1. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 17 juni 2019

 2. Publicerad: 29 juni 2015 Uppdaterad: 18 juli 2017

  Baltic SCOPE var ett EU-samarbete för att få olika länders havsplaner att stämma överens i Östersjön och ge gränsöverskridande lösningar. Vi på Havs- och vattenmyndigheten ledde det tvååriga samarbetet.

 3. Publicerad: 21 september 2017

  Broschyren sammanfattar projektet Baltic SCOPE och de lärdomar, rapporter, checklistor och resultat som projektet tagit fram.

 4. Publicerad: 12 december 2018

  En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv

 5. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 29 november 2017

  Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen

 6. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Vad kännetecknar Bottniska vikens planområde och hur har vi planerat för havsplaneområdet i stora drag? Här får du en överblick.

 7. Publicerad: 21 september 2017

  Det är en utmanande uppgift att planera sydvästra Östersjön. Med hjälp av en fallstudie presenterar rapporten ett antal internationella planeringsproblem i området, och verktyg som man kan lösa dessa med.

 8. Publicerad: 27 november 2014 Uppdaterad: 8 november 2017

  Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

 9. Publicerad: 21 december 2018

  Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Bottenhavet utifrån samrådsförslag för havsplan Bottniska viken.

 10. Publicerad: 27 juni 2019

  Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Kattegatt utifrån samrådsförslag havsplan Västerhavet.