Miljöövervakning av Sveriges sjöar och vattendrag

Representativiteten av den kontrollerande miljöövervakningen  Rapporten presenterar en sammanställning och analys av miljöövervakningen i svenska sjöar och vattendrag 2011-2012.

Om rapporten

Naturvårdsverket och vattenmyndigheterna genomförde i mars 2007 rapporteringen av Sveriges miljöövervakningsnätverk enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Det fanns en del brister i rapporteringsunderlaget, vilket gjorde att Naturvårdsverket initierade projektet Representativ kontrollerande miljöövervakningsprogram (RepKÖP).

Projektet har resulterat i en värdefull sammanställning av pågående övervakningsprogram och hur stationer och parametrar fördelar sig i sjöar och vattendrag. Rapporten utgör en bra grund för det fortsatta arbetet med övervakningsprogrammens syfte och hur man skall kunna utforma optimerade och kostnadseffektiva övervakningsprogram för förvaltningssyfte.

Resultaten från projektets olika delar skall användas inom den pågående revideringen av den nationella och regionala miljöövervakningen.

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2018-11-13
Sidansvarig: Webbredaktion