Sökresultat

  • Spårbarhet (8)
  • Senaste året (8)
  • Fångstmottagare (1)
  • Handel (2)

  • Faktasida (8)

  • Senaste månaden (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Bakgrund till införandet av spårbarhetssystemet

Bakgrund till införandet av spårbarhetssystemet

EU har krav på ökad spårbarhet för fiskeriprodukter utöver de krav som finns i livsmedelslagstiftingen. Anledningen är både ett allmänt be­hov av en förbättrad kontroll av fisket och kon­sumen­ternas behov av in­for­mation om fångsten och dess ursprung.

Faktasida: Handel & spårbarhet

Handel & spårbarhet

Här kan du läsa om vad som gäller för handel, export, import och spårbarhet av fiskeriprodukter.

Faktasida: Instruktionsfilmer för spårbarhetssystemet

Instruktionsfilmer för spårbarhetssystemet

Här hittar du instruktionsfilmer för spårbarhetssystemet.

Faktasida: Kort om spårbarhet i Sverige

Kort om spårbarhet i Sverige

HaV har i flera år arbetat med att ta fram ett spårbarhetssystem för att följa fiskens väg från hav till tallrik. Här kan du i korthet läsa mer om införandet av spårbarhetssystemet.

Faktasida: Registrera ditt företag i spårbarhetssystemet

Registrera ditt företag i spårbarhetssystemet

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet. Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska dessförinnan registrera sitt företag senast 1 oktober 2017.

Faktasida: Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Faktasida: Tidplan Spårbarhet

Tidplan Spårbarhet

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Faktasida: Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Här får du svar på de vanligaste frågorna som inkommit.