1. Publicerad: 28 mars 2017 Uppdaterad: 3 augusti 2018

  3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

 2. Publicerad: 20 maj 2014

  "Havet — om miljötillståndet i svenska havsområden" är en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav. Även resultat från regional miljöövervakning och från forskning presenteras.

 3. Publicerad: 25 juni 2014

  Under 2013 upptäcktes vandrarmusslor för första gången i sjöarna Roxen och Glan i Östergötland.

 4. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 4 maj 2018

  Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

 5. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 4 maj 2018

  God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.

 6. Publicerad: 30 juni 2014 Uppdaterad: 2 maj 2017

  Inom miljömålssystemet beskrivs vikten av att ta med ekosystemtjänster i beslut i samhället där det är relevant. Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster ger ett viktigt bidrag till mer hållbara beslut.