1. Publicerad: 1 augusti 2009 Uppdaterad: 14 maj 2020

    Detta är ett reviderat åtgärdsprogram för den svenska flodkräftan (Astacus astacus). Havs- och vattenmyndigheten beslutade den 20 mars 2017 (Dnr 3177-2016) om att förlänga Åtgärdsprogrammet för flodkräfta med en reviderad åtgärdstabell. Programmet är därmed giltigt under perioden 2017-2022.

  2. Publicerad: 1 december 2006

    Åtgärdsprogrammet syftar till att förbättra förutsättningarna för den tjockskaliga målarmusslans framtida överlevnad i landet.

  3. Publicerad: 13 september 2017 Uppdaterad: 17 september 2019

    I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

  4. Fiskeriverket har utrett behoven av och förutsättningarna för åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur där nationella och internationella åtaganden ställer krav på skydd och där fisketrycket är en del av hotbilden.

  5. I vår folder om flodkräftan hittar du mycket av den information som finns här och lite till, om kräftor i allmänhet och flodkräftor i synnerhet.