Sökresultat

  • Marina däggdjur (1)
  • Konventioner (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Avtal (1)
  • Internationellt arbete (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valar blir könsmogna sent och föder inte ungar varje år. Därför är de särskilt känsliga för en alltför omfattande jakt. För att förhindra att bestånden av stora valar dör ut finns en konvention som reglerar valfångster.