Sökresultat

 • Forskning (4)
 • Miljöövervakning (4)
 • Mer än ett år sedan (4)
 • Främmande arter (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Visa fler
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Sötvatten (1)

 • Miljöövervakning (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Värdering av ekosystemtjänster och pågående forskning

Värdering av ekosystemtjänster och pågående forskning

Inom miljömålssystemet beskrivs vikten av att ta med ekosystemtjänster i beslut i samhället där det är relevant. Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster ger ett viktigt bidrag till mer hållbara beslut.

Faktasida: Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

Publikation: Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Under 2013 upptäcktes vandrarmusslor för första gången i sjöarna Roxen och Glan i Östergötland.

Publikation: Havet 2013/2014

Havet 2013/2014

"Havet — om miljötillståndet i svenska havsområden" är en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav. Även resultat från regional miljöövervakning och från forskning presenteras.