1. Publicerad: 2 december 2015

  Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillståndför hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.

 2. Publicerad: 13 april 2016

  Utveckling av en metod för att ge underlag till bedömningar av orimliga kostnader enligt vattenförvaltningsförordningen.

 3. Publicerad: 24 juni 2015

  BOKS-modellen erbjuder en metod för att identifiera områden som eventuellt kan vara aktuella för undantag från kravet att nå en god status/potential till 2015.

 4. Publicerad: 12 december 2018

  En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv

 5. Publicerad: 25 september 2019

  Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

 6. Publicerad: 17 december 2019

  Bedömningsgrunder för biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 4).

 7. Publicerad: 25 september 2019

  Bedömningsgrunder för Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag (tidigare bilaga 1).

 8. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 29 november 2017

  Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen

 9. Publicerad: 10 december 2018

  Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av sjöar med hjälp av bottenfauna.

 10. Publicerad: 10 december 2018

  Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av vattendrag med hjälp av bottenfauna.