Sökresultat

 • Fredade arter (2)
 • Faktasida (2)
 • Senaste året (2)
 • Främmande arter (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Visa fler
 • Marina däggdjur (1)
 • Skyddade områden (1)

 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (1)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Art- och habitatdirektivet

Art- och habitatdirektivet

Syftet med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.

Faktasida: Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.