Havet 2013/2014

"Havet — om miljötillståndet i svenska havsområden" är en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav. Även resultat från regional miljöövervakning och från forskning presenteras.

Omslag till rapport. Illustration.

Havet 2013/2014 beskriver miljötillståndet och miljöproblemen i svenska havsområden. Det går bland annat att läsa om att mer koldioxid i atmosfären bidrar till att havet blir surare, om varför kustfisken mår dåligt och om samspelet mellan bottnar och fria vattenmassan. Vi får även en historisk inblick i cyanobakterieblomningar från tiden när Östersjön kallades för Littorinahavet och fram till idag. Havsörnarnas ägg visar återigen tecken på att de påverkas av miljögifter med missbildade skal och uttorkade ägg.

Om rapporten

Havet 2013/2014 inleds med en sammanfattning om havsmiljöns tillstånd sett ur ett geografiskt perspektiv och ett miljömålsperspektiv. De följs av ett antal artiklar som i huvudsak baseras på resultat från den nationella miljöövervakningen samt aktuell havsmiljöforskning. Författarna ansvarar själva för innehållet i respektive artikel.

Havet 2013/2014 är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet.

Relaterade publikationer

23 maj 2016: Havet 2015/2016

20 maj 2014: Havet 2013/2014

Publicerad: 2014-05-20
Sidansvarig: Webbredaktion