Ljunghagerfredrik.ljunghager@havochvatten.sefreljuUtredareKunskapsavdelningen010-6986045Miljöövervakning - kust och hav, Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, Datainsamling av fisk: Data Collection Framework (DCF)076-13400156045Enheten för miljöövervakning+46106986045
Frida Engbergfrida.engberg@havochvatten.sefriwegUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986068Fiskerätt, Fartyg 2072-71457706068Tillståndsenheten+46106986068
Ingela Bauneringela.bauner@havochvatten.seingbauRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986141Ansvarig för kundreskontra, Inkomster, Konferensekonomi, Utgående moms, Rekvisition av rådsresor, Redovisning070-67431336141Ekonomienheten+46106986141
Inger Dahlgreninger.dahlgren@havochvatten.seingdahEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986020Enhetschef070-62403156020Enheten för fiskereglering+46106986020
Ingemar Berglundingemar.berglund@havochvatten.seingberAvdelningschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986007Ledningsgrupp070-69693206007Avdelningen för fiskförvaltning+46106986007
Ingemar Anderssoningemar.andersson@havochvatten.seingandUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986246Restaurering, Återställning, Grundområden, Biologisk mångfald, Grön och blå infrastruktur070-53404286246Enheten för biologisk mångfald+46106986246
Håkan Carlstrandhakan.carlstrand@havochvatten.sehakcarUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986240Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske, Fisketurism, Friluftsliv, Fiskefrågor Torne älv, NASCO073-05990906240Enheten för fiskereglering+46106986240
Laura Pirizlaura.piriz@havochvatten.selaupirHoD, UtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986248OSPAR, Delegationschef, HELCOM, Havsmiljökonventioner; Västerhavet; Nordsjön, Östersjön,Internationellt vatten070-27444306248Havs- och vattenmiljöenheten+46106986248
Karina Johanssonkarina.johansson@havochvatten.sekarjohAvdelningsassistentAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986157Avdelningsassistent070-24303376157Avdelningen för havs- och vattenförvaltning+46106986157
Joacim Johannessonjoacim.johannesson@havochvatten.sejoajohUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986151Havsplanering, Fysisk planering, Samhällsekonomiska bedömningar, Internationellt samarbete inom havsplanering070-25303816151Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986151
Jarl Engquistjarl.engquist@havochvatten.sejarengHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986205Kvotuppföljning, Kvoter och statistik6205Uppföljningsenheten+46106986205
Karin Bjernerkarin.bjerner@havochvatten.sekarbjeUtredareKunskapsavdelningen010-6986201Utredare070-61563306201Internationella enheten+46106986201
Karin Linderholmkarin.linderholm@havochvatten.sekalindUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986232Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar070-34304146232Enheten för fiskereglering+46106986232
Lena Halldinlena.halldin@havochvatten.selenhalDatabasstrategAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986235Databasutveckling, Förvaltningsanvsarig för ''Tillstånd och Licenshantering'', IT-strategiska frågor070-59304176235IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986235
Jenny Nordjenny.nord@havochvatten.sejennorUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986230Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning6230Uppföljningsenheten+46106986230
Kasper Holgerskasper.holgers@havochvatten.sekasholKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986236Medarbetarkommunikation, Webb070-60504186236Kommunikationsenheten+46106986236
Johan Löwenadler Davidssonjohan.lowenadler-davidsson@havochvatten.sejohdavAvdelningschefAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986009Ledningsgrupp070-63804256009Avdelningsstab för verksamhetsstyrning+46106986009
Johanna Erikssonjohanna.eriksson@havochvatten.sejoheriUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986269Marint skräp, Spökgarn, Mikroplaster, Havsmiljödirektivet, OSPAR ICG Marine Litter (HaVs representant), Skrotbåtar076-77834746269Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986269
Karin Brunnström Algellkarin.brunnstromalgell@havochvatten.sekarbruPersonalutvecklarePersonalenheten010-6986272Kollektivavtal och frågor inom arbetstid och tjänsteresor, Arbetsrätt, Fackliga relationer, Övriga personalfrågor070-69134566272Personalenheten+46106986272
Lena Pensonlena.penson@havochvatten.selenpenFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986031Fältkontroll Väst070-36626936031Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986031
Jan Erikssonjan.eriksson@havochvatten.sejaneriEkonomiassistentAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986163EFH, Påminnelser, Fakturahantering, Kontaktperson för fordonsfrågor och tågresor, underlag till EU-projekt070-61882246163Ekonomienheten+46106986163
Johanna Andreassonjohanna.andreasson@havochvatten.sejohandUtredareKunskapsavdelningen010-6986180Samhällsekonomiska analyser miljömålen, Internationell rapportering av dumpade muddermassor i havet, officell statistik, SCB072-71713416180Enheten för forskning och miljömål+46106986180
Lena Petterssonlena.pettersson@havochvatten.selenpetAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986276Loggböcker, Registrering och Avräkningsnotor6276Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986276
Kent Karlssonkent.karlsson@havochvatten.sekenkarFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986056Fältkontroll Väst6056Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986056
Johan Nilssonjohan.nilsson@havochvatten.sejohnilWebbutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986132Webbutveckling, SiteVision070-35744326132IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986132
Lena Linderoslena.linderos@havochvatten.selelindRegistratorLedningsstaben010-6986168Diariet, DiaBas, Registrering072-71632666168Ledningsstaben+46106986168
Jonas Ericsonjonas.ericson@havochvatten.sejoneriHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986072Dagar kvar, Korskontroll, Kvot, Statistik, Uppföljning pelagiskt fiske6072Uppföljningsenheten+46106986072
Lennart Käcklennart.kack@havochvatten.selenkacRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986365Budget, Uppföljning, Redovisning, EA-värderingsfrågor070-27475566365Ekonomienheten+46106986365
Jonas Burströmjonas.burstrom@havochvatten.sejonburAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986059Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP070-27088606059Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986059
Mats Börjemats.borje@havochvatten.sematborHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986135Satellitövervakning, Satellit, VMS, Fartygsövervakning,Geografisk spårbarhet av fiskefartyg6135Uppföljningsenheten+46106986135
Maud Keijsermaud.keijser@havochvatten.semaukeiRegistratorLedningsstaben010-6986161Diariet, DiaBas, Registrering070-68403416161Ledningsstaben+46106986161
Mårten Gustafssonmarten.gustafsson@havochvatten.semargusHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986192Spårbarhet6192Uppföljningsenheten+46106986192
Maria Hellstenmaria.hellsten@havochvatten.semarhelStabschefLedningsstaben010-6986002Stabschef070-26269766002Ledningsstaben+46106986002
Malin Wilhelmssonmalin.wilhelmsson@havochvatten.semalwilUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986216EU-Samordnare, Samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, Gemensamma fiskeripolitiken070-39648076216Enheten för fiskereglering+46106986216
Martin Rydgrenmartin.rydgren@havochvatten.semarrydUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986250Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken070-35664326250Enheten för fiskereglering+46106986250
Malin Hemmingssonmalin.hemmingsson@havochvatten.semalhemUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986184Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Muddring, Hamnar, Vindkraft, Bryggor, ESBO-samråd072-71717586184Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986184
Martin Bjernermartin.bjerner@havochvatten.semarbjeEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986155Fiskerikontroll070-64183356155Östersjöenheten för fältkontroll+46106986155
Malin Hultgrenmalin.hultgren@havochvatten.semalhulUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986247Tillsynsvägledning; Fiskerikontroll6247Uppföljningsenheten+46106986247
Niclas Andreassonniclas.andreasson@havochvatten.senicandITAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986218SOA-Arkitekt, IT-strategi070-52883996218IT-enheten, sektionen för IT-styrning+46106986218
Monica Blidnermonica.blidner@havochvatten.semonbliJuristAvdelningen för fiskförvaltning010-6986167Fiskerilagstiftning076-81243486167Tillståndsenheten+46106986167
Malin Aarsrudmalin.aarsrud@havochvatten.semalaarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986241Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Muddring, Hamnar, Miljöfarlig verksamhet; Vindkraft, Gruvor072-71716746241Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986241
Marie Björnmarie.bjorn@havochvatten.semarbjoAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986064Loggböcker, Registrering6064Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986064
Mårten Åströmmarten.astrom@havochvatten.semarastUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986012Samordning beställningar: Vetenskapliga underlag för fiskförvaltning, Strategisk utveckling fiskförvaltning, Integrering fiske och miljö, Utveckling: ekosystembaserad fiskförvaltning070-79954156012Enheten för fiskereglering+46106986012
Martina Liljegrenmartina.liljegren@havochvatten.semarlilHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986154Fiskelicenser, Tillstånd för fiske inom trålfiskeområden i Östersjön072-71213546154Tillståndsenheten+46106986154
Peter Funegårdpeter.funegard@havochvatten.sepetfunUtredareKunskapsavdelningen010-6986146Samarbete med Sydostasien, Tonfisk, Svarta havet och Medelhavet, EU:s fiskeavtal med Ryssland, Förvaltningsplaner för lax och ål070-68993256146Internationella enheten+46106986146
Sazimet Karasusazimet.karasu@havochvatten.sesazdemHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986140Dagar kvar, Korskontroll, Effortkontroll, Effortuppföljning, Riskanalys6140Uppföljningsenheten+46106986140
Ylwa Larssonylwa.larsson@havochvatten.seylwlarReceptionistLedningsstaben010-6986099Telefonist, Receptionist, Inköp, Kontorsmaterial, Postansvarig, Vaktmästeri, Registeruppdatering076-53860146099Ledningsstaben+46106986099
Ylva Mattssonylva.mattsson@havochvatten.seylvmatUtredareKunskapsavdelningen010-6986214OECD-samordning, Global utveckling/PGU, Handel/WTO072-53198736214Internationella enheten+46106986214
Patrik Perssonpatrik.persson@havochvatten.sepatperEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986156Enhetschef070-34703366156Tillståndsenheten+46106986156
Stig Thörnqviststig.thornqvist@havochvatten.sestithoUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986265Tillsynsvägledning: Fisketillsyn, Fritidsfiske, Fiske och vattenbruk, Friluftsliv070-62575676265Enheten för fiskereglering+46106986265
Pia Ovikpia.ovik@havochvatten.sepiaoviHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986204Handelskontroll, EU’s kontrollbidrag070-31003856204Uppföljningsenheten+46106986204
Torbjörn Attnästorbjorn.attnas@havochvatten.setorattEnhetschefAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986010Enhetschef070-28303106010IT-enheten+46106986010
Patrizia Jaconellipatrizia.jaconelli@havochvatten.sepatjacAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986181Loggböcker, Registrering072-14674936181Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986181
Ronny Sjödinronny.sjodin@havochvatten.seronsjoFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986039Fältkontroll Syd070-36621326039Östersjöenheten för fältkontroll+46106986039
Ronny Johanssonronny.johansson@havochvatten.seronjohAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986164Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP076-53860086164Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986164
Sara Kihlgrensara.kihlgren@havochvatten.sesarkihHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986255Fiskelicenser, Särskilt tillstånd för räka076-53860136255Tillståndsenheten+46106986255
Tobias Jeppssontobias.jeppsson@havochvatten.setobjepFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986053Fältkontroll Syd6053Östersjöenheten för fältkontroll+46106986053
Per-Olof V Anderssonper-olof.v.andersson@havochvatten.seperandUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986057Fiskeregler, Fisketillsyn, Fritidsfiske, Sportfiske070-31047216057Enheten för fiskereglering+46106986057
Viveca Ekelöfviveca.ekelof@havochvatten.sevivekeEnhetsjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986262Sanktionsavgifter, Överträdelser6262Juridiska enheten+46106986262
Peter Johanssonpeter.johansson@havochvatten.sepetjohITAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986171Java-arkitekt, FLIT Inspektioner, Landbas, vCatch, E-loggbok, SOA, Weblogic, Jira, Subversion, ALM070-55373676171IT-enheten, sektionen för IT-styrning+46106986171
Rune Blombergrune.blomberg@havochvatten.serunbloSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986032Systemutveckling076-53860326032IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986032
Stefan Rehnströmstefan.rehnstrom@havochvatten.sesterehPersonalchefPersonalenheten010-6986173Övergripande personalfrågor inom arbetsmiljö, Kompetensförsörjning, Ledarskap, Lönebildning,Samverkan och förhandling med personalorganisationer, Organisationsfrågor och omställning070-86511606173Personalenheten+46106986173
Viktoria Wendschlagviktoria.wendschlag@havochvatten.sevikwenEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986234Kontaktperson FMC076-53860216234Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986234
Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.sesusvikUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986076Mariná däggdjur, Främmande arter, Genetik, Genetikfrågor, Hotade arter, Säl, Sälskador, Utsättning, CMS073-08979676076Enheten för biologisk mångfald+46106986076
Rutger Svenssonrutger.svensson@havochvatten.serutsveFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986051Fältkontroll Väst6051Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986051
Petra Amberntsonpetra.amberntson@havochvatten.sepetambPersonalutvecklarePersonalenheten010-6986245Arbetsmiljö, Fackliga relationer, Arbetsrätt, Organisationsfrågor, Övriga personalfrågor070-67784276245Personalenheten+46106986245
Per-Olof Anderssonper-olof.andersson@havochvatten.sepeandeFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986363Fältkontroll Syd6363Östersjöenheten för fältkontroll+46106986363
Stefan Janssonstefan.jansson@havochvatten.sestejanInternrevisor010-6986065e-beställningsrutiner072-21206926065+46106986065
Karl-Johan Nylénkarl-johan.nylen@havochvatten.sekarnylTjänstledigKunskapsavdelningen010-6986293Webb, Sociala medier, Hemsida, Webbutveckling, Facebook, Digitala medier072-23268446293Kommunikationsenheten+46106986293
Thomas Johanssonthomas.johansson@havochvatten.sethjohaEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986019Havsplanering, Maritima frågor, Baltic Sea Action Plan (BSAP), Östersjöstrategi (EUSBSR), Sjöfart, Oljespill, Oljejouren, Olyckor, Marint skräp/avfall, Undervattensbuller, Barlastvatten, Hållbart nyttjande av den marina miljön, Fritidsbåtar, toalettavfall, båtbottentvättar, båtbottenfärger), Miljöteknik, Innovationer, Energi, Energieffektiv sjöfart, Blue growth (blå tillväxt).072-21390066019Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986019
Thomas Reuterljungthomas.reuterljung@havochvatten.sethoreuFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986038Fältkontroll Syd6038Östersjöenheten för fältkontroll+46106986038
Janne Källquistjanne.kallquist@havochvatten.sejanpilFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986055Fältkontroll Väst6055Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986055
Magnus Strandbergmagnus.strandberg@havochvatten.semagstrFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986042Fältkontroll Syd6042Östersjöenheten för fältkontroll+46106986042
Agnes Ytrebergagnes.ytreberg@havochvatten.seagnytrUtredareKunskapsavdelningen010-6986289Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Miljöövervakning Kust och Hav, HELCOM, HOLAS, Marin miljöövervakning, Övervakningsprogram072-23963656289Enheten för miljöövervakning+46106986289
Anneli Harlénanneli.harlen@havochvatten.seanharlUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986137Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning070-58303146137Havs- och vattenmiljöenheten+46106986137
Gunilla Ejdunggunilla.ejdung@havochvatten.segunejdTjänstledig, UtredareKunskapsavdelningen010-6986288Miljöövervakning kust och hav, Datavärdskap, Statisitk, Regional övervakning072-23955056288Enheten för miljöövervakning+46106986288
Ingemar Abrahamssoningemar.abrahamsson@havochvatten.seinabraUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986287Kalkning, Kalkningsverksamhet072-23936516287Enheten för biologisk mångfald+46106986287
Karin Petterssonkarin.pettersson@havochvatten.sekarpetUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986183Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförordningen, Internationell havsförvaltning, Växtplankton, Mijökvalitetsnormer, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning vattenförvaltning070-52403666183Havs- och vattenmiljöenheten+46106986183
Karin Wallkarin.wall@havochvatten.sekarwalVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986150Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist6150Juridiska enheten+46106986150
Lennart Sorbylennart.sorby@havochvatten.selensorVerksamhetsutvecklareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986013Verksamhetsutveckling, Vattenförvaltning, Havsförvaltning072-70157406013Avdelningen för havs- och vattenförvaltning+46106986013
Per Olssonper.olsson@havochvatten.seperolsUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986290Kalkning, Kalkningsverksamhet, Försurning, Skog och skogsbruk, LIFE072-70052156290Enheten för biologisk mångfald+46106986290
Ulrika Siiraulrika.siira@havochvatten.seulrsiiUtredareKunskapsavdelningen010-6986088Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Fördjupad utvärdering, Uppföljning av miljömålen, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Samordning av miljömålsarbetet, Processledare för HaV:s arbete med Grön infrastruktur072-23955046088Enheten för forskning och miljömål+46106986088
Ulrika Stensdotter Blombergulrika.stensdotter@havochvatten.seulrsteUtredareKunskapsavdelningen010-6986011Miljöövervakning, Nationell miljöövervakning, Sötvatten, IKEU, UNECE072-21396886011Enheten för miljöövervakning+46106986011
Ylva Engwallylva.engwall@havochvatten.seylvengUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986291Åtgärdsprogram för Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförvaltning073-05304206291Havs- och vattenmiljöenheten+46106986291
Björn Sjöbergbjorn.sjoberg@havochvatten.sebjosjoAvdelningschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986008Avdelningschef, Vattenförvaltning, Havsförvaltning070-81994626008Avdelningen för havs- och vattenförvaltning+46106986008
Åsa M Anderssonasa.m.andersson@havochvatten.seaanderUtredareKunskapsavdelningen010-6986257Miljöövervakning sötvatten/grundvatten, Badvatten, Statistik sötvatten, Regional miljöövervakning072-23898576257Enheten för miljöövervakning+46106986257
Ulrika Westerbergulrika.westerberg@havochvatten.seulrwesHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986075JDP, Administrativa uppgifter inom fiskerikontroll073-08979266075Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986075
Elin Hedmanelin.hedman@havochvatten.seelihedSektionschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986367Sektionschef Öst, Fältkontroll Öst6367Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986367
Ann Lundströmann.lundstrom@havochvatten.seannlunEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986830Enhetschef, Miljöprövning, Miljötillsyn, Tillsynsvägledning076-53860306830Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986830
Mats Svenssonmats.svensson@havochvatten.semasvenEnhetschefKunskapsavdelningen010-6986374Vattenförvaltning, Havsförvaltning, Fiskförvaltning, Miljöforskning, Kunskapsförsörjning, Samhällsekonomisk analys072-71724316374Enheten för forskning och miljömål+46106986374
Fredric Svenssonfredric.svensson@havochvatten.sefresveIT-teknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986228IT-Support, IT-infrastruktur6228IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986228
Jenny Liökeljenny.liokel@havochvatten.sejenlioVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986125Miljörätt6125Juridiska enheten+46106986125
Maria Boshnakovamaria.boshnakova@havochvatten.semaboshVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986260Myndighetsövergripande frågor, Offentlighet- och sekretess, Personuppgifter, Förvaltningsrätt mm. Fiskerilagstiftning6260Juridiska enheten+46106986260
Christina Hallströmchristina.hallstrom@havochvatten.sechhallHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986965Anslag 1:12, Havs- och vattenmiljöanslaget, LOVA, Nationell LOVA samordning, processutveckling och effektuppföljning anslag 1:12, projektstöd Blå tillväxt, finansieringslösningar anslag 1:12, Östersjöstrategin076-53860656965Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986965
Pia Almbringpia.almbring@havochvatten.sepiaalmUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986857Tillsynsvägledning, Miljökvalitetsnormer för vatten, Tillämpning av miljökvalitetsnormer, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, ESBO-samråd och Gränsälvsöverenskommelsen, Miljöfarlig verksamhet, Dricksvatten, Vattenskyddsområde076-53860576857Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986857
Ida Elvinida.elvin@havochvatten.seidalinPersonalutvecklarePersonalenheten010-6986764Kollektivavtal och utveckling och samordning av samverkan, Fackliga relationer, Arbetsmiljö, Övriga personalfrågor076-53860646764Personalenheten+46106986764
Ann-Sofie Wernerssonann-sofie.wernersson@havochvatten.seannwerUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986355Miljöfarliga ämnen, Prioriterade ämnen, Särskilt farliga ämnen, Havsmiljöförvaltning , Vattenförvaltning, Kemikalier, Ekotoxologi076-53860556355Havs- och vattenmiljöenheten+46106986355
Catarina Hedarcatarina.hedar@havochvatten.secathedEnhetschefKunskapsavdelningen010-6986784Antarktis, Arktis, Bilateralt miljö och klimatarbete, Internationellt utvecklingssamarbete-SIDA, Politiken för global utveckling (PGU), Globala mål för hållbarhet (SDG), Multilateralt samarbete inom FN-organisationer070-33792956784Internationella enheten+46106986784
Margareta Lundin Ungermargareta.lundinunger@havochvatten.semarlunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986121Avloppsreningsverk, Riksintresse vattenförsörjning, Skydd av dricksvatten, Enskilda avlopp, Små avlopp, Vattenskyddsområde, Vattentäkt, VA-planering, Läkemedel076-53861216121Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986121
Anders Skarstedtanders.skarstedt@havochvatten.seandskaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986690Tillsynsvägledning; Vattenverksamhet, Vattenkraftverk, Dammar, Vattenuttag, Anmälan, Tillsyn, Egenkontroll076-53861906690Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986690
Marina Nordblommarina.nordblom@havochvatten.semarnorRegistratorLedningsstaben010-6986375Diariet, DiaBas, Registrering072-71734026375Ledningsstaben+46106986375
Jonas Ljungbergjonas.ljungberg@havochvatten.sejonljuSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986067GIS, Geodata, Karttjänster, Geografisk hantering076-53860676067IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986067
Jan Schmidtbauer Cronajan.schmidtbauer.crona@havochvatten.sejanschUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986409Havsplanering, Fysisk planering, Miljöbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning, Ekosystemansats076-53862096409Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986409
Sofia Brockmarksofia.brockmark@havochvatten.sesofbroUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986581Främmande och hotade arter, Artskydd/CITES, Utsättning och flyttning av fisk FIFS 2011:13, Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)076-53862816581Enheten för biologisk mångfald+46106986581
Lena Tingströmlena.tingstrom@havochvatten.selentinUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986091Områdesskydd, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, Helcom Baltic Sea Protected Areas, Ospar Marine Protected Areas076-53860916091Enheten för biologisk mångfald+46106986091
Christer Larssonchrister.larsson@havochvatten.sechlarsUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986911Åtgärdsprogram sjöfart, Barlastkonventionen, Blå tillväxt, Miljöteknik, Oljefrågor, Oljejouren, Oljeskadeskydd, Dumpad ammunition o kemiska stridsmedel, Vrak, Strandskyddsdelegationen, Naturolyckor, Fritidsbåtar076-53862116911Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986911
Ann-Karin Thorénann-karin.thoren@havochvatten.seannthoUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986078Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Åtgärdsprogram, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Rapportering av vattenförvaltningen076-53860786078Havs- och vattenmiljöenheten+46106986078
Josefin Hjort josefin.hjort@havochvatten.sejoswalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986082Jordbruk, Cap:s miljöeffekter, Landsbygdsprogram, PA Nutri, Nitratdirektivet, Östersjöstrategi, Vattenbruksrådet076-53860826082Havs- och vattenmiljöenheten+46106986082
Niklas Egriellniklas.egriell@havochvatten.senikegrUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986086Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Vattenkraft, Vattenreglering, Vattenavgift, Fiskeavgift, Omprövning, Biologisk återställning, Erosionsskydd076-53860866086Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986086
Erik Törnblomerik.tornblom@havochvatten.seertornUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986092Limniskt områdesskydd, Uppföljning i skyddade områden, Ramsar, Grön och blå infrastruktur, Strandskydd, Nationalparker076-53860926092Enheten för biologisk mångfald+46106986092
Lena Olssonlena.olsson@havochvatten.seleolssKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986842Pressansvar, Mediekontakter, Facebook076-53860426842Kommunikationsenheten+46106986842
John Malmströmjohn.malmstrom@havochvatten.sejohmalFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986077Fältkontroll Väst6077Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986077
Hedvig Hernevikhedvig.hernevik@havochvatten.sehedherVerksamhetsutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986243Miljöledning, Kvalité, Verksamhetsutveckling076-53862436243Avdelningsstab för verksamhetsstyrning+46106986243
Tomas Anderssontomas.andersson@havochvatten.setomandUtredareKunskapsavdelningen010-6986029Havsplanering, Östersjön, Fysisk planering, Riksintressen076-53860296029Internationella enheten+46106986029
Qamer Chaudhryqamer.chaudhry@havochvatten.seqamchaUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986087Fördelning av fiskemöjligheter, Förvaltningssystem, Särskilt tillstånd att tråla efter siklöja076-53860876087Tillståndsenheten+46106986087
Sara Grahnsara.grahn@havochvatten.sesargraEnhetschefAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986373Miljörätt6373Juridiska enheten+46106986373
Bernt Ranebernt.rane@havochvatten.seberranGis-StrategAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986281Gis, Geodata, Geografisk hantering, Karttjänster, Inspire070-85163736281IT-enheten, sektionen för IT-styrning+46106986281
Eva Rosenhalleva.rosenhall@havochvatten.seevarosUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986907Havsplanering, Västerhavet, Fysisk planering, Riksintressen076-53860076907Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986907
Elisabeth Sahlstenelisabeth.sahlsten@havochvatten.seelisahUtredareKunskapsavdelningen010-6986311Strategisk akvatisk miljöövervakning, Sötvatten, Kustvatten, Hav, Kvalitetssäkrade undersökningsmetoder, Strategisk samordning076-53861116311Enheten för miljöövervakning+46106986311
Stefan Hellbergstefan.hellberg@havochvatten.sestehelFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986492Fältkontroll Väst6492Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986492
Bengt Fjällborgbengt.fjallborg@havochvatten.sebenfjaUtredareKunskapsavdelningen010-6986060Ekotoxikologi, Miljögifter, Miljöforskningssekretariatet, Metaller, Biocider, Ytaktiva ämnen, Exponerings scenarios, Gruvor, Diffusa utsläpp, Ekologisk riskbedömning, Sediment076-53860606060Enheten för forskning och miljömål+46106986060
Pia Norlingpia.norling@havochvatten.sepianorUtredareKunskapsavdelningen010-6986097Marinekologi, Marin biodiversitet, Marin miljöövervakning, Naturvärdesbedömning, Miljöforskningssekretariat, OSPAR, Främmande arter, Ekosystemtjänster076-53860976097Enheten för forskning och miljömål+46106986097
Terje Selnesterje.selnes@havochvatten.seterselUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986212Havsplanering, Fysisk planering, Baltic SCOPE070-29356526212Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986212
Anna Hasslowanna.hasslow@havochvatten.seanpalmUtredareKunskapsavdelningen010-6986263Datainsamling av fisk inom EU:s gemenskapsram: Data Collection Framework (DCF), Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, ICES-sekretariat, Främmande arter och genotyper076-53861036263Enheten för miljöövervakning+46106986263
Staffan Danielssonstaffan.danielsson@havochvatten.sestadanUtredareKunskapsavdelningen010-6986841Utredare076-53862416841Internationella enheten+46106986841
Niels Krabbeniels.krabbe@havochvatten.seniekraUtredareKunskapsavdelningen010-6986997Folkrätt, Internationella avtal och traktat, Internationell havsrätt, Havsrättskonventionen, UNCLOS, OECD, WTO, Världshandelsorganisationen, Londonkonventionen, Londonprotokollet och IMO076-53862776997Internationella enheten+46106986997
Joel Sobovitchjoel.sobovitch@havochvatten.sejoesobSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986349Utvecklare inom datalager och beslutsstöd076-53862496349IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986349
Anna Karlssonanna.karlsson@havochvatten.seannkarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986392Biologisk mångfald, Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Art- och habitatdirektivet, OSPAR, Hotade arter och habitat076-53862926392Enheten för biologisk mångfald+46106986392
Maria Samuelssonmaria.samuelsson@havochvatten.semarsamUtredareKunskapsavdelningen010-6986920Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Uppföljning av miljömålen, Fördjupad utvärdering, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning076-53862206920Enheten för forskning och miljömål+46106986920
Tobias Porsbringtobias.porsbring@havochvatten.setobporUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986094Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning havsförvaltning, Ekotoxologi076-53860946094Havs- och vattenmiljöenheten+46106986094
Åsa Gunnarssonasa.gunnarsson@havochvatten.seasagunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986035Tillsynsvägledning; Enskilda avlopp, Små avlopp, Effektiv tillsyn076-53860356035Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986035
Jens Perssonjens.persson@havochvatten.sejenperUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986244Fiskeförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler070-76120376244Enheten för fiskereglering+46106986244
Marija Axrenmarija.axren@havochvatten.semarmajTjänstledig, HandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986295Fiskelicenser, Förlängning av fiskelicenser, Särskilt tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Östersjön, Personliga fiskelicenser, Särskilt tillstånd för fiske efter snäcka med bur, Särskilt tillstånd för fiske efter ål, Särskilt tillstånd att tråla räka innanför trålgränsen norr om latituden 58 31, 50 N, Särskilt tillstånd för trålning i inflyttningsområdena i Östersjön, Särskilt tillstånd för musselskrapning6295Tillståndsenheten+46106986295
AnnaKarin Fridhannakarin.fridh@havochvatten.seannwenUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986025Havsplanering, Bottniska viken, Plan- ocg bygglagen PBL, Fysisk planering076-53861606025Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986025
Benny Johanssonbenny.johansson@havochvatten.sebejohaKontrollkoordinator VästAvdelningen för fiskförvaltning010-6986178Fältkontroll Väst6178Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986178
Fehima Belicfehima.belic@havochvatten.sefehbelLokalvårdareLedningsstaben010-6986021Lokalvård070-36622186021Ledningsstaben+46106986021
Emi Asplundemi.asplund@havochvatten.seemiaspPersonalutvecklarePersonalenheten010-6986158Rekrytering, Övriga personalfrågor072-22709336158Personalenheten+46106986158
Philip Axephilip.axe@havochvatten.sephiaxeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986026Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförvaltning, Övergödning, Närslatsbelastning076-53860366026Havs- och vattenmiljöenheten+46106986026
Susanna Hogdinsusanna.hogdin@havochvatten.sesushogUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986028Tillsynsvägledning; Vattenskyddsområden, Riksintresse vattenförsörjning, Vattentäkt, Skydd av dricksvatten, GMO, Bekämpningsmedel, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning076-53860286028Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986028
Thomas Kleinthomas.klein@havochvatten.sethokleUtredareKunskapsavdelningen010-6986049Klimat- och miljöforskning, Klimatstrategi, Nationell och internationell klimatsamverkan, Eu:s jordobservationsprogram Copernicus076-53860496049Enheten för forskning och miljömål+46106986049
Klas Svenbringklas.svenbring@havochvatten.seklasveUpphandlareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986252Upphandling, Inköp, Avtal, LOU070-26333846252Juridiska enheten+46106986252
Linda Lundberglinda.lundberg@havochvatten.selinsveEnhetsjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986621Sanktionsavgifter, Överträdelser076-53860616621Juridiska enheten+46106986621
Emma Westerlundemma.westerlund@havochvatten.seemmwesTjänstledig, FiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986037Landningskontroll076-53860376037Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986037
Mattias Anderssonmattias.andersson@havochvatten.semaandeSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986286IT, Systemutveckling076-53861616286IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986286
Mathias Lööwmathias.loow@havochvatten.sematlooProjektekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986052Projektredovisning, EU-Projekt076-53860526052Ekonomienheten+46106986052
Marie Berghultmarie.berghult@havochvatten.semberghEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986016Enhetschef, Havsförvaltning, Vattenförvaltning, Helcom, Ospar, Badvatten076-53860196016Havs- och vattenmiljöenheten+46106986016
Mansour Tadimansour.tadi@havochvatten.semantadEkonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986054Anslagsekonom076-53860546054Ekonomienheten+46106986054
Märta Zetterbergmarta.zetterberg@havochvatten.semarzetVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986081Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6081Juridiska enheten+46106986081
Catarina Pernheimcatarina.pernheim@havochvatten.secatperVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986100Verksjurist076-53860386100Juridiska enheten+46106986100
Patrik Sundbergpatrik.sundberg@havochvatten.sepatsunFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986110Fältkontroll Öst6110Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986110
Agneta Rönnlundagneta.ronnlund@havochvatten.seagnronFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986114Fältkontroll Öst076-53860406114Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986114
Lars Johan Hanssonlarsjohan.hansson@havochvatten.selahansUtredareKunskapsavdelningen010-6986369Datavärdsansvarig,Miljödata, Övervakningsdata, IT-system076-53862696369Enheten för miljöövervakning+46106986369
Jonas Svenssonjonas.svensson@havochvatten.sejonsveUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986022Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys, Interkaibrering, Övergödning070-33152196022Havs- och vattenmiljöenheten+46106986022
Katarina Vartiakatarina.vartia@havochvatten.sekatvarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986601Badvatten, Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Undantag, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Kraftigt modifierade vatten, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys076-53862016601Havs- och vattenmiljöenheten+46106986601
Linda Rydelllinda.rydell@havochvatten.selinrydUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986033Åtgärdsprogram för Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförvaltning, Badvatten076-53860346033Havs- och vattenmiljöenheten+46106986033
Johanna Egerupjohanna.egerup@havochvatten.sejohegeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986160Havs- och vattenmiljöanslaget 1:12, Havsplanering, Samverkan och kommunikation, Östersjöstrategi, EU-fonder073-08941966160Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986160
David Fristedtdavid.fristedt@havochvatten.sedavfriFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986113Fältkontroll Öst076-53860516113Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986113
Sara Steinersara.steiner@havochvatten.sesarsteTjänstledig, HandläggareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986208Projektredovisning, Projektadministration, Anslag076-77232946208Ekonomienheten+46106986208
Linus Hammarlinus.hammar@havochvatten.selinhamUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986115Sjöfart, Fartyg, Fritidsbåtar, Maritima strategin, Havsplanering, Miljöbedömning, Blå tillväxt, Vindkraft, Kumulativa miljöeffekter, Symphony070-21418256115Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986115
Susanne Gustafssonsusanne.gustafsson@havochvatten.sesussguUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986120Havplanering, Havsplanering Bottniska viken, Plan- och bygglagen PBL, Fysisk planering076-53861206120Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986120
Pontus Nilssonpontus.nilsson@havochvatten.seponnilVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986043Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist076-53860436043Juridiska enheten+46106986043
Kristina Samuelssonkristina.samuelsson@havochvatten.sekrisamUtredareKunskapsavdelningen010-6986123Miljöövervakning inom vattenförvaltningen, Övervakningsprogram för vattenförvaltning, Vägledning för övervakning, Rapportering av vattenförvaltning076-53860706123Enheten för miljöövervakning+46106986123
Gustav Jappevikgustav.jappevik@havochvatten.segusperSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986189IT, Systemutveckling076-53861896189IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986189
Max Vretbornmax.vretborn@havochvatten.semaxwreUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986069Havsmiljöförvaltning, Vattenförvaltning, Konsekvensanalyser, Miljöekonomi, Kostnads- och nyttoanalyser076-53860696069Havs- och vattenmiljöenheten+46106986069
Helena Westmanhelena.westman@havochvatten.sehelwesHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986202Särskilt tillstånd för fiske efter pelagiska arter, Kvotbyten och överlåtelser pelagiskt fiske, Särskilt tillstånd för fiske efter makrill/sill/industriarter i norsk zon, Personliga fiskelicenser, Fiske i grönländska och färöiska vatten070-33579426202Tillståndsenheten+46106986202
Marie Hallberg marie.hallberg@havochvatten.semarhalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986142Samhällsekonomi, Miljöekonomi, Maritima strategin, Havsplanering076-53860846142Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986142
Karl Norlingkarl.norling@havochvatten.sekarlnoUtredareKunskapsavdelningen010-6986138Miljöövervakning Kust och hav076-53860836138Enheten för miljöövervakning+46106986138
Annie Hermanssonannie.hermansson@havochvatten.seanhermHandläggareKunskapsavdelningen010-6986062Bilateralt miljö- och klimatsamarbete,internationellt utvecklingssamarbete – Sida, Projekt- och avtalsadministration076-5386020010- 698 6166Internationella enheten+46106986062
Åsa Häggströmasa.haggstrom@havochvatten.seasahagVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986347Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor070-60204476347Juridiska enheten+46106986347
Christopher Zimonyichristopher.zimonyi@havochvatten.sechrzimSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986130Systemutvecklare076-53860766130IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986130
Karin Katariakarin.kataria@havochvatten.sekatkatUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986185Fördelning av fiskemöjligheter076-53860986185Tillståndsenheten+46106986185
Tony Ankarlundtony.ankarlund@havochvatten.setonankIT-teknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986223IT-Support, IT-infrastruktur070-25484066223IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986223
Jessica Nilssonjessica.nilsson@havochvatten.sejesnilUtredareKunskapsavdelningen010-6986215Arktis, PAME, Antarktis, CCAMLR, Konvention för biologisk mångfald (CBD)076-53862156215Internationella enheten+46106986215
Kenneth Graffkenneth.graff@havochvatten.sekegrafDatabasadministratörAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986221IT, Databas,Oracle, Linux070-56056656221IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986221
Norbert Häubnernorbert.haubner@havochvatten.senorhauUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986063Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Biodiversitet, Näringsvävar, Havsbotten, Marin Ekologi076-53860636063Havs- och vattenmiljöenheten+46106986063
Lena Thorselllena.thorsell@havochvatten.selenthoAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986036Loggböcker, Registrering076-53860966036Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986036
Ulrika Gunnartzulrika.gunnartz@havochvatten.seulrgunUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986058Fiskförvaltning Helcom, Ospar. Ekosystembaserad fiskförvaltning, Havsmiljödirektivet076-53862586058Enheten för fiskereglering+46106986058
Frida Åbergfrida.aberg@havochvatten.sefriabeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986095Vrak, Fritidsbåtar, Mikroplast, Dumpad ammunition & kemiska stridsmedel, Miljöteknik, Innovation, Maritima Strategin, EU-fonder076-53860956095Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986095
Angelica Burnsideangelica.burnside@havochvatten.seangburEkonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986023Handlägga ärenden gällande Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)070-56212296023Ekonomienheten+46106986023
Stig Lundinstig.lundin@havochvatten.sestilunFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986177Fältkontroll Väst6177Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986177
Ingela Isakssoningela.isaksson@havochvatten.seinisakProjektansvarigAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986229Projektansvarig, havsplanering070-36625296229Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986229
Wilhelm Gårdmarkwilhelm.gardmark@havochvatten.sewilgarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986147Baltic SCOPE, Projektledning, Havsplanering076-53861476147Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986147
Joakim Jacobzonjoakim.jacobzon@havochvatten.sejoajacKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986297Webb, Bilder072-14702246297Kommunikationsenheten+46106986297
Iza Nordiza.nord@havochvatten.seizanorFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986126Fältkontroll Väst6126Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986126
Gry Sagebakkengry.sagebakken@havochvatten.segrysagUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986237Fiskförvaltning Östersjön, Flerårsplan Östersjön, Fiskeriförvaltning Svarta havet076-53862376237Enheten för fiskereglering+46106986237
Tomas Bryngelssontomas.bryngelsson@havochvatten.setombryFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986186Fältkontroll Syd6186Östersjöenheten för fältkontroll+46106986186
Emmelie Johanssonemmelie.johansson@havochvatten.seemejohUtredareKunskapsavdelningen010-6986166Miljömålsansvarig Ingen övergödning076-53861666166Enheten för forskning och miljömål+46106986166
Hans Grimby hans.grimby@havochvatten.sehangriAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986089Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP076-53860806089Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986089
Jenny Klingjenny.kling@havochvatten.sejenkliRegistratorLedningsstaben010-6986048EU-Dokumentation076-53860486048Ledningsstaben+46106986048
Anna Stenberganna.stenberg@havochvatten.seanstenFörvaltningsledare ITAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986066Förvaltning IT073-39819936066IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986066
Anna Mattssonanna.mattsson@havochvatten.seannmatHandläggareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986070EU-projekt076-53860716070Ekonomienheten+46106986070
Maria Johanssonmaria.johansson@havochvatten.semarjohaAssistentKunskapsavdelningen010-6986071Assistent076-53860736071Kommunikationsenheten+46106986071
Linda Lingstenlinda.lingsten@havochvatten.selilingUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986131Miljöteknik, Innovationer, Blå Tillväxt076-53861456131Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986131
Jens Mentzerjens.mentzer@havochvatten.sejenmenUtredareKunskapsavdelningen010-6986298Miljöekonomi, Samhällsekonomi, Ekosystemtjänster076-53861236298Enheten för forskning och miljömål+46106986298
Ann Lundahlann.lundahl@havochvatten.sealundaVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986296Miljörätt076-53861276296Juridiska enheten+46106986296
Jakob Granitjakob.granit@havochvatten.sejakgraGeneraldirektör010-6986001Generaldirektör073-70785366001+46106986001
Mikael Krysellmikael.krysell@havochvatten.semikkryEnhetschefKunskapsavdelningen010-6986015Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering076-53860156015Enheten för miljöövervakning+46106986015
Carina Blidcarina.blid@havochvatten.secarbliUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986041Miljöprövning, Miljöbalksärenden, Vattenverksamhet, Muddring, Tillståndsprövning, Dumpning070-36620436041Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986041
Inger Poveda Björklundinger.povedabjorklund@havochvatten.seingpovUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986119Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Vattenkraft, Vattenreglering, Vattenavgift, Fiskeavgift, Omprövning, Biologisk återställning076-53861196119Enheten för miljöprövning och miljötillsyn+46106986119
Ramona Livelandramona.liveland@havochvatten.seramlivVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986170Miljörätt076-53861706170Juridiska enheten+46106986170
Magnus Ekmanmagnus.ekman@havochvatten.semagekmKravanalytikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986129IT, systemutveckling, kravanalys076-53861296129IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986129
Cecilia Ahlmarkcecilia.ahlmark@havochvatten.sececahlKravanalytikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986153IT, systemutveckling, kravanalys076-53861536153IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986153
Olga Holmströmolga.holmstrom@havochvatten.seolgholDatabasutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986188Systemutveckling, Databas076-53861886188IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986188
Niklas Hansonniklas.hanson@havochvatten.senikhanUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986117Havs- och vattenmyndigheten076-53861176117Havs- och vattenmiljöenheten+46106986117
Johannes Kärnstamjohannes.karnstam@havochvatten.sejokarnSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986306Systemutveckling010-69863066306IT-enheten, sektionen för systemutveckling+46106986306
Therese Elfströmtherese.elfstrom@havochvatten.setheelfUtredareKunskapsavdelningen010-6986172Miljömål, Levande sjöar, Vattendrag076-53861726172Enheten för forskning och miljömål+46106986172
Lars Gamfeldtlars.gamfeldt@havochvatten.selargamUtredareKunskapsavdelningen010-6986256Biologisk mångfald, biogeografisk uppföljning, havsmiljödirektivet, akvatisk miljöövervakning, marin kartering070-33939216256Enheten för miljöövervakning+46106986256
Hanna Holmberghanna.holmberg@havochvatten.sehaholmFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986249Fältkontroll Öst6249Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986249
Robert Almstrandrobert.almstrand@havochvatten.serobalmUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986198Övergödning076-53861986198Havs- och vattenmiljöenheten+46106986198
Linda Peterslinda.peters@havochvatten.selinpetFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986073Fältkontroll Syd6073Östersjöenheten för fältkontroll+46106986073
Anders Åkerströmanders.akerstrom@havochvatten.seandakeKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986187Kommunikation076-53861856187Kommunikationsenheten+46106986187
Stefan KalogirouStefan.Kalogirou@havochvatten.sestekalUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986278Fiskförvaltning i västerhavet, NEAFC, djuphavsarter, reglering av fiske i skyddade områden inom GFPn076-53861786278Enheten för fiskereglering+46106986278
Cima Ghadericima.ghaderi@havochvatten.secimghaVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986217Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor076-53860586217Juridiska enheten+46106986217
Elisabeth Anderbergelisabeth.anderberg@havochvatten.seelandeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986139Områdesskydd, Marina naturreservat, Marina skyddade områden, Helcom Baltic Sea Protected Areas, Ospar Marine Protected Areas, biologisk mångfald076-53861396139Enheten för biologisk mångfald+46106986139
Ingela Erikssoningela.eriksson@havochvatten.seingeriFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986308Fältkontroll Väst6308Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986308
Kjell Abrahamssonkjell.abrahamsson@havochvatten.sekjeabrSektionschefAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986018IT-enheten, IT-infrastruktur, Driftsansvarig076-53860226018IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning+46106986018
Robert Göranssonrobert.goransson@havochvatten.serobgorUpphandlingsjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-6986299Upphandling, Inköp, Avtal, LOU076-53860996299Juridiska enheten+46106986299
Johan Berlinjohan.berlin@havochvatten.sejoberlHandläggareKunskapsavdelningen010-6986239Handläggare inom Globala Programmet, Sida Sydostasien avtal samt administrativt arbete inför FN:s havskonferens076-53861556239Internationella enheten+46106986239
Linda Enmarlinda.enmar@havochvatten.selinenmUtredareKunskapsavdelningen010-6986322Kust&Hav, Miljöövervakning, Oceanografi, EHFF, Fiskerifonden076-53862226322Enheten för miljöövervakning+46106986322
Klara Eklundklara.eklund@havochvatten.seklaeklUtredareKunskapsavdelningen010-6986098Emissioner, SMED, Belastning, Officiell statistik, D umpning, Muddring072-14209876098Enheten för miljöövervakning+46106986098
Elin Jernelin.jern@havochvatten.seelijerHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986194Överlåtelser demersala fiskemöjligheter, Fiskerätt, Elektroniskt ärendehanteringssystem076-53861946194Tillståndsenheten+46106986194
Frida Gustafssonfrida.gustafsson@havochvatten.sefrigusAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986196Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP076-53861976196Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986196
Malin Bergmarkmalin.bergmark@havochvatten.sembergmAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986199Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP076-53861996199Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986199
William Wismeierwilliam.wismeier@havochvatten.sewilwisAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986190Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP076-53861916190Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986190
Bart Adriaenssensbart.adriaenssens@havochvatten.sebaradrUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986323Västerhavsfrågor, Norgeförhandlingar, Fleråriga plan för Nordsjön076-53862236323Enheten för fiskereglering+46106986323
Anna Erwanderanna.erwander@havochvatten.seanerwaKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986233Webb, Sociala medier076-53862326233Kommunikationsenheten+46106986233
Leone Linderleone.linder@havochvatten.seleolinVerksarkivarieLedningsstaben010-6986292Verksarkivarie076-53861486292Ledningsstaben+46106986292
Martin Karlssonmartin.karlsson@havochvatten.semkarlsUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986242Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske076-53861326242Enheten för fiskereglering+46106986242
Linda Roswalllinda.roswall@havochvatten.seliroswHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986084Fiskelicenser, Särskilt tillstånd för torskfångande redskap i Västerhavet, Särskilt tillstånd för konsumfisk i norsk zon, Havskräfta med bur, Behörigheter. Särskilt tillstånd för fiske efter ål, Särskilt tillstånd för fiske efter snäcka med bur076-53860886084Tillståndsenheten+46106986084
Lars Åkessonlars.Akesson@havochvatten.selarakeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986325Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Muddring, Kylvatten, Avlopp, Vattenkvalitetsmodeller076-53862256325Havs- och vattenmiljöenheten+46106986325
Angelina Olssonangelina.olsson@havochvatten.seangolsUtredareKunskapsavdelningen010-6986203Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering076-53861656203Enheten för miljöövervakning+46106986203
Simon Easterlingsimon.easterling@havochvatten.sesimeasAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986328Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), Support av elektroniska loggboken, Förhandsanmälningar, Support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP076-53862286328Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986328
Jeanette Fryknerjeanette.frykner@havochvatten.sejeafryKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986133Strategisk kommunikation, Kommunikationsplanering070-63863116133Kommunikationsenheten+46106986133
Kent Landvallkent.landvall@havochvatten.sekenlanFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986277Fältkontroll Väst076-53861046277Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986277
Henrik Lundbäckhenrik.lundback@havochvatten.sehelundFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-6986231Fältkontroll Väst070-53366816231Västerhavsenheten för fältkontroll+46106986231
Pernilla Johanssonpernilla.johansson@havochvatten.sepernjoKommunikatörKunskapsavdelningen010-6986285Strategisk kommunikation, Kommunikationsplanering072-14132356285Kommunikationsenheten+46106986285
Kajsa Tagessonkajsa.tagesson@havochvatten.sekajtagAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986238Loggböcker, Registrering072-14701876238Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986238
Linda Juhlinlinda.juhlin@havochvatten.selinjuhAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986148Loggböcker, Registrering076-53861466148Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986148
Monica Forsellmonica.forsell@havochvatten.semonforKommunikationschefKunskapsavdelningen010-6986004Kommunikation076-53862046004Kommunikationsenheten+46106986004
Jonas Pålssonjonas.palsson@havochvatten.sejonpalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986254Havsplanering, Sjöfart076-53861876254Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986254
Marie Erikssonmarie.eriksson@havochvatten.semeriksUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986267Havsplanering076-53860176267Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986267
Gustav Blomqvistgustav.blomqvist@havochvatten.segusbloUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986259Datainsamling fritidsfiske, flottans ekonomi072-22978506259Enheten för fiskereglering+46106986259
Elin Celikelin.celik@havochvatten.seelicelUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986176Havsplanering076-53861766176Enheten för havsplanering och maritima frågor+46106986176
Patrik Strömbergpatrik.stromberg@havochvatten.sepatstrMiljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskniKunskapsavdelningen010-6986239Miljöövervakning, Datainsamling, Datavärdskap, Miljödata, Forskningsfartyg, Internationell rapportering076-53861286239Enheten för miljöövervakning+46106986239
Johanna Burnjohanna.burn@havochvatten.sejohburAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986044Support elektronisk rapportering och e-tjänst för spårbarhetssystemet, JDP, Förhandsanmälan076-53860446044Dokumentations- och övervakningsenheten+46106986044

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Intern service Organisation

Sidansvarig: Webbredaktionen