Sökresultat

 • Marina däggdjur (2)
 • Konventioner (2)
 • Senaste året (2)
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön

Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön

Ascobans verkar för förhindrande av bifångster, mot försämringar av småvalars livsmiljöer och för ökad kunskap om och förståelsen för dessa djur.

Faktasida: Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.