Sökresultat

 • Fritidsbåt (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttrande (1)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttranden (1)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttrande (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenskotrar (2013)

Vattenskotrar (2013)

Användningen av vattenskotrar ökar och nya typer av vattenskotrar och andra mindre vattenfarkoster används i våra vatten. Detta har lett till ett par allvarliga olyckor med badande personer men även till störningar för både människor och djurliv.

Faktasida: Yttrande över utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

Yttrande över utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

Havs- och vattenmyndigheten är positiv till förslaget att det införs förarbevis för vattenfarkoster, för att därmed uppnå ett säkrare och mer miljöanpassat båtliv. Detta, anser HaV, borde gälla både vattenskoter och snabbgående fritidsbåtar.