1. Publicerad: 14 juni 2018 Uppdaterad: 31 januari 2019

  GIS-stödet har tagits fram för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

 2. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 8 december 2020

  Skyddade vattendrag och sjöar som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd.

 3. Publicerad: 16 januari 2014 Uppdaterad: 10 april 2018

  Tillgänglig geografisk miljöinformation, kartor och annan geografisk data.

 4. Publicerad: 23 augusti 2017 Uppdaterad: 20 mars 2018

  I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.

 5. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Klicka och sök på områden för att utforska kartan. Du kan också jämföra plankartan med andra lager som visar planeringsförutsättningar.

 6. Publicerad: 24 november 2014

  Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

 7. Publicerad: 24 februari 2017 Uppdaterad: 2 september 2020

  Symphony beräknar hur belastningar från mänskliga aktiviteter till havs påverkar naturvärden på varje plats i Sveriges hav. Metoden och det tillhörande verktyget togs fram av HaV och används främst i havsplaneringen.

 8. Publicerad: 2 november 2017 Uppdaterad: 6 mars 2019

  Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.

 9. Publicerad: 16 januari 2014

  Geografisk data på direkten och alltid i den senaste versionen.

 10. Publicerad: 13 januari 2017 Uppdaterad: 3 maj 2018

  Geografiska data från HaV för svensk havsplanering