Sökresultat

  • Miljödata (1)
  • Statistik (1)
  • Faktasida (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Data och statistik (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Data & statistik

Data & statistik

I söksidan nedan hittar du exempelvis uppgifter om fosfor och kväve i sjöar, statistik över såld fisk, kartor för skyddade områden och data från miljöövervakningen. Du kan också hitta den officiella statistik som vi tar fram inom områdena fiske och havs- och vattenmiljö.