Sökresultat

  • Havsplanering (2)
  • Remisser (2)
  • Remiss (2)

  • Vårt uppdrag (2)

  • Remiss (2)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss om havsplaner för Sverige, granskningshandling

Remiss om havsplaner för Sverige, granskningshandling

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på granskningsversionen av förslag till havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Remiss: Remiss om förslag till havsplaner

Remiss om förslag till havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Mellan den 15 februari och den 15 augusti 2018 höll HaV samråd för att ta emot synpunkter på förslagen.