Changes in four societal drivers and their potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea

Mindre konsumtion och produktion av proteinrika livsmedel kan avsevärt minska övergödningen av Östersjön och andra svenska hav. Mindre tillsatt fosfor i mat skulle också få effekt. Det visar en analys av fyra samhällsomställningar och deras potential att minska näringsämnesbelastningen på havet.

Havsmiljöinstitutet har gjort analysen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Syftet är att se hur mycket det går att minska flödet av näringsämnen till havet ifall vissa samhällsaktiviteter skulle förändras. De samhällsfenomen som analyserats är konsumtion av animaliskt och vegetabiliskt protein, tillsats av fosfor i livsmedel, matsvinn och hästhållning. Överlägset störst effekt skulle det få om vi minskade på proteinrika livsmedel, visar institutets beräkningar.

Publicerad: 2016-05-24
Sidansvarig: Webbredaktion