Sökresultat

 • Havsplanering (115)
 • Bidrag (1)
 • Gis (6)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (9)
 • Internationellt arbete (6)
 • Visa fler
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (66)
 • Rapport (21)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (3)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Havsplanering (34)
 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (4)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (65)

 • Faktasida (48)
 • Publikation (65)
 • Remiss (2)

 • Senaste månaden (12)
 • Senaste året (110)
 • Mer än ett år sedan (5)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv

Faktasida: Havsplanering internationellt

Havsplanering internationellt

Att samverka internationellt är en del i den nationella havsplaneringen. Samverkan sker både genom formella och informella kanaler. Det är en del i att skapa havsplaner som baseras på bästa tillgängliga kunskap, är förankrade gentemot våra grannländer och bygger på gemensamma principer kring havsplanering.

Publikation: Delregional analys Kattegatt

Delregional analys Kattegatt

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Kattegatt utifrån samrådsförslag havsplan Västerhavet.

Publikation: Sammanfattande yttrande om förslag till havsplaner

Sammanfattande yttrande om förslag till havsplaner

Dokumentet innehåller ett sammanfattande yttrande som i enlighet med havsplaneringsförordningen (2015:400) ska åtfölja Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner vid överlämnande till regeringen.

Publikation: Redogörelse för dialogen i havsplaneringen

Redogörelse för dialogen i havsplaneringen

Detta dokument redovisar genomförande av en flerårig och omfattande dialog i arbetet med att ta fram förslag till havsplaner.

Publikation: Samrådsredogörelse - underlag till regeringen

Samrådsredogörelse - underlag till regeringen

Dokumentet innehåller en samrådsredogörelse för förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och konsekvensbedömningar.

Publikation: Granskningsredogörelse förslag till havsplaner

Granskningsredogörelse förslag till havsplaner

Denna rapport redovisar inkomna synpunkter under granskningen av förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I rapporten finns även HaV:s kommentarer till synpunkterna.

Publikation: Hållbarhetsbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Hållbarhetsbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Detta dokument innehåller en hållbarhetsbeskrivning av havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Natur i havsplaneringen - underlag till regeringen

Natur i havsplaneringen - underlag till regeringen

Detta PM ger en fördjupning om utgångspunkter och underlag för natur och klimat i havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen

Detta dokument är Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som lämnats till regeringen.