Sökresultat

 • Östersjön (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Algblomning (1)
 • Badvatten (1)
 • Bidrag (1)
 • Forskning (1)
 • Visa fler
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Yrkesfiske (1)
 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Konventioner (1)

 • Faktasida (4)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Algblomning i Norra Östersjön

Algblomning i Norra Östersjön

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Faktasida: Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön

Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön

Ascobans verkar för förhindrande av bifångster, mot försämringar av småvalars livsmiljöer och för ökad kunskap om och förståelsen för dessa djur.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Faktasida: Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.