Sökresultat

 • Havsplanering (54)
 • Senaste året (54)
 • Bidrag (1)
 • Gis (6)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (6)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (6)
 • Klimat (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (14)
 • Rapport (2)
 • Remiss (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (1)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Havsplanering (27)
 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (13)

 • Faktasida (40)
 • Publikation (13)
 • Remiss (1)

 • Senaste dagen (5)
 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Avstämning i tidigt skede

Avstämning i tidigt skede

Start Havsplanering Avstämning i tidigt skede Taggar: Havsplanering Avstämning i tidigt skede genom dialog December 2016 presenterade vi de första skisserna eller utkasten till det som ska bli statliga havsplaner. Vi tog fram utkasten för att stämma

Faktasida: Baltic SCOPE

Baltic SCOPE

Baltic SCOPE var ett EU-samarbete för att få olika länders havsplaner att stämma överens i Östersjön och ge gränsöverskridande lösningar. Vi på Havs- och vattenmyndigheten ledde det tvååriga samarbetet.

Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv

Faktasida: Blå Tillväxt

Blå Tillväxt

Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen

Faktasida: Bottniska viken

Bottniska viken

Vad kännetecknar Bottniska vikens planområde och hur har vi planerat för havsplaneområdet i stora drag? Här får du en överblick.

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Publikation: Delregional analys Kattegatt

Delregional analys Kattegatt

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Kattegatt utifrån samrådsförslag havsplan Västerhavet.

Publikation: Detta är havsplanering

Detta är havsplanering

En presentation om havsplanering – vad havsplanering är, varför vi gör det och hur vi arbetar med det.

Faktasida: Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

I havsplaneringen har vi haft dialog i tre steg.

Faktasida: Dokumentation och rapporter om havsplanering

Dokumentation och rapporter om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.