1. Rapporter som presenterar resultat av vår nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.

 2. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 13 november 2018

  Representativiteten av den kontrollerande miljöövervakningen  Rapporten presenterar en sammanställning och analys av miljöövervakningen i svenska sjöar och vattendrag 2011-2012.

 3. Publicerad: 6 oktober 2014 Uppdaterad: 13 november 2018

  "Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten" är en årlig rapport som presenterar resultat från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.

 4. Publicerad: 30 september 2013 Uppdaterad: 13 november 2018

  "Sötvatten - om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag" är en årlig rapport som presenterar resultat från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i sjöar, vattendrag och grundvatten.

 5. Publicerad: 19 januari 2015

  Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.