1. Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser längs Norrlandskusten.

 2. Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser längs den svenska östkusten samt på Öland och Gotland.

 3. Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser på den svenska sydkusten.

 4. Aktuell badtemperatur och resultat från senaste provtagning av badvatten vid ett urval av badplatser på den svenska västkusten.

 5. Publicerad: 27 maj 2014 Uppdaterad: 7 maj 2019

  Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad. På dessa badplatser kontrolleras badvattnet regelbundet enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på alla EU-bad.

 6. Publicerad: 7 juli 2015 Uppdaterad: 8 juni 2020

  Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

 7. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 10 september 2020

  Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

 8. Publicerad: 27 juni 2018 Uppdaterad: 11 mars 2020

 9. Publicerad: 29 juni 2015 Uppdaterad: 24 juni 2020

  Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.