Sökresultat

 • Föreskrift (2)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Remisser (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Remiss (2)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)

 • Vårt uppdrag (2)

 • Remiss (2)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.

Remiss: Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.