Sökresultat

 • Tillstånd (5)
 • Vägledning (5)
 • Dricksvatten (1)
 • Fiskevård (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (1)

 • Vägledningar (3)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (4)
 • Publikation (1)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (4)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Rättsfall

Rättsfall

Yttranden och domar i olika ärenden kan vara till vägledning för tillsynen och hur ansökan och tillstånd bör utformas.

Faktasida: Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

Faktasida: Bästa möjliga teknik för vattenkraften

Bästa möjliga teknik för vattenkraften

Havs- och vattenmyndigheten samordnar, i samverkan med en bred arbets- och referensgrupp med många experter, ett arbete med att ta fram en vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraften.

Faktasida: Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

För att hantera genetiskt modifierade organismer (GMO) krävs en anmälan och/eller tillstånd från den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Publikation: Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Den här vägledningen kan användas av såväl tillsynsmyndigheter som verksamhetsutövare när det gäller ansökan om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.