1. Publicerad: 9 februari 2016

  EU har krav på ökad spårbarhet för fiskeriprodukter utöver de krav som finns i livsmedelslagstiftingen. Anledningen är både ett allmänt be­hov av en förbättrad kontroll av fisket och kon­sumen­ternas behov av in­for­mation om fångsten och dess ursprung.

 2. Publicerad: 25 april 2018

 3. Publicerad: 6 oktober 2016 Uppdaterad: 12 oktober 2018

  HaV har i flera år arbetat med att ta fram ett spårbarhetssystem för att följa fiskens väg från hav till tallrik. Här kan du i korthet läsa mer om införandet av spårbarhetssystemet.

 4. Publicerad: 1 november 2016 Uppdaterad: 26 januari 2017

 5. Publicerad: 9 februari 2016 Uppdaterad: 18 maj 2020

  Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet. Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska dessförinnan registrera sitt företag senast 1 oktober 2017.

 6. Publicerad: 14 mars 2014 Uppdaterad: 3 oktober 2018

  Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

 7. Publicerad: 25 augusti 2017

 8. Publicerad: 3 maj 2016 Uppdaterad: 5 september 2016

  Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

 9. Publicerad: 17 november 2015 Uppdaterad: 10 juli 2019

  Här får du svar på de vanligaste frågorna som inkommit.