Sökresultat

 • Marina däggdjur (3)
 • Konventioner (3)
 • Avtal (1)
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (3)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön

Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön

Ascobans verkar för förhindrande av bifångster, mot försämringar av småvalars livsmiljöer och för ökad kunskap om och förståelsen för dessa djur.

Faktasida: Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.

Faktasida: Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valfångstkonventionen - Reglering av valfångst

Valar blir könsmogna sent och föder inte ungar varje år. Därför är de särskilt känsliga för en alltför omfattande jakt. För att förhindra att bestånden av stora valar dör ut finns en konvention som reglerar valfångster.