Sökresultat

 • Östersjön (5)
 • Senaste månaden (5)
 • Algblomning (1)
 • Badvatten (1)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (2)
 • Kattegatt (2)
 • Regler (2)
 • Skagerrak (2)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Sport- och fritidsfiske (2)
 • Miljöhot (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (1)

 • Faktasida (5)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste året (5)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Algblomning i Bottenhavet

Algblomning i Bottenhavet

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Faktasida: Uppdaterade övervakningsprogram för Nordsjön och Östersjön

Uppdaterade övervakningsprogram för Nordsjön och Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 uppdaterat övervakningsprogrammen för havsmiljödirektivet, och underlaget är nu på remiss inför beslut sommaren 2020 och rapporteringen till EU-kommissionen hösten 2020.