1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 9 mars 2020

  Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

 2. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

 3. Publicerad: 2 december 2015

  Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning

 4. Publicerad: 8 juni 2016 Uppdaterad: 8 maj 2018

  Mark- och miljööverdomstolen slår fast att Länsstyrelsens beslut om att inte lämna dispens för dumpning i Hake fjord gäller.

 5. Publicerad: 2 december 2015

  Vissa massor fick inte dumpas