Sökresultat

 • Miljöövervakning (4)
 • Vägledning (4)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Föreskrift (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Visa fler
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Sötvatten (1)
 • Undersökningstyper (2)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Vägledningar (4)

 • Faktasida (4)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Övervakningsprogram för ytvatten

Övervakningsprogram för ytvatten

I Sverige har vi samlat in övervakningsdata för vatten sedan 1970-talet, men i och med nya EU-direktiv växer kraven på övervakningen.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.