Sökresultat

 • Riksintresse (37)
 • Dricksvatten (29)
 • Grundvatten (1)
 • Publikation (1)
 • Remiss (1)
 • Skyddade områden (6)
 • Visa fler
 • Tillstånd (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (4)
 • Yttrande (1)

 • Skyddade områden (32)
 • Kartor och Gis (1)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (33)
 • Publikation (1)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (1)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (5)
 • Mer än ett år sedan (32)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Bergaåsen med tillhörande anläggningar

Bergaåsen med tillhörande anläggningar

Start Skyddade områden Bergaåsen med tillhörande anläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Bergaåsen med tillhörande anläggningar Bergaåsen Karta

Faktasida: Borgs vattenverk

Borgs vattenverk

Start Skyddade områden Borgs vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Borgs vattenverk Glan Karta

Faktasida: Djupdalsverket

Djupdalsverket

Start Skyddade områden Djupdalsverket Taggar: Dricksvatten Riksintresse Djupdalsverket Malmsjöåsen Mälaren Karta

Dokument: Erosionsskydd längs Klarälven, söder om Stöllet i Torsby kommun

Erosionsskydd längs Klarälven, söder om Stöllet i Torsby kommun

Mark- och miljööverdomstolen avvisar Trafikverkets ansökan

Publikation: FINFO 2006:1 Områden av riksintresse för yrkesfisket

FINFO 2006:1 Områden av riksintresse för yrkesfisket

Fiskeriverket har reviderat områden av riksintresse för yrkesfisket. Sedan områdena pekades ut 1991 har svenskt fiske genomgått stora förändringar samtidigt som fiskarenas skyldigheter att lämna fångstuppgifter gjort det möjligt att bättre analysera fiskets rumsliga fördelning.

Faktasida: Fjärås-bräcka vattenverk

Fjärås-bräcka vattenverk

Start Skyddade områden Fjärås-bräcka vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Fjärås-bräcka vattenverk Fjärås Bräcka Lygnern Karta

Faktasida: Forslunda vattenverk

Forslunda vattenverk

Start Skyddade områden Forslunda vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Forslunda vattenverk Forslunda grundvattenförekomst Vindelälvsåsen Ytvatten tas även från Ume älv. Karta

Faktasida: Gäddviks vattenverk

Gäddviks vattenverk

Start Skyddade områden Gäddviks vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Gäddviks vattenverk Gäddvik Lule älv Karta

Faktasida: Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar

Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar

Start Skyddade områden Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar Gävle-Valboåsen Ytvatten tas från Gavleån. Karta

Faktasida: Görvälnverket

Görvälnverket

Start Skyddade områden Görvälnverket Taggar: Dricksvatten Riksintresse Görvälnverket Mälaren Karta