BOKS-modellen

BOKS-modellen erbjuder en metod för att identifiera områden som eventuellt kan vara aktuella för undantag från kravet att nå en god status/potential till 2015.

Rapporten beskriver BOKS-modellen, en metod för att identifiera områden som kan vara aktuella för undantag enligt  4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015.

Publicerad: 2015-06-24
Sidansvarig: Webbredaktion